Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm

Cách thức vận hành của chương trình Nghỉ Phép Có Lương khi quý vị là cá nhân tự kinh doanh.

 
 

Những điều quý vị cần biết

Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, quý vị sẽ không được tự động bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và không bắt buộc phải tham gia. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm nếu:

 • Quý vị làm việc tại Oregon
 • Quý vị phải kiếm được ít nhất $1,000 đô la thu nhập sau thuế tại Oregon từ việc tự kinh doanh (là khoản lợi nhuận mà quý vị thu được sau đi trừ đi toàn bộ các khoản chi phí của quý vị) trong năm tính thuế vừa qua.

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi tương tự như những người lao động khác. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.

Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm ngay bây giờ. Nếu quý vị đã chọn gói bảo hiểm, quý vị có thể nộp hồ sơ để xin trợ cấp.

Danh mục kiểm tra cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Tập Sách Hướng Dẫn dành cho các cá nhân Tự Làm Chủ
Tải xuống
Những điều cần biết về bảo hiểm cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Trắc nghiệm về điều kiện nhận trợ cấp
Tìm hiểu thêm

Tôi có phải là cá nhân tự kinh doanh không?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) thường định nghĩa tự làm chủ có nghĩa là:

 • Quý vị làm việc và kiếm lợi nhuận từ doanh nghiệp của riêng mình thay vì làm việc cho một công ty-doanh nghiệp cụ thể
 • Quý vị báo cáo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình dưới dạng thu nhập tự kinh doanh trên hồ sơ thuế
Quý vị vẫn còn thắc mắc? Tìm hiểu thêm về đối tượng được xem là cá nhân tự kinh doanhnhà thầu độc lập

Tại sao tôi nên chọn gói bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon nếu tôi là cá nhân tự kinh doanh?

Sau đây là những điều quý vị cần biết để chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương nếu quý vị tự kinh doanh.

Tôi sẽ nhận được những phúc lợi gì?

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi tương tự như những người lao động khác. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Nếu chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp tiền mỗi quý. Sau đây là cách xác định:

 • Tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ phép có lương của quý vị cho năm 2024 là 0,6% thu nhập trước thuế ở Oregon của quý vị từ việc tự kinh doanh (thu nhập sau chi phí) trên tờ khai thuế năm trước của quý vị, tối đa là $168.600 tổng thu nhập. Đây là tỷ lệ đóng góp tương tự mà nhân viên phải trả trên tiền lương của họ.
  • Ví dụ: nếu thu nhập sau chi phí từ công việc tự kinh doanh trên tờ khai thuế năm trước của quý vị là $10,000 đô la, thì quý vị sẽ phải trả $60 đô la ($10,000 đô la x 0,006) cho năm đó. Khoản thanh toán đóng góp của quý vị đến hạn là mỗi quý, vì vậy quý vị sẽ trả $15 đô la cho mỗi quý. Quý vị có thể thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản trên mạng Frances Online của mình hoặc gửi thanh toán qua thư cho chúng tôi.
 • Quý vị có thể sử dụng máy tính cho các đóng góp để ước tính số tiền quý vị sẽ phải trả là bao nhiêu.
 • Quý vị có thể sử dụng máy tính toán trợ cấp để ước lượng được số tiền phúc lợi hàng tuần của quý vị có thể là bao nhiêu nếu quý vị xin nghỉ phép có lương. 
 • Cần trợ giúp để tìm thu nhập trước thuế từ việc tự kinh doanh? Xem trang 3 của Mẫu Bảo Hiểm Tự Kinh Doanh.

Khi nào tôi có thể chọn đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương bây giờ. Quý vị sẽ bắt đầu bằng bước tạo tài khoản trên Frances Online. Sau đây là một vài điều cần lưu ý:

 • Quý vị sẽ tạo tài khoản trên Frances Online với tư cách là cá nhân tự kinh doanh
 • Nếu chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương, quý vị phải đồng ý đóng góp cho chương trình trong vòng ít nhất 3 năm
 • Quý vị sẽ cần một bản sao tờ khai thuế thu nhập cá nhân của liên bang và tiểu bang của năm trước

Sau khi tạo tài khoản, quý vị có thể chọn gói bảo hiểm bằng cách làm theo các hướng dẫn về cách chọn chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Sự yêu cầu xin bảo hiểm cho các cá nhân tự kinh doanh cũng đang có sẵn trên trang Biểu Mẫu.

Khi nào thì các khoản đóng góp đến hạn?

Quý vị phải trả tiền đóng góp cho mỗi quý. Điều này có nghĩa là quý vị đóng góp bốn lần cho mỗi năm, vào mỗi cuối quý. Những ngày này cho năm 2024 là ngày 30 tháng 4, ngày 31 tháng 7, ngày 31 tháng 10 và ngày 31 tháng 1. Sở Việc làm Oregon (The Oregon Employment Department) sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua đường bưu điện mỗi quý với số tiền quý vị nợ. Quý vị có thể thanh toán hóa đơn qua tài khoản trên hệ thống Frances Online hoặc gửi cho chúng tôi khoản thanh toán của quý vị qua thư.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm