Nhận những thông tin mới nhất

Đọc bản tin chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon gần đây nhất tại đây và tải xuống những bản tin cũ mà quý vị có thể đã bỏ lỡ.

Bảng thông cáo cho chương trình nghỉ phép Được trả lương

Thông Cáo Cho Tháng 6 Năm 2024
- June 25, 2024
Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2024
- May 21, 2024
Thông Cáo Cho Tháng 4 Năm 2024
- April 23, 2024
Thông báo cho tháng 3 năm 2024
- March 26, 2024
Thông Cáo Cho Tháng 2 Năm 2024
- February 20, 2024
Special Edition: Frances Online unavailable starting 5 p.m. February 28
- February 1, 2024
Thông Cáo Cho Tháng 1 Năm 2024
- January 16, 2024
Thông Cáo Cho Tháng 12 Năm 2023
- December 19, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 11 Năm 2023
- November 21, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 10 Năm 2023
- October 17, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 9 Năm 2023
- September 19, 2023
Tuần đầu tiên của chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Tiểu Ban Oregon: Theo những con số!
- August 29, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 8 Năm 2023
- August 15, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 7 Năm 2023
- July 18, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 6 Năm 2023
- June 20, 2023
Key Performance Indicator (KPI) workgroup
- May 25, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2023
- May 16, 2023
Employers – Remember to file your combined payroll report due May 1
- April 24, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 3 Năm 2023
- April 18, 2023
Thông báo về Quy Luật Nghỉ Phép Có Lương Oregon
- April 4, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 3 Năm 2023
- March 21, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 2 Năm 2023
- February 21, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 1 Năm 2023
- January 17, 2023
Thông Cáo Cho Tháng 12 Năm 2022
- December 20, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 11 Năm 2022
- November 30, 2022
Bản Tin Tháng 11 Năm 2022-Số Lượng Nhân Viên
- November 22, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 10 Năm 2022
- October 17, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 9 Năm 2022
- September 19, 2022
Bản Tin Tháng 9 năm 2022-Công Bố Cho Chương Trình Kế Hoạch Tương Đương
- September 6, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 8 Năm 2022
- August 12, 2022
Bản Tin Tháng 8 Năm 2022-Sự Bồi Hoàn Cho Các Công Ty/Doanh Nghiệp
- August 11, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 7 Năm 2022
- July 15, 2022
Bản Tin Tháng 7 Năm 2022-Công Bố Trên Trang Mạng
- July 13, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 6 Năm 2022
- June 21, 2022
Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2022
- May 26, 2022
April 2022 Bulletin
- April 25, 2022
January 2022 Bulletin
- January 3, 2022
November 2021 Bulletin
- November 1, 2021
September 2021 Bulletin
- September 1, 2021
August 2021 Bulletin
- August 2, 2021
July 2021 Bulletin
- July 1, 2021
May 2021 Bulletin
- May 3, 2021

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm