Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2023 - 05/16/2023

Ngày 16 tháng 5, năm 2023

Tiêu Điểm Tháng Năm: Nghỉ Phép Có Lương Giúp Ngăn Chặn Bạo Hành Ở Trẻ Em Như Thế Nào

Bạo hành và bỏ bê trẻ em ảnh hưởng hơn một triệu trẻ em mỗi năm, dựa theo trang Ngăn Chặn Bạo Hành Trẻ Em ở Mỹ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra đã cho thấy rằng các nguồn tài liệu và chính sách nơi làm việc thân thiện với gia đình, chẳng hạn như nghỉ phép có lương cho những ai mới làm cha/mẹ, giảm áp lực và giúp ngăn chặn bạo hành trẻ em.

Trong vi-đê-o (video) ngắn này, Nicole Cunningham, giám đốc điều hành của tổ chức Ngăn Chặn Bạo Hành Trẻ Em ở Oregon, nói về Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bạo hành, bỏ bê trẻ em và bảo vệ trẻ em như thế nào.

3 câu hỏi hàng đầu về phần đóng góp

1. Tôi là chủ một công ty-doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 25 nhân viên. Tôi đã nghĩ là tôi không cần phải trả vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Tại sao tôi cần phải thu thập và báo cáo phần đóng góp của mỗi nhân viên?

Bất kể quy mô nào, tất cả công ty-doanh nghiệp hiện có nhân viênđang làm việc ở Oregon đều bắt buộc phải giữ lại và nộp phần đóng góp của nhân viên của họ. Một số công ty-doanh nghiệp có thể chọn để trả một phần hoặc tất cả khoản đóng góp của nhân viên giống như một phần phúc lợi công ty-doanh nghiệp giành cho nhân viên. Công ty-doanh nghiệp lớn bắt buộc phải trả khoàn đóng góp thương nghiệp. Các công ty-doanh nghiệp lớn bắt buộc phải trả cho các phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp.

2. Là một chủ doanh nghiệp, tôi có thể sử dụng hệ thống Frances Online như thế nào để sửa đổi báo cáo bảng lương của tôi nếu tôi không báo cáo khoản đóng góp Nghỉ Phép Có Lương của tôi?

Để xem hoặc thay đổi một báo cáo bảng lương, tìm đến phần Trang Chủ trên hệ thống Frances Online và chọn “Xem và Điền Báo Cáo Bảng Lương” từ phần Lương và Đóng góp.

Chọn “Xem và Thay đổi Báo Cáo Bảng Lương” cho niên quý mà quý vị muốn xem hoặc thay đổi. Điều này sẽ hiển thị lên bảng báo cáo đã hoàn thành trước đó và sẽ cho quý vị sự lựa chọn để In hoặc Sửa đổi.

3. Là một nhân viên, tôi cần phải làm gì nếu tôi nghĩ rằng công ty-doanh nghiệp của tôi lấy quá nhiều từ tiền lương của tôi cho khoản đóng góp nghỉ phép có lương?

Việc này rất là quan trọng để thông báo với công ty-doanh nghiệp của quý vị ngay lập tức nếu quý vị nhận thấy bất kỳ lỗi nào. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với công ty-doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Nếu công ty-doanh nghiệp của quý vị có câu hỏi liên quan đến khoản đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon, họ nên liên hệ tới Bộ phận Đóng Góp của Sở Việc Làm Oregon và Đơn Vị Phục Hồi để được hỗ trợ bằng cách sử dụng thông tin liên lạc dưới đây.

Cho câu hỏi về khoản đóng góp:

Trang mạng: Tiểu bang của Oregon: Hiện đại hóa – Frances Online
Thư điện tử (Email): Contribution.Unit@employ.oregon.gov

Gọi: 503-947-1488 Chọn ngôn ngữ của quý vị, và sau đó nhấn phím số 2 cho sự trợ giúp Frances Online.

Cho câu hỏi về Nghỉ Phép Có Lương Oregon:

Trang mạng: Liên lạc Chúng tôi (biểu mẫu)
Thư điện tử (Email): paidleave@oregon.gov
Gọi: 833-854-0166 (không tính phí) (Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

Tin Tức và Sự Kiện:

Bộ Luật Thượng Viện 31:

Vào ngày 8 tháng 5, năm 2023, Thống Đốc đã kí Bộ Luật Thượng Viện 31 để cho phép Sở Việc Làm Oregon (OED) thẩm quyền để trì hoàn việc ra mắt phúc lợi của nghỉ phép có lương nếu ỹ tín thác của Nghỉ Phép Có Lương Oregon không đủ khả năng chi trả. Đủ khả năng chi trả có nghĩa là có đủ tiền để trả các quyền lợi.

SB 31 bắt buộc Giám Đốc của OED quyết định vào ngày 11 tháng 8, năm 2023, nếu quỹ có đủ tiền và có khả năng trả các quyền lợi bắt đầu vào ngày 3 tháng 9, năm 2023. Nếu quỹ có vẻ như không đủ, bộ luật cho phép OED khả năng để trì hoãn các quyền lợi cho tới ngày 3 tháng 12, năm 2023, hoặc lâu hơn nếu cần thiết.

Trong khi chúng tôi chưa giới thiệu bộ luật này, chúng tôi hỗ trợ nó bởi vì, với những sáng kiến có quy mô lớn, luôn luôn sẽ tốt hơn nếu có một phương án dự phòng.

Tham gia với chúng tôi vào một nhóm tiêu điểm trên cổng chính thông tin dành cho người mới ghi danh

Chúng tôi thật sự mong chờ những ý kiến của quý vị về hệ thống Frances Online, hệ thống máy tính cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Chúng tôi sẽ tổ chức các nhóm tiêu biểu trên mạng vào ngày 18 và 19 tháng 5, năm 2023.

Bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, mọi người sẽ sử dụng hệ thống Frances Online để ghi danh cho các quyền lợi khi các quyền lợi bắt đầu vào tháng Chín.

Chúng tôi muốn hệ thống mới này sẽ dễ sử dụng và dễ hiểu. Rất là quan trọng khi hệ thống mới sẽ cân nhắc các nhu cầu trên mọi phương diện rọng cho tất cả người dân Oregon. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi xây dựng hệ thống tốt nhất để phục vụ quý vị.

Trong khoảng thời gian tham gia vào nhóm tiêu biểu, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị làm cách nào để tạo một tài khoản trên hệ thống Frances Online và làm cách nào để điền một yêu cầu cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Sau đó chúng tôi sẽ hỏi ý kiến đến từ quý vị.

Các buổi gặp mặt của nhóm tiêu biểu sẽ kéo dài một tiếng trên hệ thống Zoom. Nếu quý vị đang nhận phúc lợi từ bảo hiểm thất nghiệp, quý vị có thể liệt kê sự tham dự vào nhóm tiêu biểu của quý vị như một trong những hoạt động tìm việc làm của quý vị.

Xin vui lòng ghi danh với nhóm tiêu biểu để cho chúng tôi biết quý vị dự định tham dự. Vào trang Francesinfo.oregon.gov. Hiện tại không có nhiều chỗ trống, xin vui lòng ghi danh ngay bây giờ!

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được thư điện tử chứng nhận với thông tin về cách để tham gia vào buổi gặp mặt.

Nếu quý vị cần giúp đỡ trong thời gian gặp mặt của nhóm tiêu biểu, bao gồm thông dịch cho một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại employment.modernization@employ.oregon.gov ít nhất 48 tiếng trước sự kiện. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị ở đó!

Các cơ hội tham gia vào đội ngũ Nghỉ phép có lương Oregon và OED

Quý vị có đam mê mang lại lợi ích cho người khác và đảm bảo các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và người lao động được đối xử công bằng không? Xin cân nhắc tham gia vào nhóm Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Các cơ hội việc làm bổ sung của Sở Việc làm Oregon được đăng trong trang ngày làm việc (Workday).   

Liên lạc với Nghỉ phép Có Lương Oregon

Biểu mẫu: Contact Us  
Điện Thư: paidleave@oregon.gov  
Gọi : 833-854-0166 (Số Miễn Phí)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm