Chính quyền bộ lạc

Cách thức hoạt động của Nghỉ Phép Có Lương Oregon đối với các chính phủ Bộ Lạc.

Các ngoại lệ dành cho Chính quyền Bộ Lạc

Với vai trò là chính quyền Bộ lạc, quý vị có thể chọn đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và cung cấp các quyền lợi Nghỉ Phép Có Lương cho nhân viên của quý vị. Quý vị không cần phải tham gia Nghỉ Phép Có Lương dưới bất kỳ hình thức nào, điều đó có nghĩa là quý vị không cần phải trả khoản đóng góp hoặc thu giữ khoản đóng góp của nhân viên.

Cách thức hoạt động của Nghỉ Phép Có Lương đối với các chính phủ Bộ Lạc

Nếu quý vị chọn cung cấp các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương cho nhân viên của mình, dưới đây là những điều quý vị cần biết:

  1. Với mục đích của Nghỉ Phép Có Lương Oregon, một chính quyền bộ lạc là “một chính quyền Bộ Lạc được chính quyền liên bang công nhận chủ quyền, có biên giới nằm trong tiểu bang này hoặc một tổ chức giữa các bộ lạc được thành lập bởi hai hoặc nhiều chính quyền”. (ORS 181A.940)
  2. Chính quyền Bộ Lạc muốn cung cấp các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương cho nhân viên của họ có thể cung cấp gói bảo hiểm cá nhân cho từng doanh nghiệp do Bộ lạc sở hữu.
  3. Gói bảo hiểm được chọn thông qua một thỏa thuận liên chính phủ giữa chính quyền Bộ lạc và Tiểu bang Oregon. Gói bảo hiểm có thời hạn ít nhất 3 năm.
  4. Thông thường, các khoản đóng góp và phúc lợi của Chính quyền bộ lạc tương tự như các khoản đóng góp và phúc lợi của các doanh nghiệp khác. Và điều này cũng tương tự đối với các khoản đóng góp và phúc lợi dành cho người lao động của các chính quyền Bộ lạc - gói bảo hiểm của họ cũng thường giống như gói bảo hiểm mà các doanh nghiệp tư và công cung cấp cho người lao động. 
  5. Nếu chính quyền Bộ lạc chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương, gói bảo hiểm có thời hạn tối thiểu 3 năm.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm