Nhận những thông tin mới nhất

Đọc bản tin chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon gần đây nhất tại đây và tải xuống những bản tin cũ mà quý vị có thể đã bỏ lỡ.

Bảng thông cáo cho chương trình nghỉ phép Được trả lương

Key Performance Indicator (KPI) workgroup
- May 25, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2023
- May 16, 2023
Employers–Remember to file your combined payroll report due May 1
- April 25, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 3 Năm 2023
- April 18, 2023
Thông báo về Quy Luật Nghỉ Phép Có Lương Oregon
- April 4, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 3 Năm 2023
- March 21, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 2 Năm 2023
- February 21, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 1 Năm 2023
- January 17, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 12 Năm 2022
- December 20, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 11 Năm 2022
- November 30, 2022
Bản Tin Tháng 11 Năm 2022-Số Lượng Nhân Viên
- November 22, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 10 Năm 2022
- October 17, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 9 Năm 2022
- September 19, 2022
Bản Tin Tháng 9 năm 2022-Công Bố Cho Chương Trình Kế Hoạch Tương Đương
- September 6, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 8 Năm 2022
- August 12, 2022
Bản Tin Tháng 8 Năm 2022-Sự Bồi Hoàn Cho Các Công Ty/Doanh Nghiệp
- August 11, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 7 Năm 2022
- July 15, 2022
Bản Tin Tháng 7 Năm 2022-Công Bố Trên Trang Mạng
- July 13, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 6 Năm 2022
- June 21, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2022
- May 26, 2022
April 2022 Bulletin
- April 25, 2022
January 2022 Bulletin
- January 3, 2022
November 2021 Bulletin
- November 1, 2021
September 2021 Bulletin
- September 1, 2021
August 2021 Bulletin
- August 2, 2021
July 2021 Bulletin
- July 1, 2021
May 2021 Bulletin
- May 3, 2021

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm