Sự an toàn của quý vị rất quan trọng

Hãy sử dụng chế độ nghỉ phép vì lý do an toàn để chăm sóc bản thân hoặc những người thân yêu.

 
 

Nghỉ phép vì lý do an toàn là gì?

Nghỉ phép vì lý do an toàn là hình thức nghỉ phép có lương dành cho nạn nhân sống sót của:

 • Xâm hại tình dục 
 • Bạo lực gia đình 
 • Quấy rối 
 • Rình rập

Những thuật ngữ chính

Thành viên gia đình là ai?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon có định nghĩa bao hàm về “thành viên gia đình”. “Thành viên gia đình” là bất kỳ đối tượng nào sau đây:

 • Vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị
 • Con (con đẻ, con riêng hoặc con nuôi), con của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của con của quý vị
 • Cha/mẹ (cha/mẹ ruột, cha/mẹ nuôi, cha/mẹ kế hoặc người giám hộ hợp pháp), cha/mẹ của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của cha/mẹ của quý vị
 • Anh/chị/em ruột hoặc anh/chị/em kế của quý vị hay phối ngẫu/bạn đời của họ
 • Ông/bà của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của ông/bà của quý vị
 • Cháu của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của cháu của quý vị
 • Bất cứ ai có quan hệ máu mủ với quý vị 
 • Bất cứ ai sống cùng hoặc có mối liên hệ với quý vị như một thành viên gia đình và có mối quan hệ gia đình.

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn là bất kỳ sự kiện nào trong danh sách bên trên trong chế độ nghỉ phép vì công việc gia đình, nghỉ phép vì lý do y tế hoặc nghỉ phép vì lý do an toàn
 

Tôi phải thông báo điều gì với hãng sở của mình?

Hãy cho hãng sở biết nhu cầu nghỉ phép của quý vị vì các lý do theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Quý vị không cần phải thông báo chi tiết nhưng phải làm theo các hướng dẫn về cách thức thông báo (bên dưới).

Cách thức xin nghỉ phép vì lý do an toàn

Bước 1: Thu thập giấy tờ

Quý vị sẽ cần chuẩn bị một số giấy tờ trước khi nộp đơn xin. Quý vị sẽ cần ít nhất 1 trong các giấy tờ dưới đây: 
 • Bản sao báo cáo của cảnh sát
 • Khiếu nại chính thức gửi đến điều phối viên Tiêu mục IX của trường học
 • Bản sao lệnh bảo vệ 
 • Giấy tờ chứng minh khác từ tòa án, cơ quan hành chính, điều phối viên Tiêu mục IX của trường học hoặc luật sư
 • Các giấy tờ khác từ luật sư, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cố vấn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép, giáo sĩ hoặc nhà cung cấp các dịch vụ bảo vệ nạn nhân
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thu thập những giấy tờ này hoặc lo ngại về sự an toàn của bản thân, quý vị có thể đưa ra một văn bản tuyên bố rằng quý vị đủ tiêu chuẩn để được nghỉ phép vì lý do an toàn.


Bước 2: Thông báo cho hãng sở của quý vị

 • Thông báo trước 30 ngày: Nếu quý vị biết sắp tới mình cần sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương cho bản thân hoặc thành viên gia đình, hãy thông báo cho hãng sở của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ phép.
 • Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ: Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị phải thông báo cho hãng sở (không yêu cầu gửi văn bản thông báo) về nhu cầu sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong vòng 24 giờ. 3 ngày sau thời điểm bắt đầu nghỉ phép, quý vị phải gửi văn bản thông báo cho hãng sở.

Bước 3: Đăng ký nhận phúc lợi

 • Khi sẵn sàng nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi, quý vị phải truy cập Frances Online. Người lao động có thể bắt đầu tạo tài khoản trên Frances Online vào tháng 8 năm 2023. Hãy đảm bảo:
  • Đăng ký không sớm hơn 30 ngày trước thời điểm cần nghỉ phép, hoặc
  • Đăng ký không muộn hơn 30 ngày sau thời điểm nghỉ phép

Bước 4: Cập nhật đơn đăng ký

 • Sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, hãy cập nhật đơn đăng ký bất cứ khi nào có sự thay đổi về khung thời gian nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về cách thức cập nhật đơn đăng ký.
 • Nếu hãng sở có một chương trình tương đương, thay vì tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon của tiểu bang, quý vị phải đăng ký riêng theo chương trình tương đương. Hãy yêu cầu hãng sở hướng dẫn quy trình nộp đơn đăng ký. Tìm hiểu thêm về cách thức cập nhật đơn đăng ký.
Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản Frances Online

Nếu quý vị là nạn nhân còn sống sót của trường hợp xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối hay rình rập và cần sự giúp đỡ từ nhà cung cấp dịch vụ trong cộng đồng, vui lòng truy cập trang web của Liên minh Chống Bạo lực gia đình và Tình dục Oregon (Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence) theo địa chỉ OCADSV.org để tìm nguồn lực trợ giúp trong cộng đồng. 
 

Tôi có thể nghỉ phép vì lý do an toàn trong thời gian bao lâu?

 • Quý vị có tối đa 12 tuần nghỉ phép có lương kéo dài trong thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày quý vị nghỉ phép). Quý vị có thể nghỉ một tuần hoặc một ngày tại một thời điểm.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ chi trả cho quý vị hàng tuần trong suốt thời gian quý vị nghỉ phép. Số tiền đó phụ thuộc vào tổng số tiền mà quý vị kiếm được trong năm trước. Một số người lao động sẽ nhận được 100% tiền lương. Quy trình thanh toán sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm quý vị bắt đầu nghỉ phép. 

Sau đây là một ví dụ: bảng kê số tiền trợ cấp mẫu hiện tại của OED

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi quay trở lại làm việc?

 • Trong thời gian nghỉ phép có lương, luật pháp sẽ bảo vệ công việc của quý vị nếu quý vị làm việc cho hãng sở của mình ít nhất 90 ngày liên tục 
 • Hãng sở không được sa thải hay đe dọa quý vị nếu quý vị đủ điều kiện được nghỉ phép có lương 
 • Quý vị có quyền trở lại vị trí công việc từng đảm nhận trước khi nghỉ phép nếu quý vị đã làm việc cho hãng sở ít nhất 90 ngày liên tục theo luật. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không bị mất chức vụ hay vai trò của mình trong thời gian nghỉ phép có lương, nếu vẫn còn vị trí công việc đó hay thậm chí được đảm nhiệm bởi người lao động thay thế tạm thời trong thời gian quý vị nghỉ phép.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm