Biểu mẫu

Tìm các biểu mẫu của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở cùng một nơi, vì vậy quý vị có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy những biểu mẫu cần thiết.

 
 

Frances Online

Quý vị có thể nộp hầu hết các biểu mẫu và giấy tờ trên Frances Online. 

Frances Online là gì? Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon và là hệ thống trực tuyến để đăng ký nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bảo hiểm thất nghiệp cũng như chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể dễ dàng tạo tài khoản. Những người lao động và các cá nhân kinh doanh tự do với gói bảo hiểm có thể tạo một tài khoản trên hệ thống Frances Online ngay bây giờ.

Quý vị có thắc mắc về Frances Online? Xin vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Người lao động

Đơn xin Quyền lợi
Tải xuống
Bảng Kiểm Tra Các Chứng Từ Cần Thiết Cho Việc Đăng Kí Các Quyền Lợi
Tải xuống
Mẫu Đơn Bổ Sung Thêm Công Ty Doanh Nghiệp
Tải xuống
Đơn Ủy Quyền Gửi Tiền Bằng Điện Tử
Tải xuống
Mẫu Xác minh Khai sinh
Tải xuống
Mẫu Xác minh Tình trạng Sức khỏe Nghiêm trọng
Tải xuống
Mẫu Xác Minh Nghỉ Phép An Toàn
Tải xuống
Mẫu Đại Diện Được Ủy Quyền Của Người Yêu Cầu
Tải xuống
Yêu cầu Phiên điều trần
Tải xuống
Mẫu Giải Quyết Về Tranh Chấp Cho Kế Hoạch Tương Đương
Tải xuống
Ủy Quyền Khấu Trừ Thuế
Tải xuống

Hãng sở

Đơn đăng ký Gói Tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Danh mục kiểm tra cho chương trình tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Báo cáo Chương trình Bảo hiểm Tương đương
Tải xuống
Yêu cầu Phiên điều trần
Tải xuống

Hãng sở có quy mô nhỏ

Đơn Xin Tài Trợ Hỗ Trợ và Thỏa Thuận Hỗ Trợ
Tải xuống
Yêu cầu Phiên điều trần
Tải xuống

Cá nhân tự kinh doanh

Yêu cầu cung cấp Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Danh mục kiểm tra cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Xác minh thu nhập hàng năm đối với Bảo hiểm nghỉ có lương dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Yêu cầu chấm dứt Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Ủy Quyền Khấu Trừ Thuế
Tải xuống
Yêu cầu Phiên điều trần
Tải xuống
Đơn Ủy Quyền Gửi Tiền Bằng Điện Tử
Tải xuống

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Mẫu Xác minh Tình trạng Sức khỏe Nghiêm trọng
Tải xuống
Health Care Providers: Family and Medical Leave Fact Sheet
Tải xuống
Health Care Providers: Safe Leave Fact Sheet
Tải xuống

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm