Biểu mẫu

Tìm các biểu mẫu của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở cùng một nơi, vì vậy quý vị có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy những biểu mẫu cần thiết.

 
 

Frances Online

Quý vị có thể nộp hầu hết các biểu mẫu và giấy tờ trên Frances Online. 

Frances Online là gì? Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon và là hệ thống trực tuyến để đăng ký nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bảo hiểm thất nghiệp cũng như chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể dễ dàng tạo tài khoản. Người lao động có thể bắt đầu tạo tài khoản trên Frances Online vào tháng 8 năm 2023.

Quý vị có thắc mắc về Frances Online? Hãy xem phần những câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Hãng sở

Đơn đăng ký Gói Tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Các chương trình tương đương
Tải thêm

Hãng sở có quy mô nhỏ

Người lao động

Cá nhân tự kinh doanh

Yêu cầu cung cấp Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Xác minh thu nhập hàng năm đối với Bảo hiểm nghỉ có lương dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Yêu cầu chấm dứt Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Đăng ký nhận bản tin

Duy trì cập nhật để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm