Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm

Cách thức vận hành của chương trình Nghỉ Phép Có Lương khi quý vị là cá nhân tự kinh doanh.

 
 

Những điều quý vị cần biết

Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, quý vị sẽ không được tự động bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và không bắt buộc phải tham gia. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm nếu:

 • Quý vị làm việc tại Oregon, và
 • Quý vị đã kiếm được thu nhập ròng ít nhất $1,000 ở Oregon từ hoạt động tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí) trong năm trước thuế trước khi đăng ký tham gia chương trình

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi tương tự như những người lao động khác. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.

Danh mục kiểm tra cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Những điều cần biết về bảo hiểm cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống

Tôi có phải là cá nhân tự kinh doanh không?

Sau đây là cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon thường định nghĩa về cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập:

 • Nếu quý vị làm việc và tạo ra lợi nhuận từ chính hoạt động kinh doanh của mình, thay vì làm việc cho một hãng sở cụ thể nào đó, và
 • Quý vị báo cáo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình dưới dạng thu nhập tự kinh doanh trên hồ sơ thuế

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Tìm hiểu thêm về đối tượng được xem là cá nhân tự kinh doanhnhà thầu độc lập

Tại sao tôi nên chọn gói bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon nếu tôi là cá nhân tự kinh doanh?

Sau đây là những điều quý vị cần biết để chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương nếu quý vị tự kinh doanh.

Tôi sẽ nhận được những phúc lợi gì?

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi tương tự như những người lao động khác. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Nếu chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp tiền mỗi quý. Sau đây là cách xác định:

 • Tổng tỷ lệ đóng góp năm 2023 là 1%.
 • Quý vị sẽ trả 60% trong tỷ lệ đóng góp 1% trên mức thu nhập tối đa là $132,900. (Tương ứng với số tiền người lao động nộp trên tiền lương của họ).
 • Khoản đóng góp của quý vị sẽ dựa trên thu nhập thuần từ hoạt động tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ đi các chi phí) trên tờ khai thuế của năm trước. Ví dụ: nếu thu nhập thuần của quý vị từ hoạt động tự kinh doanh trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân ở Oregon của năm trước là $10,000, quý vị sẽ phải nộp $60 (60% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1%) trong năm nay. Phần đóng góp này của quý vị sẽ được nộp theo quý, tức là quý vị sẽ phải nộp $15 mỗi quý thông qua phần mềm Revenue Online của Oregon.
 • Khoản đóng góp của quý vị sẽ không vượt quá 0,6%  thu nhập thuần ở Oregon từ hoạt động tự kinh doanh, tối đa $132,900. Quý vị có thể sử dụng bảng tính khoản đóng góp để ước tính số tiền sẽ nộp. 

Khi nào tôi có thể chọn đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Quý vị sẽ bắt đầu bằng bước tạo tài khoản trên Frances Online. Sau đây là một vài điều cần lưu ý:

 • Quý vị sẽ tạo tài khoản trên Frances Online với tư cách là cá nhân tự kinh doanh
 • Nếu chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương, quý vị phải đồng ý đóng góp cho chương trình trong vòng ít nhất 3 năm
 • Quý vị sẽ cần nộp một bản sao của tờ khai thuế thu nhập cá nhân tại Oregon của năm trước

Sau khi tạo tài khoản, quý vị có thể chọn gói bảo hiểm bằng cách làm theo các hướng dẫn về cách chọn chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Yêu cầu cung cấp Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống

Những mốc thời gian quan trọng cần biết

Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Mở đăng ký nếu quý vị chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Nếu chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, quý vị sẽ nhận được một hóa đơn ghi số tiền đóng góp cần nộp.

Ngày 3 tháng 9 năm 2023
Ngày 3 tháng 9 năm 2023

Các phúc lợi bắt đầu có hiệu lực.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm