Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông báo về Quy Luật Nghỉ Phép Có Lương Oregon - 04/04/2023

Giúp xây dựng chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)!

Xin vui lòng tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 hoặc Thứ Hai, ngày 17 tháng 4, để tham dự cuộc họp của ủy ban tư vấn về các quy luật sắp tới (RAC).

Chúng tôi muốn xây dựng một chương trình công bằng và đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân ở Oregon. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự để quý vị có thể chia sẻ những phản hồi, những mối quan tâm và những đề xuất của mình. Chúng tôi hoan nghênh những ý tưởng của quý vị và chúng tôi muốn nghe những kinh nghiệm của quý vị. Quý vị có thể giúp chúng tôi xây dựng một chương trình tốt hơn cho tất cả người dân ở Oregon.

Chương trình nghỉ phép có lương Oregon hiện đang nghiên cứu 35 quy luật hành chính về trợ cấp và trợ cấp hỗ trợ, đóng góp và phục hồi, và các kế hoạch tương đương, bao gồm các chủ đề như sau:

Các quy luật về những phúc lợi và sự hỗ trợ cho các trợ cấp
 • Làm rõ cách tính các phúc lợi, các đóng góp và thu hồi, và các hình phạt
 • i thích về mức trợ cấp tối thiểu
 • Xác định điều gì sẽ xảy ra nếu khoản thanh toán trợ cấp của quý vị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy
 • Làm rõ các điều kiện về hồ sơ cho chương trình xin trợ cấp
Các quy định về các đóng góp và thu hồi
 • Định rõ cụ thể tiêu chí áp dụng và truy thu các khoản tiền phạt, các khoản tiền thanh toán quá mức
 • Làm rõ các trường hợp nhân viên phải thông báo bằng văn bản cho chủ công ty-doanh nghiệp
 • Định rõ cách tự ý khấu trừ thuế thu nhập có thể xảy ra
 • Làm rõ yêu cầu cho các khoản thu hồi thanh toán sẽ được áp dụng cho các khoản nợ còn lại
Quy định về phương án tương đương
 • Làm rõ các yêu cầu của đơn ghi danh và ước lượng thời gian mà nguyên đơn sẽ phải trả lời nếu cần thêm sự xác nhận rõ ràng
 • Làm rõ cách xử lý các tranh chấp giữa chủ công ty-doanh nghiệp trong chương trình tương đương và nhân viên khi đã có sự yêu cầu cho phiên điều trần
 • Làm rõ khi nào chương trình tương đương có thể đã chấm dứt từ bộ sở

Các cuộc họp công bố công khai

Chúng tôi mời quý vị ghi danh và lắng nghe trong cuộc họp RAC vào tháng 4 về 35 dự thảo quy luật hành chính. Nếu thời gian cho phép vào cuối cuộc họp, chúng tôi sẽ tiếp nhận ý kiến ​​của công chúng. Nếu thời gian không cho phép cho các bình luận công khai trong cuộc họp, xin vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để cung cấp phản hồi của quý vị qua thư điện tử.

Quý vị có thể ghi danh và tham dự một trong các phiên điều trần xây dựng quy luật trên hệ thống mạng ảo của chúng tôi sau:

Các phúc lợi và các trợ cấp hỗ trợ:

 Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023, 1–4 giờ chiều.

Các đóng góp và phục hồi, Các kế hoạch tương đương:

 Thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023, 9–11 giờ sáng.

Để ghi danh, xin vui lòng nhấp vào đường liên kết cuộc họp mà quý vị muốn tham dự. Nếu quý vị cần tham gia qua điện thoại, hệ thống Zoom sẽ cung cấp cho quý vị số đường dây hội nghị sau khi quý vị ghi danh.

Nếu quý vị cần một sự điều chỉnh, bao gồm cả bản dịch ngôn ngữ, xin vui lòng gửi điện thư tới paidleave@oregon.gov không quá ba ngày làm việc trước phiên điều trần công khai với sự yêu cầu điều chỉnh của quý vị.

Cách đệ trình bình luận công khai

Nếu quý vị không thể tham dự phiên điều trần trực tuyến và vẫn muốn đưa ra nhận xét về các quy luật nghỉ phép có lương của Oregon, quý vị có thể dệ trình nhận xét của mình bằng văn bản qua điện thư tới rules@employ.oregon.gov không quá trễ hơn Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023, lúc 5 giờ chiều.

Các câu hỏi

Các bản tóm tắt về quy luật và chương trình kế hoạch làm việc hiện đang có sẵn trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể liên lạc với chương trình nghỉ phép có lương Oregon tại paidleave@oregon.gov, hoặc quý vị có thể liên lạc với điều phối viên về quy tắc tại rules@employ.oregon.gov và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Trợ giúp miễn phí

Cơ quan Việc làm của Tiểu bang Oregon (Oregon Employment Department, OED) là một cơ quan cung cấp cơ hội công bằng. OED cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong đó bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, âm thanh và các định dạng khác. Để được trợ giúp, vui lòng gọi 833-854-0166 (số điện thoại miễn phí). Quý vị cũng có thể gửi email tới paidleave@oregon.gov.

Để nắm các tin tức được cập nhật

Hãy truy cập Trang Mạng của chúng tôi, và ghi danh để nhận được những Thông Tin Cập Nhật Về Nghỉ Phép Có Lương.                                                                                                                  

Nếu quý vị không còn muốn nhận thêm các thông báo qua email về các hoạt động xây dựng quy luật của Bộ Lao Động, quý vị có thể hủy ghi danh ra khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi.

Trân Trọng,
Anne Friend, Điều phối Viên Nội Quy Cơ Quan
Nghỉ Phép Có Lương Oregon
Sở Việc làm Oregon 
Điện Thư: Rules@employ.oregon.gov
Trang Mạng: OED Rulemaking

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm