Những câu hỏi thường gặp về chương trình Nghỉ Phép Có Lương

Tìm đáp án cho những thắc mắc của quý vị.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị như thế nào?

Chọn nhóm câu hỏi phù hợp với quý vị.

Các câu hỏi từ thương nghiệp

Các câu hỏi tổng quan từ các thương nghiệp

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Những thương nghiệp nào bắt buộc phải tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)?

 • Tất cả các thương nghiệp với 25 nhân viên hoặc hơn sẽ bắt buộc phải tham gia và đóng góp vào chương trình.
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình, nhưng vẫn phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo đảm vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép.
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia vào chương trình nếu họ muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Doanh nghiệp của tôi có số lượng nhân viên là X. Tôi có bắt buộc phải tham gia không?

Nếu quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị bắt buộc phải tham gia, đóng góp vào chương trình, khấu trừ và  nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bắt buộc   bảo vệ vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). 

Nếu quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần khấu trừ và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. 

Doanh nghiệp của tôi chỉ có công nhân hợp đồng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ hoạt động như thế nào cho doanh nghiệp của tôi?

Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách phân loại các công nhân hợp đồng.

 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động. Nếu quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả một phần đóng góp của mình. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ việc.
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, họ được chương trình coi là  người kinh doanh tự do và không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Tôi là một tiểu thương nghiệp và tôi lo lắng về việc duy trì hoạt động kinh doanh của mình nếu một trong những nhân viên của tôi nghỉ phép. Có ngoại lệ nào không?

Hầu như tất cả doanh nghiệp, bất kể quy mô, bắt buộc phải thay mặt khấu trừ và nộp khoản đóng góp cho nhân viên của họ và phải bảo vệ công việc ho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong thời gian họ nghỉ phép. Nếu quý vị chọn đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương với tư cách là người sử dụng lao động, quý vị có thể nộp đơn xin chương trình hỗ trợ. Quý vị bắt buộc phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu họ đủ điều kiện và bảo vệ công việc của họ khi họ nghỉ phép. Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhân viên khác, quý vị có thể truy cập trang mạng WorkSource Oregon, trang mạng này giúp kết nối các thương nghiệp và người lao động ở Oregon.

Nếu tôi là một tiểu thương nghiệp (hoặc nông dân) ở một cộng đồng nông thôn, làm cách nào để tìm nhân công khi nhân viên của tôi đang nghỉ phép?

Đây có thể là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm nhân viên. Các trung tâm Hỗ Trợ Tìm Việc Làm (Worksource) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một nhân viên khác khi một nhân viên nghỉ phép. Để tìm hiểu thêm về một số chương trình và dịch vụ, hãy truy cập trang mạng WorkSource Oregon.

Các câu hỏi về khoản đóng góp từ thương nghiệp

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là số tiền mà các công ty-doanh nghiệp và những người lao động trả vào trong chương trình. Khoản đóng góp đã bắt đầu vào ngày 1, tháng 1, năm 2023. Những người lao động có thể bắt đầu nộp đơn cho các quyền lợi bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023. Các quyền lời bắt đầu vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. 

Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm.

 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó.
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la).
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ.

Những tổ chức tôn giáo có được tham gia vào chương trình này không?

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức tôn giáo và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức tôn giáo vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các tổ chức tôn giáo với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những tổ chức tôn giáo có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn cần phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ. 

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) tính số lượng nhân viên cho một doanh nghiệp như thế nào cho việc xét duyệt đủ điều kiện tham gia vào chương trình?

Quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình của nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên hội đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương. 

Nếu một số nhân viên của tôi ở Oregon và một số khác ở tiểu bang khác thì sao?

Phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.  

Ví dụ : Một công ty của Oregon có ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona. Bởi vì công ty đó có 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

Nếu tôi muốn thanh toán cho tất cả hoặc một phần khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon của nhân viên chúng tôi, thì tôi sẽ báo cáo thông tin đó ở đâu trên báo cáo bảng lương hàng quý tổng hợp (Mẫu OQ)?

Số tiền quý vị đóng góp cho nhân viên của mình không phải là số tiền quý vị báo cáo trong Biểu mẫu OQ. Quý vị điền thông tin về tiền lương và khoản đóng góp theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương Oregon của nhân viên và của chủ công ty-doanh nghiệp trên báo cáo bảng lương hàng quý kết hợp của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần biết ai đã trả vào khoản đóng góp cho nhân viên; nó sẽ tùy thuộc vào chủ công ty-doanh nghiệp để theo dõi các khoản thanh toán đó. Cuống phiếu lương của nhân viên sẽ là nơi ghi rõ những gì quý vị đã trả cho họ. 

Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương chủ thể của nhân viên của quý vị.

Với tư cách là chủ công ty-doanh nghiệp, tôi có thể chọn không trả các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Không. Tất cả các công ty-doanh nghiệp phải trả cả các khoản đóng góp của chủ công ty-doanh nghiệp và nhân viên, hoặc ít nhất là khoản đóng góp của nhân viên. Nếu quý vị là công ty-doanh nghiệp lớn (25 nhân viên trở lên), quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp phần của công ty-doanh nghiệp. Nếu quý vị là chủ công ty-doanh nghiệp nhỏ (dưới 25 nhân viên), quý vị không phải đóng góp trừ khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ. Quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp của nhân viên, khoản này quý vị có thể lấy từ các phiếu lương của nhân viên.

Các câu hỏi về chương trình tương đương từ các thương nghiệp

“Chương trình tương đương” là gì?

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những lợi ích bằng hoặc tốt hơn so với những lợi ích mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể ghi danh chương trình tương đương với Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) có thể mang lại.
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).
 • Chương trình tương đương của các thương nghiệp bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) trước nhất.

Nếu tôi tự tạo chương trình kế hoạch tương đương của riêng mình, điều gì sẽ xảy ra với số tiền mà nhân viên của tôi đã đóng góp khi họ nghỉ việc và đi làm cho một tổ chức khác đang tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon?

Khi nhân viên của quý vị nghỉ việc, các khoản đóng góp của họ vẫn nằm trong quỹ kế hoạch tương đương để chi trả phúc lợi cho các nhân viên khác. Các chủ công ty-doanh nghiệp với một kế hoạch tương đương sẽ giữ các khoản đóng góp của nhân viên trong quỹ ủy thác để thanh toán các khoản trợ cấp cho nhân viên được bảo hiểm theo kế hoạch và để quản lý kế hoạch. Quý vị hoặc quản trị viên kế hoạch của quý vị không thể sử dụng số tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu chủ công ty-doanh nghiệp mới của nhân viên của quý vị tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon, họ sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi thông qua chương trình đó.

Tôi có một chương trình tương đương. Tôi có cần báo cáo tiền lương theo tiêu chí từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon trong báo cáo hàng quý của mình không?

Có. Quý vị phải nộp các báo cáo bảng lương kết hợp và cung cấp thông tin lương bổng theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương cho tất cả các nhân viên trên Biểu mẫu 132 - Báo cáo thông tin chi tiết về nhân viên và về số lượng nhân viên trên Biểu mẫu OQ - Báo cáo Hàng Quý Kết Hợp của Oregon. Sự khác biệt duy nhất trong báo cáo bảng lương cho những chủ công ty-doanh nghiệp có kế hoạch tương đương là số tiền đóng góp đến hạn sẽ là số không. Các biểu mẫu thuế và thông tin thêm về báo cáo bảng lương có thể được tìm thấy tại đây. Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương chủ thể của nhân viên của quý vị.

Các câu hỏi khác từ thương nghiệp

Nếu doanh ngiệp của tôi đang ở tiểu bang khác, chẳng hạn như Washington, đã có sẵn chương trình Nghỉ Phép Có Lương, thì tôi có cần tham gia nào chương trình này nữa hay không?

Phụ thuộc vào nơi làm việc của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp của quý vị làm việc. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sử dụng các tiêu chuẩn về vị trí giống như chương trình bảo hiểm thất nghiệp của liên bang và Chương Trình Nghỉ Phép của Washington. Quý vị sẽ không cần đóp góp vào hai tiểu bang cho cùng nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị làm việc chủ yếu ở Oregon, và bất kì công việc nào được hoàn thành ở Oregon dù là rất nhỏ, quý vị sẽ thu thập khoản đóng góp của nhân viên và trả khoản đóng góp của doanh nghiệp vào chương trinh Nghỉ Phép Có Lương Oregon trên tất cả các thu nhập kiếm được ở Washington và Oregon. Chúng tôi đã làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo rằng hai tiểu bang sử dụng các điều lệ giống nhau cho các khoản đóng góp để các nhân viên không cần phải trả hai lần. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Tôi là một chủ công ty-doanh nghiệp nhỏ và tôi cần một khoản trợ cấp hỗ trợ để thuê một nhân viên tạm thời trong khi nhân viên chính thức của tôi không làm việc và đang nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có lương Oregon. Nhân viên chính thức của tôi có trở lại vị trí ban đầu khi họ quay lại làm việc không?

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày, họ có quyền trở lại vị trí ban đầu hoặc một vị trí tương tự với nhiệm vụ công việc tương tự và các quyền lợi tương tự. Khi thuê nhân viên tạm thời, quý vị cần nêu rõ ngày kết thúc công việc hoặc dự án với nhân viên tạm thời.

Tôi sẽ nhận được thông tin gì từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon về nhân viên của tôi khi họ nộp đơn xin nghỉ phép?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ cho quý vị biết khi nào nhân viên của quý vị nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi và một lần nữa khi chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối đơn ghi danh của họ. Thông báo mà quý vị nhận được sẽ bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc nghỉ phép của nhân viên, lịch trình nghỉ phép (liên tục hoặc không liên tục), số ngày nghỉ phép (số ngày) và trạng thái đơn ghi danh của họ (đã nhận, đã phê duyệt, đã từ chối). Tất cả các thông tin khác về lợi ích của nhân viên của quý vị sẽ được giữ bí mật.

Nghỉ phép liên tục có nghĩa là nhân viên của quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc nghỉ phép mà không làm việc cho quý vị trong thời gian đó. Quý vị có thể nói rằng họ đang nghỉ phép toàn thời gian. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là nhân viên của quý vị thỉnh thoảng nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép của họ, nhưng đồng thời cũng làm việc cho quý vị trong khoảng thời gian này.

Tôi có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ thông tin gì về việc nghỉ phép của họ?

Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ các chi tiết sau khi họ cho quý vị biết về việc nghỉ phép của họ:

 • Hình thức nghỉ phép (y tế, gia đình, an toàn)
 • Tại sao họ cần nghỉ phép (sự kiện cuộc sống được bảo hiểm của họ)
 • Khi nào và trong bao lâu họ muốn nghỉ phép. Nếu họ không biết chính xác thời gian hoặc số ngày nghỉ phép, họ có thể ước tính cho quý vị. 
Quý vị không thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào khác về việc nghỉ phép của họ.

Nhân viên của tôi đang nghỉ phép có lương (PTO) trong khi chờ quyết định về đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon của họ. Nếu họ nhận được cả trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương và PTO trong cùng một tuần, tôi có thể yêu cầu nhân viên trả lại tiền lương PTO mà họ đã được trả không?

Tùy theo. Quý vị sẽ cần tạo các chính sách bảo hiểm của riêng mình về việc sử dụng PTO trong khi nhân viên của quý vị đang chờ hoặc nhận các khoản thanh toán quyền lợi với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép có lương hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ có được hay không, ngoài các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Tôi có thể giúp nhân viên của mình nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Quý vị nên cung cấp các áp phích thông báo mẫu cho nhân viên. Nó sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bao gồm thông tin liên lạc nếu họ có bất kỳ các câu hỏi mà áp phích không trả lời được. Nhân viên nên điền vào đơn xin trợ cấp phúc lợi của họ.

Tôi có trả lương định kì cho nhân viên của mình khi họ nghỉ phép không?

Không. Tuy nhiên, quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép có lương hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ được hưởng hay không, ngoài các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có cần tôi xác minh bất kỳ thông tin nào trong đơn xin trợ cấp của nhân viên của tôi trước hoặc sau khi chương trình Nghỉ Phép Có Lương phê duyệt yêu cầu không?

Không, nói chung, chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần quý vị xác minh thông tin của nhân viên để đưa ra quyết định về yêu cầu. Quý vị có thể báo cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương biết về các vấn đề tiềm ẩn nếu có. Ví dụ: nếu quý vị nhận được thông báo về việc một nhân viên xin nghỉ phép, quý vị có thể báo cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương biết rằng nhân viên đó không hề làm việc cho quý vị hoặc họ đã không đưa ra thông báo phù hợp cho quý vị trước khi họ nghỉ phép.

Tôi có phải tiếp tục phần bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình trong thời gian nhân viên Nghỉ Phép Có Lương không?

Có, trong thời gian nhân viên của quý vị nghỉ phép, quý vị phải duy trì các quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà nhân viên của quý vị đã có trước khi họ nghỉ phép. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình trả phần phí bảo hiểm sức khỏe của họ trong khi họ nghỉ phép có lương.

Nếu nhân viên của tôi không trả phần phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của họ trong thời gian nghỉ phép có lương, tôi có thể dừng bảo hiểm sức khỏe của nhân viên không?

Không. Quý vị phải chịu trách nhiệm duy trì các phúc lợi bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên của mình trong thời gian nhân viên nghỉ phép có lương. Tuy nhiên, quý vị có thể thu phí bảo hiểm y tế chưa thanh toán của nhân viên từ tiền lương của họ khi họ trở lại làm việc.

Tôi có thể yêu cầu chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon thanh toán một khoản thanh toán phúc lợi cụ thể cho nhân viên của tôi không?

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương tính toán số tiền trợ cấp hàng tuần của nhân viên dựa trên mức lương trung bình hàng tuần của nhân viên trong 12 tháng trước khi các khoản trợ cấp của họ bắt đầu, được gọi là năm cơ sở.

Nếu nhân viên của tôi là nhân viên có thời hạn, tạm thời hoặc thời vụ, họ có được bảo vệ việc làm trong thời gian nghỉ phép có lương không?

Có, miễn là nhân viên đó đã làm việc với quý vị ít nhất 90 ngày liên tục. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có bộ luật đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên toàn thời gian, thời vụ, tạm thời hoặc thời hạn có hạn) được bảo vệ việc làm sau khi họ đã làm việc cho chủ lao động của mình trong 90 ngày liên tục theo lịch.

Các câu hỏi từ người lao động

Các câu hỏi tổng quan từ những người lao động

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Trong trường hợp nào người lao động có thể nghỉ phép có lương?

Người lao động có thể nghỉ phép cho ba trường hợp như sau: 
Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế: Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng 
Lý do an toàn: Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi. 

Ai đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon)?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon se có thể hội đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon).

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện. 
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ. 
 • Nhân viên của chính phủ liên bang cũng không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

Quỹ của chương trình được gây dựng như thế nào?

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động: 

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động. 
 • Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó. 
 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 là 1%.  
Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình: 
 • Các thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp. 
 • Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và  trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào  quỹ Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Thương  nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này  này và chịu trách nhiệm khấu trừ và  nộp phần đóng góp của nhân viên. 
 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả phần đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.  
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Nhưng quý vị vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp khoản đóng góp của nhân viên. 
 • Có chương trình hỗ trợ  dành riêng cho các tiểu thương nghiệp. 

Ai đã thông qua luật nghỉ phép có lương ở Oregon?

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưachương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Tôi là nhân viên tại một tiểu thương nghiệp. Tôi có được phúc lợi của Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) không?

Hầu hếtnhững người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào chương trình và được phúc lợi, bất kể quy mô công ty mà họ làm việc. Nếu doanh nghiệp nơi quý vị làm việc có ít hơn 25 nhân viên, thì chủ doanh nghiệp của quý vị không bắt buộc đóng góp cho chương trình. Doanh nghiệp sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Các chi phí mà Quỹ Ủy Thác của chương trình Nghỉ Phép Có Lương chi trả là gì?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Khi nào và bằng cách nào Sở Việc Làm Oregon (OED) công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang?

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon cũng sẽ bao gồm thông tin này trong các bản tin của mình. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Có tình huống nào mà một người lao động có thể hội đủ điều kiện cho cả chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon và tiểu bang Washington không?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi về quyền lợi của người lao động

Ai đủ điều kiện để xin trợ cấp và quyền lợi được chi trả như thế nào?

Hầu hết những người lao động ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm vừa qua trước khi họ nộp đơn cho các quyền lợi mà họ có thể hội đủ điều kiện. Vào ngày 14, tháng 8, năm 2023, những người lao động hội đủ điều kiện có thể nộp đơn cho các quyền lợi. Họ có thể bắt đầu lấy nghỉ phép có lương vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. Những người lao động nộp đơn cho nghỉ phép có lương và điền yêu cầu với Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ —trả các quyền lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Những người lao động có thể nhận các thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước. 

Các khoản trợ cấp được quyết định như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán các quyền lợi dựa trên thu nhập và tiền lương một người lao động nhận được trong năm trước, vì vậy số tiền trợ cấp của mỗi người lao động sẽ khác nhau. Trợ cấp tối đa cho một người lao động sẽ được trả là 120% của thu nhập hàng tuần của tiểu bang—số tiền trung bình những người lao động trên toàn tiểu bang kiếm được. Thu nhập trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2023-2024 là $1,269.69 đô. Dựa trên con số đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy. 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có chi trả cho các nhân viên chuyên về nông nghiệp và người sử dụng lao động của họ không?

Có. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các chủ công ty-doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp và nhân viên của họ. Điều này khác với Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp, chỉ bao gồm chủ lao động nông nghiệp có nhiều hơn một số lượng nhân viên hoặc số tiền lương nhất định. Điều này có nghĩa là trong khi Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả những người sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thì Chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp không áp dụng cho tất cả những người sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả nhân viên nông nghiệp đều đủ điều kiện đăng ký và nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương.

Sẽ có một tuần chờ đợi để nhận trợ cấp, tương tự như chương trình Nghỉ Phép Có Lương của tiểu bang Washington, hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp Oregon không?

Không, sẽ không có tuần chờ đợi đối với các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Tôi có thể nộp đơn xin nghỉ phép để gắn bó mối quan hệ nếu tôi đã sinh con, nhận con nuôi hoặc nhận con nuôi tại nhà của tôi trong vòng một năm trước ngày 3 tháng 9 năm 2023?

Có. Các cha mẹ mới có thể nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương trong năm đầu tiên sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng để gắn bó với đứa trẻ.

Những người lao động dưới 18 tuổi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Có. Không có giới hạn về độ tuổi để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Nếu tôi đã được chủ công ty-doanh nghiệp cho nghỉ phép không lương vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hoặc nghỉ phép an toàn trước ngày 3 tháng 9 năm 2023, thì tôi vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023?

Có. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương sớm nhất là vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Sự kiện hội đủ điều kiện của quý vị cần diễn ra sau ngày 3 tháng 9 năm 2023 hoặc sự kiện đó phải đang diễn ra. Ví dụ: nếu quý vị phẫu thuật vào tháng 8 năm 2023, nhưng quý vị vẫn gặp các biến chứng y tế là “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng” sau ngày 3 tháng 9 năm 2023, thì quý vị sẽ hội đủ điều kiện để ghi danh cho Nghỉ Phép Có Lương.

Cha mẹ mới có thể nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương trong năm đầu tiên sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc sắp xếp thời gian chăm sóc nuôi dưỡng để gắn bó với đứa trẻ. 

Tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương không nếu tôi không có Số An Sinh Xã hội (SSN)?

Có. Nếu không có Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) để ghi danh nhận trợ cấp phúc lợi. Quý vị hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi nếu quý vị đã kiếm được $1,000 đô la tiền lương trong vòng một năm trước khi nộp đơn. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể ghi danh bằng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) thông qua Sở Thuế vụ (IRS), nếu quý vị có hoặc không có giấy phép làm việc. Hãy liên lạc với IRS hoặc Sở Việc làm Oregon để biết thêm thông tin về cách lấy ITIN.

Tôi có phải sử dụng các lợi ích Nghỉ Phép Có Lương trong một khoảng thời gian không? Tôi có thể nghỉ một ngày hoặc một tuần và làm việc trong khoảng thời gian giữa những ngày hoặc tuần đó không?

Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương của mình theo lịch trình liên tục hoặc không liên tục. Quý vị không thể nghỉ phép có lương dưới một ngày. Khi quý vị nghỉ phép có lương một ngày, quý vị không thể làm việc cho bất kỳ chủ công ty-doanh nghiệp nào của mình, kể cả chính quý vị nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh. Nghỉ phép liên tục có nghĩa là quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc của kỳ nghỉ phép và quý vị không có đi làm trong khoảng thời gian này. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là quý vị nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép, nhưng cũng có thể làm việc vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian này. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trở lại làm việc trước khi hết thời gian nghỉ phép, nhưng vẫn tiếp tục nhận các khoản trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon vì tôi đã xin nghỉ phép liên tiếp (có nghĩa là quý vị không có kế hoạch làm việc từ đầu đến cuối kỳ nghỉ phép của mình)?

Nếu quý vị trở lại làm việc trước khi thời gian nghỉ phép kết thúc, quý vị phải cập nhật ngày trở lại của mình với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu không, thì những khoản thanh toán này sẽ được xem là những khoản thanh toán vượt mức cho phép và quý vị sẽ phải trả lại khoản thanh toán vượt mức đó cho Sở Việc làm Oregon kèm theo lãi suất và tiền phạt có thể xảy ra.

Sau khi tôi nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon, người nào sẽ có quyền truy cập vào thông tin của tôi?

Chỉ có nhân viên của Sở Việc làm Oregon mới có quyền truy cập vào thông tin y tế, gia đình và nghỉ phép an toàn của quý vị. Chúng tôi sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị để xác minh danh tính của quý vị thông qua Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA). Chúng tôi báo cáo các khoản thanh toán phúc lợi của quý vị cho Sở Thuế Vụ (IRS) và Sở Doanh Thu Oregon trên Biểu Mẫu-1099. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin thanh toán này với các cơ quan tiểu bang khác khi họ cần thông tin này cho các chương trình của họ. 

Tôi có thể sử dụng thời gian nghỉ phép có lương từ công ty-doanh nghiệp của tôi nếu tôi cũng đang nhận các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Nó còn phụ thuộc vào công ty-doanh nghiệp của quý vị. Họ có thể quyết định xem quý vị có thể sử dụng thời gian nghỉ bệnh, nghỉ phép có lương hay bất kỳ dạng nghỉ phép có lương nào khác mà quý vị được hưởng ngoài các khoản phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon hay không. Xin xem thêm chi tiết tại bộ luật số (ORS 657B.030).

Các câu hỏi về khoản đóng góp của người lao động

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là số tiền mà các công ty-doanh nghiệp và những người lao động trả vào trong chương trình. Khoản đóng góp đã bắt đầu vào ngày 1, tháng 1, năm 2023. Những người lao động có thể bắt đầu nộp đơn cho các quyền lợi bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023. Các quyền lời bắt đầu vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. 

Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm.

 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó.
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la).
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ.

Các lãnh đạo của một tập đoàn có bắt buộc phải đóng góp không?

Điều đó còn phụ thuộc vào việc:

Nếu cả hai đều đúng đối với lãnh đạo của tập đoàn, thì cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương . Ngoài ra, nếu doanh nghiệp là một doanh nghiệp lớn theo định nghĩa của chương trình Nghỉ phép Có Lương , thì doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạocông ty.

Những tổ chức phi lợi nhuận có được tham gia vào chương trình này không?

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ. 

Sở Việc làm Oregon (OED) thiết lập tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon hàng năm như thế nào để có đủ tiền trong Quỹ Ủy Thác Oregon cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương để thanh toán các chi phí cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

OED sẽ ấn định lại tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương làm sao khi vào cuối năm sẽ có đủ tiền trong quỹ ủy thác để thanh toán các chi phí ít nhất là sáu tháng. Tỷ lệ đóng góp không thể cao hơn 1%. 

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có được chuyển sang nếu nhân viên không sử dụng chúng không?

Không. Sở Việc làm Oregon sẽ gửi tất cả các khoản đóng góp vào Quỹ Ủy Thác Nghỉ Phép Có Lương của Oregon để tất cả nhân viên được sử dụng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không kết nối các khoản đóng góp riêng biệt cho một nhân viên nào.

Là một người lao động , tôi có thể chọn không trả các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Không, Tất cả những người lao động phải đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Có số tiền tối thiểu nào mà tôi phải kiếm được trước khi chủ công ty-doanh nghiệp của tôi lấy các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon ra khỏi tiền lương của tôi không?

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương yêu cầu tất cả các nhân viên ở Oregon đóng góp cho từ $1 đô la tiền lương đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Điều gì sẽ xảy ra với các khoản đóng góp của tôi nếu tôi không sử dụng các khoản phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương?

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon được chuyển vào quỹ tín thác tổng thể của tiểu bang. Những khoản tiền dự trữ này có sẵn cho nhân viên khi họ đủ điều kiện và Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận họ cho một sự kiện đủ điều kiện nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế hoặc an toàn. Chương trình Nghỉ Phép Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho từng người lao động.

Các câu hỏi khác từ người lao động

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các khoản thanh toán trợ cấp khuyết tật ngắn hạn hoặc dài hạn của tôi?

Chúng tôi khuyến khích nhân viên xem xét lại các kế hoạch dành cho chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn của họ. Các chương trình này có thể có những hạn chế đối với việc truy cập hoặc nhận các khoản trợ cấp từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong khi quý vị đang nhận các khoản trợ cấp khuyết tật. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương là một chương trình riêng biệt và khác với các chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể thông báo cho chủ công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của tôi đúng hạn?

Quý vị phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp của mình về việc nghỉ phép của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi quý vị bắt đầu nghỉ phép. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị cần phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu nghỉ phép. Quý vị cũng phải thông báo bằng văn bản cho họ trong vòng ba ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu nghỉ phép. Nếu quý vị không thể thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình đúng hạn, chúng tôi sẽ giảm 25% khoản thanh toán trợ cấp cho tuần đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị không thể thông báo kịp thời cho công ty-doanh nghiệp của mình với một lý do chính đáng thì chúng tôi có thể sẽ không giảm khoản trợ cấp hàng tuần đầu tiên của quý vị.

Nếu có chi phí để có được một tài liệu cần thiết, thì chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ bồi hoàn, hoặc trả lại cho tôi, chi phí đó?

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lấy các tài liệu cần thiết.

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Các câu hỏi tổng quan dành cho những người kinh doanh tự do

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Trong trường hợp nào người lao động có thể nghỉ phép có lương?

Người lao động có thể nghỉ phép cho ba trường hợp như sau: 
Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế: Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng 
Lý do an toàn: Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi. 

Ai đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon)?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon se có thể hội đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon).

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện. 
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ. 
 • Nhân viên của chính phủ liên bang cũng không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Nếu tôi kinh doanh tự do, tôi có bắt buộc phải tham gia không.

Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được bảo hiểm từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả vào cho chương trình và quý vị sẽ không được các quyền lợi. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ trả 0.6% của tổng thu nhập sau chi phí hàng năm của quý vị vào phần đóng góp, lên tới mức thu nhập cao nhất là $132,900 đô (cho năm 2023). Tỷ lệ đóng góp này tương tự với phần người lao động cũng phải trả, nhưng quý vị trả cho mỗi quý. Khi quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị bắt buộc phải đồng ý trả phần đóng góp ít nhất là ba năm và báo cáo thu nhập sau chi phí hàng năm của quý vị mỗi năm. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ sử dụng thông tin đó để tính toán số tiền đóng góp. Những người kinh doanh tự do đã chọn gói bảo hiểm kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2023 và có thể nộp đơn cho nghỉ phép bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023.

Soy el dueño de mi negocio y el único empleado. ¿Cómo funciona para mí el Permiso Pagado de Oregon?

Depende de su negocio y de cómo usted se pague.

 • Si se paga a sí mismo como un empleado, el Permiso Pagado de Oregon lo considera un empleado y contribuirá a el programa como todos los demás empleados.
 • Si usted es el único empleado en su negocio, se le consideraría un empleador pequeño porque tiene menos de 25 empleados. Esto significa que no tendría que pagar la parte del empleador. El porcentaje de contribución se ha establecido para 2023 en el 1%. Los empleados pagan el 60% de esto. Como único empleado, pagaría la contribución del empleado.
 • Si se paga a sí mismo como alguien que trabaja por cuenta propia, permiso pagado no lo cubre automáticamente. Esto significa que no tiene que pagar por el programa y no obtiene los beneficios. Puedes elegir la cobertura. Si elige cobertura, pagará el 0.6% de su ingreso neto anual del trabajo por cuenta propia en contribuciones, hasta un máximo de $132,900 en ingresos para 2023. Puede elegir cobertura ahora. Si ha elegido cobertura, puede solicitar permiso a partir del 14 de agosto de 2023.

Các câu hỏi về quyền lợi dành cho kinh doanh tự do

Các khoản trợ cấp được quyết định như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán các quyền lợi dựa trên thu nhập và tiền lương một người lao động nhận được trong năm trước, vì vậy số tiền trợ cấp của mỗi người lao động sẽ khác nhau. Trợ cấp tối đa cho một người lao động sẽ được trả là 120% của thu nhập hàng tuần của tiểu bang—số tiền trung bình những người lao động trên toàn tiểu bang kiếm được. Thu nhập trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2023-2024 là $1,269.69 đô. Dựa trên con số đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy. 

Ai đủ điều kiện để xin trợ cấp và quyền lợi được chi trả như thế nào?

Hầu hết những người lao động ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm vừa qua trước khi họ nộp đơn cho các quyền lợi mà họ có thể hội đủ điều kiện. Vào ngày 14, tháng 8, năm 2023, những người lao động hội đủ điều kiện có thể nộp đơn cho các quyền lợi. Họ có thể bắt đầu lấy nghỉ phép có lương vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. Những người lao động nộp đơn cho nghỉ phép có lương và điền yêu cầu với Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ —trả các quyền lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Những người lao động có thể nhận các thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước. 

Tất cả các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi tổng quát

Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon se có thể hội đủ điều kiện cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon).

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện. 
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính. 
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ. 
 • Nhân viên của chính phủ liên bang cũng không nằm trong vùng bao phủ của chương trình.

 • Tất cả các thương nghiệp với 25 nhân viên hoặc hơn sẽ bắt buộc phải tham gia và đóng góp vào chương trình.
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình, nhưng vẫn phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo đảm vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép.
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia vào chương trình nếu họ muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động: 

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động. 
 • Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó. 
 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 là 1%.  
Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình: 
 • Các thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp. 
 • Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và  trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào  quỹ Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Thương  nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này  này và chịu trách nhiệm khấu trừ và  nộp phần đóng góp của nhân viên. 
 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả phần đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.  
 • Các tiểu thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Nhưng quý vị vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp khoản đóng góp của nhân viên. 
 • Có chương trình hỗ trợ  dành riêng cho các tiểu thương nghiệp. 

Các khoản đóng góp của thương nghiệp và người lao động bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ phép có lương bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưachương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Nếu quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị bắt buộc phải tham gia, đóng góp vào chương trình, khấu trừ và  nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bắt buộc   bảo vệ vị trí công việc trong thời gian nghỉ phép cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). 

Nếu quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không bắt buộc phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần khấu trừ và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. 

Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách phân loại các công nhân hợp đồng.

 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động. Nếu quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả một phần đóng góp của mình. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ việc.
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, họ được chương trình coi là  người kinh doanh tự do và không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Hầu hếtnhững người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào chương trình và được phúc lợi, bất kể quy mô công ty mà họ làm việc. Nếu doanh nghiệp nơi quý vị làm việc có ít hơn 25 nhân viên, thì chủ doanh nghiệp của quý vị không bắt buộc đóng góp cho chương trình. Doanh nghiệp sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Hầu như tất cả doanh nghiệp, bất kể quy mô, bắt buộc phải thay mặt khấu trừ và nộp khoản đóng góp cho nhân viên của họ và phải bảo vệ công việc ho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong thời gian họ nghỉ phép. Nếu quý vị chọn đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương với tư cách là người sử dụng lao động, quý vị có thể nộp đơn xin chương trình hỗ trợ. Quý vị bắt buộc phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu họ đủ điều kiện và bảo vệ công việc của họ khi họ nghỉ phép. Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhân viên khác, quý vị có thể truy cập trang mạng WorkSource Oregon, trang mạng này giúp kết nối các thương nghiệp và người lao động ở Oregon.

Đây có thể là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm nhân viên. Các trung tâm Hỗ Trợ Tìm Việc Làm (Worksource) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một nhân viên khác khi một nhân viên nghỉ phép. Để tìm hiểu thêm về một số chương trình và dịch vụ, hãy truy cập trang mạng WorkSource Oregon.

Nếu doanh nghiệp không trả các khoản đóng góp khi đến hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt và tiền lãi.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon cũng sẽ bao gồm thông tin này trong các bản tin của mình. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Kinh doanh tự do - Các câu hỏi

Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được bảo hiểm từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả vào cho chương trình và quý vị sẽ không được các quyền lợi. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ trả 0.6% của tổng thu nhập sau chi phí hàng năm của quý vị vào phần đóng góp, lên tới mức thu nhập cao nhất là $132,900 đô (cho năm 2023). Tỷ lệ đóng góp này tương tự với phần người lao động cũng phải trả, nhưng quý vị trả cho mỗi quý. Khi quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị bắt buộc phải đồng ý trả phần đóng góp ít nhất là ba năm và báo cáo thu nhập sau chi phí hàng năm của quý vị mỗi năm. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ sử dụng thông tin đó để tính toán số tiền đóng góp. Những người kinh doanh tự do đã chọn gói bảo hiểm kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2023 và có thể nộp đơn cho nghỉ phép bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023.

Điều đó phụ thuộc vào doanh nghiệp của quý vị và cách quý vị tự thanh toán tiền lương cho bản thân.

 • Nếu quý vị trả lương  cho mình như một nhân viên, Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ coi quý vị là một nhân viên và quý vị sẽ đóng góp  vào chương trình như tất cả các nhân viên khác.
 • Nếu quý vị là nhân viên duy nhất của doanh nghiệp mình, quý vị sẽ được coi là một tiểu thương nghiệp vì quý vị có ít hơn 25 nhân viên. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả phần cho người sử dụng lao động. Tỷ lệ đóng góp đã được đặt cho năm 2023 là 1%. Nhân viên phải trả 60% trong số này. Là nhân viên duy nhất, quý vị chỉ sẽ trả khoản đóng góp của nhân viên.
 • Nếu quý vị tự trả tiền cho mình giống như một người kinh doanh tự do, vậy thì Nghỉ Phép Có Lương sẽ không tự động áp dụng cho quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị không cần phải trả vào chương trình và quý vị sẽ không nhận được các quyền lợi. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ trả 0.6% của tổng thu nhập sau các chi phí hằng năm từ kinh doanh tự do vào khoản đóng góp, lên tới mức thu nhập cao nhất là $132,900 đô cho năm 2023. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm ngay bây giờ. Nếu quý vị đã chọn gói bảo hiểm, quý vị có thể nộp đơn cho nghỉ phép bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023. 

Các câu hỏi về quyền lợi

Hầu hết những người lao động ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm vừa qua trước khi họ nộp đơn cho các quyền lợi mà họ có thể hội đủ điều kiện. Vào ngày 14, tháng 8, năm 2023, những người lao động hội đủ điều kiện có thể nộp đơn cho các quyền lợi. Họ có thể bắt đầu lấy nghỉ phép có lương vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. Những người lao động nộp đơn cho nghỉ phép có lương và điền yêu cầu với Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ —trả các quyền lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Những người lao động có thể nhận các thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước. 

Chúng tôi tính toán các quyền lợi dựa trên thu nhập và tiền lương một người lao động nhận được trong năm trước, vì vậy số tiền trợ cấp của mỗi người lao động sẽ khác nhau. Trợ cấp tối đa cho một người lao động sẽ được trả là 120% của thu nhập hàng tuần của tiểu bang—số tiền trung bình những người lao động trên toàn tiểu bang kiếm được. Thu nhập trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2023-2024 là $1,269.69 đô. Dựa trên con số đó, lợi ích hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy. 

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm ba loại nghỉ phép có lương: Nghỉ phép Gia đình, Y tế, và Nghỉ phép An toàn 

Lý do  gia đình: 

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc chấn thương. 
 • Sinh con 
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ 
  • Trong năm đầu sau khi sinh 
  • Sau khi nhận nuôi 
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng 
Lý do y tế:  
 • Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng hoặc chấn thương  
Lý do an toàn:  
 • Dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục, bạo hành gia đình, quấy rối hoặc theo dõi, bám đuôi.

Nếu một người lao động được trả lương như một nhân viên, và đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la tiền lương vào năm trước và hiện đang làm việc, họ có thể hội đủ điều kiện để nhận quyền lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương, không quan trọng họ làm việc bao nhiêu giờ. Điều này có nghĩa là nhân viên theo mùa được phúc lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Công việc của một nhân viên sẽ được bảo vệ khi trong thời gian nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho cùng một doanh nghiệp trong 90 ngày liên tục. Ví dụ, nếu họ nộp đơn xin nghỉ phép trong tuần làm việc thứ hai, công việc của họ không được bảo vệ.

Có. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các chủ công ty-doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp và nhân viên của họ. Điều này khác với Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp, chỉ bao gồm chủ lao động nông nghiệp có nhiều hơn một số lượng nhân viên hoặc số tiền lương nhất định. Điều này có nghĩa là trong khi Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả những người sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thì Chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp không áp dụng cho tất cả những người sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả nhân viên nông nghiệp đều đủ điều kiện đăng ký và nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương.

Không, sẽ không có tuần chờ đợi đối với các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Có. Các cha mẹ mới có thể nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương trong năm đầu tiên sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng để gắn bó với đứa trẻ.

Có. Không có giới hạn về độ tuổi để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Có. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương sớm nhất là vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Sự kiện hội đủ điều kiện của quý vị cần diễn ra sau ngày 3 tháng 9 năm 2023 hoặc sự kiện đó phải đang diễn ra. Ví dụ: nếu quý vị phẫu thuật vào tháng 8 năm 2023, nhưng quý vị vẫn gặp các biến chứng y tế là “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng” sau ngày 3 tháng 9 năm 2023, thì quý vị sẽ hội đủ điều kiện để ghi danh cho Nghỉ Phép Có Lương.

Cha mẹ mới có thể nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương trong năm đầu tiên sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc sắp xếp thời gian chăm sóc nuôi dưỡng để gắn bó với đứa trẻ. 

Có. Nếu không có Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) để ghi danh nhận trợ cấp phúc lợi. Quý vị hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi nếu quý vị đã kiếm được $1,000 đô la tiền lương trong vòng một năm trước khi nộp đơn. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể ghi danh bằng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) thông qua Sở Thuế vụ (IRS), nếu quý vị có hoặc không có giấy phép làm việc. Hãy liên lạc với IRS hoặc Sở Việc làm Oregon để biết thêm thông tin về cách lấy ITIN.

Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương của mình theo lịch trình liên tục hoặc không liên tục. Quý vị không thể nghỉ phép có lương dưới một ngày. Khi quý vị nghỉ phép có lương một ngày, quý vị không thể làm việc cho bất kỳ chủ công ty-doanh nghiệp nào của mình, kể cả chính quý vị nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh. Nghỉ phép liên tục có nghĩa là quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc của kỳ nghỉ phép và quý vị không có đi làm trong khoảng thời gian này. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là quý vị nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép, nhưng cũng có thể làm việc vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian này. 

Nếu quý vị trở lại làm việc trước khi thời gian nghỉ phép kết thúc, quý vị phải cập nhật ngày trở lại của mình với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu không, thì những khoản thanh toán này sẽ được xem là những khoản thanh toán vượt mức cho phép và quý vị sẽ phải trả lại khoản thanh toán vượt mức đó cho Sở Việc làm Oregon kèm theo lãi suất và tiền phạt có thể xảy ra.

Chỉ có nhân viên của Sở Việc làm Oregon mới có quyền truy cập vào thông tin y tế, gia đình và nghỉ phép an toàn của quý vị. Chúng tôi sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị để xác minh danh tính của quý vị thông qua Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA). Chúng tôi báo cáo các khoản thanh toán phúc lợi của quý vị cho Sở Thuế Vụ (IRS) và Sở Doanh Thu Oregon trên Biểu Mẫu-1099. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin thanh toán này với các cơ quan tiểu bang khác khi họ cần thông tin này cho các chương trình của họ. 

Nó còn phụ thuộc vào công ty-doanh nghiệp của quý vị. Họ có thể quyết định xem quý vị có thể sử dụng thời gian nghỉ bệnh, nghỉ phép có lương hay bất kỳ dạng nghỉ phép có lương nào khác mà quý vị được hưởng ngoài các khoản phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon hay không. Xin xem thêm chi tiết tại bộ luật số (ORS 657B.030).

Các câu hỏi về khoản đóng góp

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là số tiền mà các công ty-doanh nghiệp và những người lao động trả vào trong chương trình. Khoản đóng góp đã bắt đầu vào ngày 1, tháng 1, năm 2023. Những người lao động có thể bắt đầu nộp đơn cho các quyền lợi bắt đầu vào ngày 14, tháng 8, năm 2023. Các quyền lời bắt đầu vào ngày 3, tháng 9, năm 2023. 

Tổng tỷ lệ đóng góp cho năm 2023 đã được đặt ở mức 1% trên số tiền lương lên đến $132.900 đô la. Tru sở của chúng tôi sẽ quyết định tỷ lệ và giới hạn tiền lương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm.

 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó.
 • Các doanh nghiệp có từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả 1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10.000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4.000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6.000 đô la).
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp, có ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải khấu trừ và nộp đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ. Chương trình có sẵn các khoản trợ cấp cho các thương nghiệp nhỏ.

Điều đó còn phụ thuộc vào việc:

Nếu cả hai đều đúng đối với lãnh đạo của tập đoàn, thì cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương . Ngoài ra, nếu doanh nghiệp là một doanh nghiệp lớn theo định nghĩa của chương trình Nghỉ phép Có Lương , thì doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạocông ty.

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ. 

Có, chương trình vẫn hỗ trợ cho những tổ chức tôn giáo và nhân viên của họ. Chương trình hỗ trợ cho hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức tôn giáo vẫn đóng góp vào chương trình và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các tổ chức tôn giáo với 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp vào chương trình, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những tổ chức tôn giáo có ít hơn 25 nhân viên sẽ không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp, nhưng vẫn cần phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ. 

Quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình của nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên hội đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương. 

Phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không bắt buộc trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.  

Ví dụ : Một công ty của Oregon có ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona. Bởi vì công ty đó có 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

OED sẽ ấn định lại tỷ lệ đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương làm sao khi vào cuối năm sẽ có đủ tiền trong quỹ ủy thác để thanh toán các chi phí ít nhất là sáu tháng. Tỷ lệ đóng góp không thể cao hơn 1%. 

Không. Sở Việc làm Oregon sẽ gửi tất cả các khoản đóng góp vào Quỹ Ủy Thác Nghỉ Phép Có Lương của Oregon để tất cả nhân viên được sử dụng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không kết nối các khoản đóng góp riêng biệt cho một nhân viên nào.

Không, Tất cả những người lao động phải đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương yêu cầu tất cả các nhân viên ở Oregon đóng góp cho từ $1 đô la tiền lương đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon được chuyển vào quỹ tín thác tổng thể của tiểu bang. Những khoản tiền dự trữ này có sẵn cho nhân viên khi họ đủ điều kiện và Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận họ cho một sự kiện đủ điều kiện nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế hoặc an toàn. Chương trình Nghỉ Phép Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho từng người lao động.

Số tiền quý vị đóng góp cho nhân viên của mình không phải là số tiền quý vị báo cáo trong Biểu mẫu OQ. Quý vị điền thông tin về tiền lương và khoản đóng góp theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương Oregon của nhân viên và của chủ công ty-doanh nghiệp trên báo cáo bảng lương hàng quý kết hợp của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần biết ai đã trả vào khoản đóng góp cho nhân viên; nó sẽ tùy thuộc vào chủ công ty-doanh nghiệp để theo dõi các khoản thanh toán đó. Cuống phiếu lương của nhân viên sẽ là nơi ghi rõ những gì quý vị đã trả cho họ. 

Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương chủ thể của nhân viên của quý vị.

Không. Tất cả các công ty-doanh nghiệp phải trả cả các khoản đóng góp của chủ công ty-doanh nghiệp và nhân viên, hoặc ít nhất là khoản đóng góp của nhân viên. Nếu quý vị là công ty-doanh nghiệp lớn (25 nhân viên trở lên), quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp phần của công ty-doanh nghiệp. Nếu quý vị là chủ công ty-doanh nghiệp nhỏ (dưới 25 nhân viên), quý vị không phải đóng góp trừ khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ. Quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp của nhân viên, khoản này quý vị có thể lấy từ các phiếu lương của nhân viên.

Các câu hỏi về truy cập thông tin cho tất cả

Chúng tôi hợp tác với cộng đồng, thương nghiệp, người lao động và những tổ chức đấu tranh cho cộng đồng để đảm bảo tất cả mọi người đang làm việc và sinh sống tại Oregon có thể sử dụng thời gian họ cần trong những lúc cần thiết nhất. Chúng tôi khuyến khích tất cả những cộng đồng của chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), và kính mời quý vị tham dự những cuộc hội thảo cộng đồng trong tương lai.

Các câu hỏi về Chương Trình Tương Đương (Equivalent Plan)

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những lợi ích bằng hoặc tốt hơn so với những lợi ích mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể ghi danh chương trình tương đương với Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) có thể mang lại.
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức cho phép từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).
 • Chương trình tương đương của các thương nghiệp bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) trước nhất.

Bộ phận Quản Lý Tài Chính của Bộ Người Tiêu Dùng và Dịch vụ Doanh Nghiêp Oregon (The Oregon Department of Consumer and Business Services’ Division of Financial Regulation) sẽ xét duyệt những công ty bảo hiểm, để họ có thể tiếp thị sản phẩm bảo hiểm của họ sau khi đã được chấp thuận. Bất kể sự lựa chọn hợp tác với công ty bảo hiểm nào, các thương nghiệp vẫn cần phải nộp hồ sơ ghi danh với chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) để được xem xét và chấp thuận theo nội dung và quy tắc của chương trình. 

Nếu quý vị muốn đề nghị một chương trình tương đương để cung cấp các quyền lợi giống hoặc tốt hơn chương trình Nghỉ Phép Có Lương cung cấp, quý vị có hai sự lựa chọn:

 1. Mua một gói bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi và thanh toán. Sở Dịch Vụ Kinh Doanh & Người Tiêu Dùng Oregon (DCBS) bắt buộc phải chấp thuận công ty bảo hiểm đó để cung cấp các chính sách của chương trình tương đương.
 2. Tạo một chương trình tương đương của riêng quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi, và thanh toán cho một chương trình tương đương, không quan trọng nếu quý vị sử dụng một quản trị viên bên thứ ba hay không. Trong cả hai trường hợp, quý vị bắt buộc phải nộp đơn xin qua chương trình Nghỉ Phép Có Lương và trả $250 đô lệ phí ghi danh cho một chương trình tương đương mới. Nghỉ Phép Có Lương sẽ cần kiểm tra và chấp thuận bất cứ chương trình tương đương nào trước khi quý vị đề nghị nó cho các nhân viên của quý vị. Thông tin chi tiết về chương trình tương đương đã có trên mạng.

Khi nhân viên của quý vị nghỉ việc, các khoản đóng góp của họ vẫn nằm trong quỹ kế hoạch tương đương để chi trả phúc lợi cho các nhân viên khác. Các chủ công ty-doanh nghiệp với một kế hoạch tương đương sẽ giữ các khoản đóng góp của nhân viên trong quỹ ủy thác để thanh toán các khoản trợ cấp cho nhân viên được bảo hiểm theo kế hoạch và để quản lý kế hoạch. Quý vị hoặc quản trị viên kế hoạch của quý vị không thể sử dụng số tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu chủ công ty-doanh nghiệp mới của nhân viên của quý vị tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon, họ sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi thông qua chương trình đó.

Có. Quý vị phải nộp các báo cáo bảng lương kết hợp và cung cấp thông tin lương bổng theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương cho tất cả các nhân viên trên Biểu mẫu 132 - Báo cáo thông tin chi tiết về nhân viên và về số lượng nhân viên trên Biểu mẫu OQ - Báo cáo Hàng Quý Kết Hợp của Oregon. Sự khác biệt duy nhất trong báo cáo bảng lương cho những chủ công ty-doanh nghiệp có kế hoạch tương đương là số tiền đóng góp đến hạn sẽ là số không. Các biểu mẫu thuế và thông tin thêm về báo cáo bảng lương có thể được tìm thấy tại đây. Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương chủ thể của nhân viên của quý vị.

Câu hỏi liên quan về kỹ thuật

Cách chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) định nghĩa tiền lương cũng rất tương đồng với Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance). 

Tiền lương cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) bao gồm: 

 • Tiền lương cố định và lương trả theo giờ 
 • Lương theo sản phẩm và lương theo công việc
 • Nghỉ phép, bệnh, và lương nghỉ lễ, và nghỉ phép có lương (PTO) 
 • Tiền thưởng, lệ phí, và phần thưởng từ thương nghiệp
 • Thời gian bồi thường và lương thời gian chờ đợi
 • Hoa hồng hoặc tiền lương đảm bảo
 • Tiền bồi thường cho bệnh tật và tai nạn thương tật 
 • Tiền lời và tiền chia cho dịch vụ 
 • Tiền bo và tiền thưởng
 • Trợ cấp sa thải và trợ cấp ly thân
 • Các khoản bồi thường khác ngoài tiền mặt, chẳng hạn như tiền ăn ở (ngoại trừ nhân viên nông nghiệp và giúp việc gia đình)
 • Các phúc lợi ngoài lề, chẳng hạn như phương tiện vận chuyển của công ty, công ty trả tiền đậu xe, tiền bệnh tật được trả bởi bên thứ ba (ví dụ: công ty bảo hiểm), và sự hỗ trợ chăm sóc người phụ thuộc.

Tiền lương cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) không bao gồm: 

 • Các khoản thanh toán cho các tài khoản chi tiêu linh hoạt và tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125 được trả bởi thương nghiệp hoặc người lao động. 
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi thương nghiệp. 
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi người lao động dưới Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125. 
 • Chi phí ăn uống và di chuyển và phí trợ cấp công tác được trả bởi thương nghiệp dưới chính sách thương nghiệp. 
 • Lương hưu hoặc tiền cấp dưỡng
 • Tiền bồi thường lao động cho bệnh tật hoặc tai nạn thương tật. 
Có thể còn một số ngoại lệ đối với cách định nghĩa “tiền lương.” Chúng tôi đang làm việc với bên Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance) để làm rõ định nghĩa này nhất có thể và giúp hỗ trợ các thương nghiệp. 

Tất cả yêu cầu đều giống nhau. Nếu quý vị là một nhân viên của cơ cấu kinh doanh S (S-Corp) của bạn và được nhận lương cố định, Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ xem quý vị là một nhân viên của công ty đó cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ phải trả khoản đóng góp nhân viên. Nếu quý vị chỉ nhận các khoản thanh toán hoặc khoản phân chia, quý vị sẽ được xem là người kinh doanh tự do. Với vai trò là người kinh doanh tự do quý vị sẽ không tự động được bảo hiểm với Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Điều đó có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải đóng góp vào chương trình và quý vị sẽ không được nhận trợ cấp. Tuy nhiên, quý vị có sự lựa chọn để tham gia vào chương trình. Nếu quý vị chọn tham gia vào chương trình, quý vị sẽ đóng góp giống như khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị có thể chọn tham gia vào chương trình bắt đầu tháng 1 ngày 1 năm 2023, và có thể nộp đơn xin nghỉ phép bắt đầu tháng 9 ngày 3 năm 2023.

Không giống như Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance), Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ không có chương trình cho việc hoàn lại tiền/trả sau. Nếu quý vị đang là một thương nghiệp hoàn lại tiền (reimbursing employer), quý vị hiện tại có đủ điều kiện để hoàn trả lại cho quỹ thất nghiệp cho những phúc lợi/tiền phụ cấp mà nhân viên của quý vị đã được nhận thay vì trả theo quý hoặc theo năm cho quỹ thất nghiệp. Sẽ không có sự lựa chọn cho việc hoàn trả lại tiền cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon). Tất cả các thương nghiệp sẽ phải liệt kê tiền lương Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) và đóng góp vào quỹ của chương trình trên bảng báo cáo bảng lương tổng hợp vào mỗi quý.

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương đã bắt đầu vào ngày 1, tháng 1, năm 2023. Các công ty-doanh nghiệp thu thập các khoản đóng góp từ các phiếu lương của các nhân viên của họ và báo cáo chúng mỗi quý trên Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon. Bảng báo cáo này tới hạn một tháng sau khi một quý kết thúc. Thông tin chi tiết về báo cáo hiện đang có tại trang mạng của chúng tôi.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sử dụng các điều luật về báo cáo cho những người nộp báo cáo hàng loạt giống như chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp thực hiện trong hệ thống báo cáo bảng lương kết hợp. Hệ thống Frances Online thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương của Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản dành cho Công ty-Doanh Nghiệp (EAA). Hệ thống Frances Online hỗ trợ báo cáo bảng lương tổng hợp, bao gồm thuế của Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Quý phúc Lợi dành cho Những Người Lao Động (WBF), Thuế Khấu Trừ của Tiểu Bang, Thuế Đường Xá và Trimet, Thuế Phương Tiện Giao Thông Toàn Tiểu Bang, và các khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Tìm hiểu thêm về Frances và các chi tiết về báo cáo tại francesinfo.oregon.gov.

Còn tùy thuộc. Chủ công ty-doanh nghiệp có thể khắc phục điều đó bằng cách lấy thêm các khoản đóng góp từ tiền lương trong tương lai của nhân viên. Chủ công ty-doanh nghiệp phải thực hiện việc điều chỉnh này trong cùng quý dương lịch mà các khoản đóng góp đến hạn.

Ví dụ: nếu chủ công ty-doanh nghiệp đã bỏ sót khoản đóng góp của nhân viên vào Tháng Hai, để sửa lỗi, chủ công ty-doanh nghiệp phải lấy lại khoản đóng góp còn thiếu từ tiền lương của nhân viên trước khi kết thúc quý, tức là ngày 31 tháng 3. Nếu chủ công ty-doanh nghiệp không sửa lỗi của họ trước ngày 31 tháng 3, chủ công ty-doanh nghiệp phải trả các khoản đóng góp bị thiếu. Họ không thể lấy những khoản đóng góp này từ tiền lương của nhân viên sau ngày 31 tháng 3.

Khoản đóng góp nhân viên cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon phải được ghi chú trên bảng lương của nhân viên.

Các thương nghiệp sẽ sử dụng Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (Business Identification Number/BIN) cho báo cáo, đóng góp, hoặc hỏi các câu hỏi về tài khoản cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương (Paid Leave Oregon) của quý vị. Quý vị phải cung cấp Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (BIN) trong tất cả các hình thức liên lạc, trả lại, và thanh toán. Một số mẫu đơn có thể đòi hỏi Số Nhận Dạng Thương Nghiệp Liên Bang (Federal Employer Identification Number/FEIN).

Các công ty-doanh nghiệp sẽ báo cáo tiền lương quy định và khoản đóng góp hàng quý thông qua Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon trên Mẫu Đơn OQ và Mẫu Đơn 132. Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon sẽ tới hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng sau khi kết thúc quý dương lịch. Thông tin chi tiết về báo cáo của Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon đã có trên trang mạng của chúng tôi.

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Thương Nghiệp

Tùy trường hợp. Các công ty-doanh nghiệp có các nhân viên đang làm việc và sinh sống tại tiểu bang Oregon sẽ cần tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương bằng cách thu thập các khoản đóng góp của các nhân viên. Nếu một công ty-doanh nghiệp có tổng 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, bất kể nơi làm hoặc nơi sinh sống của các nhân viên đó, Nghỉ Phép Có Lương sẽ xem công ty-doanh nghiệp đó như là một công ty-doanh nghiệp lớn, và họ bắt buộc phải trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho tất cả những nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Nếu một công ty-doanh nghiệp có ít hơn 25 nhân viên, công ty-doanh nghiệp đó không cần trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho các nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Tuy nhiên, các nhân viên đang làm việc và sinh sống ở tiểu bang Oregon vẫn phải trả khoản đóng góp của nhân viên. Những người dân Oregon phải đi tới tiểu bang khác làm việc không cần phải trả khoản đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon và không đủ điểu kiện cho chương trình. Tìm hiểu thêm thông tin trên Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Phụ thuộc vào nơi làm việc của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp của quý vị làm việc. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sử dụng các tiêu chuẩn về vị trí giống như chương trình bảo hiểm thất nghiệp của liên bang và Chương Trình Nghỉ Phép của Washington. Quý vị sẽ không cần đóp góp vào hai tiểu bang cho cùng nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị làm việc chủ yếu ở Oregon, và bất kì công việc nào được hoàn thành ở Oregon dù là rất nhỏ, quý vị sẽ thu thập khoản đóng góp của nhân viên và trả khoản đóng góp của doanh nghiệp vào chương trinh Nghỉ Phép Có Lương Oregon trên tất cả các thu nhập kiếm được ở Washington và Oregon. Chúng tôi đã làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo rằng hai tiểu bang sử dụng các điều lệ giống nhau cho các khoản đóng góp để các nhân viên không cần phải trả hai lần. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày, họ có quyền trở lại vị trí ban đầu hoặc một vị trí tương tự với nhiệm vụ công việc tương tự và các quyền lợi tương tự. Khi thuê nhân viên tạm thời, quý vị cần nêu rõ ngày kết thúc công việc hoặc dự án với nhân viên tạm thời.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ cho quý vị biết khi nào nhân viên của quý vị nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi và một lần nữa khi chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối đơn ghi danh của họ. Thông báo mà quý vị nhận được sẽ bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc nghỉ phép của nhân viên, lịch trình nghỉ phép (liên tục hoặc không liên tục), số ngày nghỉ phép (số ngày) và trạng thái đơn ghi danh của họ (đã nhận, đã phê duyệt, đã từ chối). Tất cả các thông tin khác về lợi ích của nhân viên của quý vị sẽ được giữ bí mật.

Nghỉ phép liên tục có nghĩa là nhân viên của quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc nghỉ phép mà không làm việc cho quý vị trong thời gian đó. Quý vị có thể nói rằng họ đang nghỉ phép toàn thời gian. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là nhân viên của quý vị thỉnh thoảng nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép của họ, nhưng đồng thời cũng làm việc cho quý vị trong khoảng thời gian này.

Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ các chi tiết sau khi họ cho quý vị biết về việc nghỉ phép của họ:

 • Hình thức nghỉ phép (y tế, gia đình, an toàn)
 • Tại sao họ cần nghỉ phép (sự kiện cuộc sống được bảo hiểm của họ)
 • Khi nào và trong bao lâu họ muốn nghỉ phép. Nếu họ không biết chính xác thời gian hoặc số ngày nghỉ phép, họ có thể ước tính cho quý vị. 
Quý vị không thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào khác về việc nghỉ phép của họ.

Tùy theo. Quý vị sẽ cần tạo các chính sách bảo hiểm của riêng mình về việc sử dụng PTO trong khi nhân viên của quý vị đang chờ hoặc nhận các khoản thanh toán quyền lợi với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép có lương hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ có được hay không, ngoài các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Quý vị nên cung cấp các áp phích thông báo mẫu cho nhân viên. Nó sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bao gồm thông tin liên lạc nếu họ có bất kỳ các câu hỏi mà áp phích không trả lời được. Nhân viên nên điền vào đơn xin trợ cấp phúc lợi của họ.

Không. Tuy nhiên, quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm, nghỉ phép có lương hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ được hưởng hay không, ngoài các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Không, nói chung, chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần quý vị xác minh thông tin của nhân viên để đưa ra quyết định về yêu cầu. Quý vị có thể báo cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương biết về các vấn đề tiềm ẩn nếu có. Ví dụ: nếu quý vị nhận được thông báo về việc một nhân viên xin nghỉ phép, quý vị có thể báo cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương biết rằng nhân viên đó không hề làm việc cho quý vị hoặc họ đã không đưa ra thông báo phù hợp cho quý vị trước khi họ nghỉ phép.

Có, trong thời gian nhân viên của quý vị nghỉ phép, quý vị phải duy trì các quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà nhân viên của quý vị đã có trước khi họ nghỉ phép. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình trả phần phí bảo hiểm sức khỏe của họ trong khi họ nghỉ phép có lương.

Không. Quý vị phải chịu trách nhiệm duy trì các phúc lợi bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên của mình trong thời gian nhân viên nghỉ phép có lương. Tuy nhiên, quý vị có thể thu phí bảo hiểm y tế chưa thanh toán của nhân viên từ tiền lương của họ khi họ trở lại làm việc.

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương tính toán số tiền trợ cấp hàng tuần của nhân viên dựa trên mức lương trung bình hàng tuần của nhân viên trong 12 tháng trước khi các khoản trợ cấp của họ bắt đầu, được gọi là năm cơ sở.

Có, miễn là nhân viên đó đã làm việc với quý vị ít nhất 90 ngày liên tục. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có bộ luật đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên toàn thời gian, thời vụ, tạm thời hoặc thời hạn có hạn) được bảo vệ việc làm sau khi họ đã làm việc cho chủ lao động của mình trong 90 ngày liên tục theo lịch.

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Người Lao Động

Chúng tôi khuyến khích nhân viên xem xét lại các kế hoạch dành cho chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn của họ. Các chương trình này có thể có những hạn chế đối với việc truy cập hoặc nhận các khoản trợ cấp từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong khi quý vị đang nhận các khoản trợ cấp khuyết tật. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương là một chương trình riêng biệt và khác với các chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn.

Quý vị phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp của mình về việc nghỉ phép của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi quý vị bắt đầu nghỉ phép. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị cần phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu nghỉ phép. Quý vị cũng phải thông báo bằng văn bản cho họ trong vòng ba ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu nghỉ phép. Nếu quý vị không thể thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình đúng hạn, chúng tôi sẽ giảm 25% khoản thanh toán trợ cấp cho tuần đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị không thể thông báo kịp thời cho công ty-doanh nghiệp của mình với một lý do chính đáng thì chúng tôi có thể sẽ không giảm khoản trợ cấp hàng tuần đầu tiên của quý vị.

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lấy các tài liệu cần thiết.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm