Quý vị có hội đủ điều kiện để được Nghỉ Phép Có Lương không?

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để tìm hiểu.

Hãy làm bài trắc nghiệm

Trả lời một số câu hỏi để tìm hiểu xem bạn có hội đủ điều kiện cho nghỉ phép có lương hay không.

Bắt đầu bài trắc nghiệm
Bắt đầu bài trắc nghiệm

Sẵn sàng để nộp đơn?

Tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương và cách quý vị có thể ghi danh ngay hôm nay.

Những người lao động

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm