Chính quyền bộ lạc

Cách thức hoạt động của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đối với các chính phủ Bộ Lạc.

Các ngoại lệ dành cho Chính quyền bộ lạc

Với vai trò là Chính quyền bộ lạc, quý vị có thể chọn đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương, nhưng quý vị không bắt buộc phải nộp tiền vào chương trình. Với vai trò là Chính quyền bộ lạc, quý vị không phải tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương dưới bất kỳ hình thức nào. 

Nếu quý vị chọn cung cấp các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương cho người lao động của mình, dưới đây là những điều quý vị cần biết:

  1. Chính quyền bộ lạc là “một Chính quyền bộ lạc được chính quyền liên bang công nhận chủ quyền, có biên giới nằm trong tiểu bang này hoặc một tổ chức giữa các bộ lạc được thành lập bởi hai hoặc nhiều chính quyền”. (ORS 181A.940)
  2. Chính quyền bộ lạc muốn cung cấp các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương cho người lao động và có thể cung cấp gói bảo hiểm cá nhân cho từng doanh nghiệp do Bộ lạc sở hữu.
  3. Gói bảo hiểm được chọn thông qua một thỏa thuận liên chính phủ giữa chính quyền bộ lạc và Tiểu bang Oregon. Gói bảo hiểm có thời hạn ít nhất 3 năm.
  4. Thông thường, các khoản đóng góp và phúc lợi của Chính quyền bộ lạc tương tự như các khoản đóng góp và phúc lợi của hãng sở khác. Và điều này cũng tương tự đối với các khoản đóng góp và phúc lợi dành cho người lao động của các Chính quyền bộ lạc – gói bảo hiểm của họ cũng thường giống như gói bảo hiểm mà các hãng sở tư và công mua cho của người lao động. 
  5. Nếu Chính quyền bộ lạc chọn gói bảo hiểm theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, gói bảo hiểm có thời hạn tối thiểu 3 năm.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm