Những câu hỏi thường gặp về chương trình Nghỉ Phép Có Lương

Tìm đáp án cho những thắc mắc của quý vị.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị như thế nào?

Chọn nhóm câu hỏi phù hợp với quý vị.

Các câu hỏi từ thương nghiệp

Các câu hỏi tổng quan từ các thương nghiệp

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận được lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Ai sẽ hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon sẽ có thể hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương.

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện.
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính.
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.

Những doanh nghiệp nào phải tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon?

 • Tất cả các doanh nghiệp phải giữ lại khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên và thay mặt cho các nhân viên trả các phần đóng góp đó.
 • Các thương nghiệp lớn có trung bình với 25 nhân viên hoặc hơn bắt buộc phải tham gia và trả phần đóng góp thương nghiệp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương.
 • Các tiểu thương nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi họ nhận được khoản trợ giúp thương nghiệp. Tuy nhiên, các tiểu thương nghiệp vẫn phải có trách nhiệm giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên từ tiền lương của nhân viên.
 • Tất cả các doanh nghiệp phải bảo vệ công việc và vị trí của nhân viên trong thời gian nhân viên đang nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho doanh nghiệp đó 90 ngày liên tiếp. Điều đó có nghĩa là các nhân viên đó không mất công việc hoặc chức vụ trong khi họ đang lấy nghỉ phép có lương nếu vị trí đó vẫn còn tồn tại, kể cả khi nhân viên thay thế tạm thời đang đảm nhiệm vị trị đó trong khi nhân viên đó đang nghỉ phép.
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu họ lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia để cung cấp Nghỉ Phép Có Lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia gói bảo hiểm, họ cũng sẽ có trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Quỹ của Nghỉ Phép Có Lương Oregon được gây dựng như thế nào?

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động:

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động.

  Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1,000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó.

 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2024 là 1%.

Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình:

 • Các thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp.

  Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào quỹ Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Thương nghiệp trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này và chịu trách nhiệm khấu trừ và trả phần đóng góp của nhân viên là 60% ($6,000 đô la).

 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả khoản đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi thương nghiệp đó nhận được chương trình hổ trợ. Tuy nhiên, họ vẫn cần thu hồi và trả khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của nhân viên trong khi họ đang nghỉ phép có lương.

Ai đã thông qua luật nghỉ phép có lương ở Oregon?

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưa chương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Doanh nghiệp của tôi có số lượng nhân viên là X. Tôi có cần phải tham gia không?

Tất cả các doanh nghiệp phải tham gia. Số lượng nhân viên của công ty của quý vị quyết định nếu quý vị cần đóng góp vào chương trình hay không. 

 • Nếu trung bình quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị phải trả phần đóng góp của thương nghiệp và thu thập và nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bảo vệ vị trí công việc của nhân viên cho những người đã làm việc cho doanh nghiệp của quý vị trong 90 ngày liên tục khi họ đủ điều kiện cho nghỉ phép có lương và lấy ngày nghỉ phép.
 • Nếu trung bình quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không cần c phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần giữ lại và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ.

Doanh nghiệp của tôi chỉ có công nhân hợp đồng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ hoạt động như thế nào cho doanh nghiệp của tôi?

Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động.

 • Nếu trung bình quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho quý vị trong 90 ngày liên tục.
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, Nghỉ Phép Có Lương có thể được xem là người kinh doanh tự do và họ không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Tôi là một tiểu thương nghiệp và tôi lo lắng về việc duy trì hoạt động kinh doanh của mình nếu một trong những nhân viên của tôi nghỉ phép. Có ngoại lệ nào không?

Hầu như tất cả doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải thay mặt nhân viên của họ để khấu trừ và nộp khoản đóng góp của nhân viên và phải bảo vệ công việc ho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong thời gian họ nghỉ phép. Doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn xin cho hỗ trợ doanh nghiệp. Quý vị phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu họ đủ điều kiện và bảo vệ công việc của họ khi họ nghỉ phép. Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhân viên khác, quý vị có thể truy cập trang mạng WorkSource Oregon, trang mạng này giúp kết nối các thương nghiệp và người lao động ở Oregon.

Nếu tôi là một tiểu thương nghiệp (hoặc nông dân) ở một cộng đồng nông thôn, làm cách nào để tìm người lao động khi nhân viên của tôi đang nghỉ phép?

Đây có thể là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm người lao động. Các trung tâm Hỗ Trợ Tìm Việc Làm (Worksource) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một nhân viên khác khi một nhân viên của quý vị đang nghỉ phép. Để tìm hiểu thêm về một số chương trình và dịch vụ, hãy truy cập trang mạng WorkSource Oregon.

Điều gì xảy ra nếu một doanh nghiệp không trả khoản đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương?

Nếu một doanh nghiệp không trả các khoản đóng góp khi đến hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt và tiền lãi. Các nhân viên vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi.

Quỹ Ủy Tín Thác của Nghỉ Phép Có Lương chi trả những chi phí nào?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy tín thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Khi nào và bằng cách nào Sở Việc Làm Oregon (OED) công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang?

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Có trường hợp nào mà một nhân viên có thể hội đủ điều kiện cho cả chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon và tiểu bang Washington không?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi về khoản đóng góp từ thương nghiệp

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là số tiền mà các công ty-doanh nghiệp và những người lao động trả vào trong chương trình. 

 • Sở Việc Làm Oregon thông bào tổng tỷ lệ đóng góp và tổng mức lương chịu thuế tối đa vào ngày 15 tháng Mười một mỗi năm. Tổng tỉ lệ đóng góp cho n2024 đã được đặt ở mức 1%và mức lương tối đa được dựa trên tiền lương của an sinh xã hội, đó là $168,600 đô la cho năm 2024.
 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó.
 • Các doanh nghiệp có trung bình từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10,000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4,000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6,000 đô la).
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ. Các tiểu thương nghiệp, cótrung bình ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải trả phần đóng góp thương nghiệp trừ khi họ nhận được một khoản hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải giữ lại và trả phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ.

Các lãnh đạo của một tập đoàn có trả khoảnđóng góp không?

Điều đó còn phụ thuộc vào việc:

Nếu cả hai đều đúng đối với lãnh đạo của tập đoàn, thì, cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon. Ngoài ra, nếu trung bình doanh nghiệp là một doanh nghiệp lớn, thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạo công ty.

Những tổ chức phi lợi nhuận có đượcbao gồm vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Có, Nghỉ Phép Có Lươngvẫnbao gồm những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình tbao gồm hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lnhuận nvẫn phải trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận vtrung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận cótrung bình ít hơn 25 nhân viên không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp, trừ khi họ nhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.

Những tổ chức tôn giáo có được bao gồm vNghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Có, Nghỉ Phép Có Lương vẫn bao gồm những tổ chức tôn giáo và nhân viên của họ. Chương trình bao gồm hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức tôn giáo trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các tổ chức tôn giáo với trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những tổ chức tôn giáo trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp, trừ khi họ nhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp, nhưng vẫn cần phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.

Nghỉ Phép Có Lương Oregon tính số lượng nhân viên cho một doanh nghiệp như thế nào?

Sở Việc Làm Oregon xác định quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên hội đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương.

Nếu một số nhân viên của tôi ở Oregon và một số khác ở tiểu bang khác thì sao?

Sở Việc Làm Oregon xác định phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.

Ví dụ: Một công ty của Oregon có trung bình là ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona trong suốt một năm. Bởi vì công ty đó có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp dựa trên lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

Sở Việc làm Oregon (OED) đảm bảo tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon hàng năm như thế nào để có đủ tiền trong Quỹ Ủy Thác Oregon cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương để thanh toán các chi phí cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

OED sẽ ấn định lại tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương làm sao khi vào cuối năm sẽ có đủ tiền trong quỹ ủy thác để thanh toán các chi phí ít nhất là sáu tháng. Tỷ lệ đóng góp không thể cao hơn 1%.

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có được chuyển sang nếu nhân viên không sử dụng chúng không?

Không. Sở Việc làm Oregon sẽ gửi tất cả các khoản đóng góp vào Quỹ Ủy Thác Nghỉ Phép Có Lương của Oregon để tất cả người lao động được sử dụng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho một người lao động cụ thể nào.

Nếu tôi muốn trả tất cả hoặc một phần khoản đóng góp của nhân viên vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon cho nhân viên chúng tôi, thì tôi sẽ báo cáo thông tin đó ở đâu trên báo cáo bảng lương hàng quý tổng hợp (Mẫu OQ)?

Số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình không phải là số tiền quý vị báo cáo trên Biểu mẫu OQ. Quý vị điền thông tin về tiền lương quy định và khoản đóng góp theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương Oregon của nhân viên và của công ty-doanh nghiệp trên báo cáo bảng lương hàng quý kết hợp của quý vị, kể cả khi quý vị đã trả một phần hoặc tất cả khoản đóng góp của nhân viên của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần biết ai đã trả vào khoản đóng góp của nhân viên; nó sẽ tùy thuộc quý vị để theo dõi các khoản thanh toán đó. Cuống phiếu lương của nhân viên sẽ là nơi ghi rõ những gì quý vị đã trả cho họ.

Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương quy định của nhân viên của quý vị.

Với tư cách là công ty-doanh nghiệp, tôi có thể chọn không trả các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Không. Tất cả các công ty-doanh nghiệp phải trả cả các khoản đóng góp của công ty-doanh nghiệp và nhân viên, hoặc ít nhất là khoản đóng góp của nhân viên. Nếu quý vị là công ty-doanh nghiệp lớn (trung bình 25 nhân viên trở lên), quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp phần của công ty-doanh nghiệp. Nếu quý vị là tiểu thương nghiệp(trung bình dưới 25 nhân viên), quý vị không phải trả phần đóng góp thương nghiệp trừ khi quý vnhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp. Quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp của nhân viên, khoản này quý vị có thể lấy từ các phiếu lương của nhân viên.

Các câu hỏi về chương trình tương đương từ các thương nghiệp

“Chương trình tương đương” là gì?

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những phúc lợi bằng hoặc tốt hơn so với những phúc lợi mà Nghỉ Phép Có Lương Oregon cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể nộp đơn cho chương trình tương đương với OED. Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn Nghỉ Phép Có Lương Oregon có thể mang lại.
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức Nghỉ Phép Có Lương Oregon cho phép.
 • OED phải chấp thuận chương trinh tương đương của quý vị trước khi quý vị có thể sử dụng chương trình đó.

Những công ty bảo hiểm nào sẽ cung cấp những phúc lợi giống như Nghỉ Phép Có Lương Oregon?

Bộ phận Quản Lý Tài Chính của Bộ Người Tiêu Dùng và Dịch vụ Doanh Nghiêp Oregon (The Oregon Department of Consumer and Business Services’ Division of Financial Regulation) xét duyệt những công ty bảo hiểm. Những công ty bảo hiểm này có thể tiếp thị sản phẩm bảo hiểm đã được chấp thuận của họ. Bất kểhọ lựa chọn hợp tác với công ty bảo hiểm nào, các thương nghiệp vẫn cần phải có chương trình tương đương nghỉ phép có lương được phê duyệt bởi Nghỉ Phép Có Lương để đảm bảo chương trình hội đủ cácquy tắc của chương trình.

Là một công ty-doanh nghiệp, chúng tôi đang suy nghĩ về việc đề nghị một chương trình tương đương cho các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi nên làm như thế nào?

Nếu quý vị muốn đề nghị một chương trình tương đương để cung cấp các quyền lợi giống hoặc tốt hơn Nghỉ Phép Có Lương cung cấp, quý vị có hai sự lựa chọn:

 1. Mua một gói bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi và thanh toán. Sở Dịch Vụ Kinh Doanh & Người Tiêu Dùng Oregon (DCBS) bắt buộc phải chấp thuận công ty bảo hiểm đó để cung cấp các chính sách của chương trình tương đương.
 2. Tạo một chương trình tương đương của riêng quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi, và thanh toán cho một chương trình tương đương, kể cả khi quý vị sử dụng một quản trị viên bên thứ ba.
Trong cả hai trường hợp, quý vị bắt buộc phải nộp đơn xin qua chương trình Nghỉ Phép Có Lương và trả $250 đô lệ phí ghi danh cho một chương trình tương đương mới. Nghỉ Phép Có Lương sẽ cần kiểm tra và chấp thuận bất cứ chương trình tương đương nào trước khi quý vị đề nghị nó cho các nhân viên của quý vị. Thông tin chi tiết về chương trình tương đương đã có trên mạng.

Nếu tôi tự tạo chương trình tương đương của riêng mình, điều gì sẽ xảy ra với số tiền mà nhân viên của tôi đã đóng góp khi họ rời công ty và đi làm cho một tổ chức khác đang tham gia Nghỉ Phép Có Lương Oregon?

Khi nhân viên của quý vị nghỉ việc, các khoản đóng góp của họ vẫn nằm trong quỹ kế hoạch tương đương để chi trả phúc lợi cho các nhân viên khác. Các chủ công ty-doanh nghiệp với một kế hoạch tương đương sẽ giữ các khoản đóng góp của nhân viên trong quỹ ủy thác để thanh toán các khoản trợ cấp cho nhân viên được bảo hiểm theo kế hoạch và để quản lý kế hoạch. Quý vị hoặc quản trị viên kế hoạch của quý vị không thể sử dụng số tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu công ty-doanh nghiệp mới của nhân viên của quý vị tham gia vào Nghỉ Phép Có Lương, họ sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi thông qua chương trình đó.

Tôi có một chương trình tương đương. Tôi có cần báo cáo tiền lương quy định theo tiêu chí từ Nghỉ Phép Có Lương Oregon trong báo cáo hàng quý của mình không?

Có. Quý vị phải nộp các báo cáo bảng lương kết hợp và cung cấp thông tin lương bổng theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương cho tất cả các nhân viên trên Biểu mẫu 132 - Báo cáo thông tin chi tiết về nhân viên và về số lượng nhân viên trên Biểu mẫu OQ - Báo cáo Hàng Quý Kết Hợp của Oregon. Sự khác biệt duy nhất trong báo cáo bảng lương cho những công ty-doanh nghiệp có kế hoạch tương đương là số tiền đóng góp đến hạn sẽ là số không. Các biểu mẫu thuế và thông tin thêm về báo cáo bảng lương có thể được tìm thấy tại đây.

Các câu hỏi khác từ thương nghiệp

Tôi là một thương nghiệp ở tiểu bang khác có một nhân viên đang sống và làm việc ở Oregon. Doanh nghiệp của tôi có cần tham gia hay không?

Tùy trường hợp. Các công ty-doanh nghiệp có các nhân viên đang làm việc và sinh sống tại tiểu bang Oregon sẽ cần tham gia vào Nghỉ Phép Có Lương bằng cách thu thập các khoản đóng góp của các nhân viên. Nếu một công ty-doanh nghiệp có tổng trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, bất kể nơi làm hoặc nơi sinh sống của các nhân viên đó, Nghỉ Phép Có Lương sẽ xem công ty-doanh nghiệp đó như là một công ty-doanh nghiệp lớn. Họ bắt buộc phải trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho tất cả những nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Nếu một công ty-doanh nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên, công ty-doanh nghiệp đó không cần trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho các nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Tuy nhiên, các nhân viên đang làm việc và sinh sống ở tiểu bang Oregon vẫn phải trả khoản đóng góp của nhân viên. Những người dân Oregon phải đi tới tiểu bang khác làm việc không cần phải trả khoản đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon và không đủ điều kiện cho chương trình. Tìm hiểu thêm thông tin trên Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Nếu doanh ngiệp của tôi đang ở tiểu bang khác, chẳng hạn như Washington, đã có sẵn chương trình nghphécó lương, thì tôi có cần tham gia nào chương trình này nữa hay không?

Nó còn phụ thuộc vào nơi làm việc của mỗi nhân viên làm việc trong doanh nghiệp của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ sử dụng các tiêu chuẩn về vị trí làm việc cũng giống như chương trình bảo hiểm thất nghiệp của liên bang và Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương Của Washington. Quý vị sẽ không cần trả khoản đóng góp vào hai tiểu bang cho cùng một nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị làm việc chủ yếu ở Oregon, và bất kì công việc nào được hoàn thành ở Oregon dù là rất nhỏ, quý vị sẽ thu thập khoản đóng góp của nhân viên và trả khoản đóng góp của doanh nghiệp (nếu áp dụng dựa trên quy mô doanh nghiệp của quý vị) vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon trên tất cả các thu nhập kiếm được ở Washington và Oregon. Chúng tôi đã làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo rằng hai tiểu bang sử dụng các điều lệ giống nhau cho các khoản đóng góp để các nhân viên không cần phải trả hai lần. Xin tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Tôi là chủ một tiểu thương nghiệp và tôi cần một khoản trợ cấp hỗ trợ để thuê một nhân viên tạm thời trong khi nhân viên chính thức của tôi không làm việc và đang nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có lương Oregon. Nhân viên chính thức của tôi có trở lại vị trí ban đầu khi họ quay lại làm việc không?

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục, họ có quyền trở lại vị trí ban đầu hoặc một vị trí tương tự với nhiệm vụ công việc tương tự và các quyền lợi tương tự. Khi thuê nhân viên tạm thời, quý vị cần nêu rõ ngày kết thúc công việc hoặc dự án với nhân viên tạm thời.

Tôi sẽ nhận được thông tin gì từ Nghỉ Phép Có Lương Oregon về nhân viên của tôi khi họ nộp đơn xin nghỉ phép?

Nghỉ Phép Có Lương sẽ cho quý vị biết khi nào nhân viên của quý vị nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi và một lần nữa khi chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối đơn xin trợ cấp của họ. Thông báo mà quý vị sẽ nhận được sẽ bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc nghỉ phép của nhân viên của quý vị, lịch trình nghỉ phép (liên tục hoặc không liên tục), số ngày nghỉ phép (tổng số ngày) và trạng thái đơn xin trợ cấp và phúc lợi của họ (đã nhận, đã phê duyệt, đã từ chối). Tất cả các thông tin khác về lợi ích của nhân viên của quý vị sẽ được bảo mật.

Nghỉ phép liên tục có nghĩa là nhân viên của quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc nghỉ phép, mà không làm việc cho quý vị trong thời gian đó. Quý vị có thể nói rằng họ đang nghỉ phép toàn thời gian. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là nhân viên của quý vị thỉnh thoảng nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép của họ, nhưng đồng thời cũng làm việc cho quý vị trong khoảng thời gian này.

Tôi có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ thông tin gì về việc nghỉ phép của họ?

Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ các chi tiết sau khi họ cho quý vị biết về việc nghỉ phép của họ:

 • Hình thức nghỉ phép (y tế, gia đình, an toàn)
 • Tại sao họ cần nghỉ phép (sự kiện cuộc sống được bảo hiểm của họ)
 • Khi nào và trong bao lâu họ muốn nghỉ phép. Nếu họ không biết chính xác thời gian hoặc số ngày nghỉ phép, họ có thể ước tính cho quý vị. 
Quý vị không thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào khác về việc nghỉ phép của họ.

Nhân viên của tôi đang nghỉ phép có lương (PTO) trong khi chờ quyết định về đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon của họ. Nếu họ nhận được cả trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương và PTO trong cùng một tuần, tôi có thể yêu cầu nhân viên trả lại tiền lương PTO mà họ đã được trả không?

Tùy theo. Quý vị sẽ cần tạo các chính sách của công ty về việc sử dụng PTO trong khi nhân viên của quý vị đang chờ hoặc nhận các khoản thanh toán quyền lợi với Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng tất cả hoặc một phần thời gian nghỉ bệnh, thời gian nghỉ dưỡng, hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ có được , ngoài các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương . Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030). Tuy nhiên, quý vị không thể ép buộc nhân viên sử dụng thời gian nghỉ bệnh, thời gian nghỉ dưỡng, hoặc thời gian nghỉ phép được nhận lương nào khác mà họ đã nhận được.

Tôi có thể giúp nhân viên của mình nộp đơn xin trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Quý vị nên cung cấp các áp phích thông báo mẫu cho nhân viên. Nó sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về Nghỉ Phép Có Lương và bao gồm thông tin liên lạc nếu họ có bất kỳ các câu hỏi mà áp phích không trả lời được. Nhân viên nên điền vào đơn xin trợ cấp phúc lợi của họ.

Tôi có trả lương định kì cho nhân viên của mình khi họ nghỉ phép không?

Không. Tuy nhiên, quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng tất cả hoặc một phần thời gian nghỉ ốm, nghỉ dưỡng hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ được hưởng, ngoài các khoản trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Nghỉ Phép Có Lương Oregon có cần tôi xác minh bất kỳ thông tin nào trong đơn xin trợ cấp của nhân viên của tôi trước hoặc sau khi Nghỉ Phép Có Lương phê duyệt yêu cầu không?

Có, Nghỉ Phép Có Lương sẽ gửi cho quý vị một bộ câu hỏi trên tài khoản Frances Online của quý vị khi nhân viên của quý vị nộp đơn cho Nghỉ Phép Có Lương. Kiểm tra tài khoản Frances Online của quý vị thường xuyên, quý vị có thể giúp đỡ chúng tôi trong việc xử lí các đơn yêu cầu xin trợ cấp của nhân viên quý vị một cách nhanh chóng hơn. Quý vị cũng có thể báo cho Nghỉ Phép Có Lương biết về các vấn đề tiềm ẩn nếu có. Ví dụ: quý vị có thể báo cho Nghỉ Phép Có Lương biết rằng nhân viên đó không hề làm việc cho quý vị hoặc họ đã không đưa ra thông báo phù hợp cho quý vị trước khi họ nghỉ phép, hoặc nhân viên đó đang nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp hoặc các phúc lợi từ Bồi Thường Lao Động.

Tôi có phải tiếp tục phần bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên của mình trong thời gian nhân viên Nghỉ Phép Có Lương không?

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vj ít nhất 90 ngày liên tục, trong thời gian nhân viên của quý vị nghỉ phép, quý vị phải duy trì các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe mà nhân viên của quý vị đã có trước khi họ nghỉ phép. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình trả phần phí bảo hiểm sức khỏe của họ trong khi họ nghỉ phép có lương.

Nếu nhân viên của tôi không trả phần phí bảo hiểm sức khỏe của họ trong thời gian nghỉ phép có lương, tôi có thể dừng bảo hiểm sức khỏe của nhân viên không?

Còn tùy thuộc vào. 

 • Đối với những nhân viên đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi họ nghỉ phép có lương và không thể hoặc sẽ không thanh toán phần chi phí đóng bảo hiểm y tế của mình:

  Quý vị có thể dừng bảo hiểm y tế của họ khi họ đang nghỉ phép và sau đó khởi động lại khi họ quay lại công ty không?

  • Nếu câu trả lời của quý vị là có, quý vị có thể ngừng bảo hiểm chăm sóc y tế của họ trong thời gian họ được nghỉ phép có lương. 
  • Nếu câu trả lời của quý vị là không thì quý vị phải duy trì các quyền lợi chăm sóc y tế của nhân viên trong thời gian họ nghỉ phép có lương.

  Xin lưu ý: Quý vị có thể thu phí bảo hiểm y tế chưa được thanh toán của nhân viên trực tiếp từ tiền lương của họ sau khi họ trở lại làm việc. Quý vị có thể làm điều này cho đến khi họ thanh toán hết tổng số chi phí bảo hiểm y tế mà họ nợ quý vị. Tuy nhiên, tổng số tiền quý vị lấy từ mỗi tấm chi phiếu trả lương không được vượt quá 10% tổng số tiền lương của nhân viên trên mỗi tấm chi phiếu lương.

 • Đối với những nhân viên đã không làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi nghỉ phép:

  Quý vị không cần phải duy trì bảo hiểm chăm sóc y tế của họ.

Tôi có thể yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương Oregon thanh toán một khoản thanh toán phúc lợi cụ thể cho nhân viên của tôi không?

Không. Nghỉ Phép Có Lương tính toán số tiền trợ cấp hàng tuần của nhân viên trong năm căn bản của họ, đây là khoảng thời gian trước khi phúc lợi của họ bắt đầu, đã được so sánh dựa trên mức lương trung bình hàng tuần của tất cả những người lao động ở Oregon. Xin vui lòng xem Tập Hướng Dẫn dành cho Người Lao Động trên trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cho việc tính toán này.

Nếu nhân viên của tôi là nhân viên có thời hạn, tạm thời hoặc thời vụ, họ có được bảo vệ việc làm trong thời gian nghỉ phép có lương không?

Có, nếu nhân viên đó đã làm việc với quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi sử dụng phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Nghỉ Phép Có Lương Oregon có bộ luật đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên toàn thời gian, thời vụ, tạm thời hoặc thời hạn có hạn) được bảo vệ việc làm sau khi họ đã làm việc cho chủ lao động của mình trong 90 ngày liên tục.

Các câu hỏi từ người lao động

Các câu hỏi tổng quan từ những người lao động

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận được lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Ai sẽ hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon sẽ có thể hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương.

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện.
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính.
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.

Quỹ của Nghỉ Phép Có Lương Oregon được gây dựng như thế nào?

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động:

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động.

  Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1,000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó.

 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2024 là 1%.

Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình:

 • Các thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp.

  Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào quỹ Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Thương nghiệp trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này và chịu trách nhiệm khấu trừ và trả phần đóng góp của nhân viên là 60% ($6,000 đô la).

 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả khoản đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi thương nghiệp đó nhận được chương trình hổ trợ. Tuy nhiên, họ vẫn cần thu hồi và trả khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của nhân viên trong khi họ đang nghỉ phép có lương.

Ai đã thông qua luật nghỉ phép có lương ở Oregon?

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưa chương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Tôi là nhân viên tại một tiểu thương nghiệp. Tôi có được phúc lợi của Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Hầu hết những người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và được phúc lợi, bất kể quy mô doanh nghiệp của họ. Nếu doanh nghiệp nơi quý vị làm việc có trung bình ít hơn 25 nhân viên, thì doanh nghiệp của quý vị không cần trả phần đóng góp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của quý vị sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Quỹ Ủy Tín Thác của Nghỉ Phép Có Lương chi trả những chi phí nào?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy tín thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Khi nào và bằng cách nào Sở Việc Làm Oregon (OED) công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang?

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Có trường hợp nào mà một nhân viên có thể hội đủ điều kiện cho cả chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon và tiểu bang Washington không?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi về quyền lợi của người lao động

Ai hội đủ điều kiện để xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon và phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương được chi trả như thế nào?

Hầu hết các nhân viên ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm cơ sở trước khi họ nộp đơn cho các phúc đều có thể hội đủ điều kiện. Các nhân viên nộp đơn cho nghỉ phép có lương và gửi yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ – trả các phúc lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Các nhân viên có thể nhận các khoản thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon quyết định số tiền trợ cấp phúc lợi như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán các phúc lợi dựa trên thu nhập và tiền lương của một nhân viên nhận được trong năm cơ sở trước khi họ nghỉ phép, vì vậy số tiền trợ cấp phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Trợ cấp phúc lợi tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang – số tiền trung bình mà các nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2024 là $1,269.69 đô la. Dựa trên con số đó, trợ cấp phúc lợi hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô la và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô la. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy hàng năm.

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon bao gồm những loại nghỉ phép nào?

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon bao gồm ba loại nghỉ phép có lương: Nghỉ phép gia đình, nghỉ phép y tế, và nghỉ phép an toàn

Nghỉ phép gia đình:

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc bị thương nặng.
 • Sự ra đời của một đứa trẻ
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ
  • Trong năm đầu sau khi sinh
  • Thông qua việc nhận con nuôi
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng

Nghỉ phép y tế:

 • Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng hoặc bị thương nặng 

Nghỉ phép an toàn:

 • Dành cho những nạn nhân sống sót sau vụ tấn công tình dục, bạo hành gia đình, bị quấy , bị đối xử thiên vị hoặc bị theo dõi, rình rập.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có chi trả cho các công nhân nông nghiệp và các công ty doanh nghiệp của họ không?

Có. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các chủ công ty-doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp và nhân viên của họ. Điều này khác với Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp (UI), chỉ bao gồm cho các công ty nông nghiệp có nhiều hơn một số lượng nhân viên hoặc số tiền lương nhất định. Điều này có nghĩa là mặc dù Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chương trình UI không áp dụng cho tất cả những công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả các công nhân nông nghiệp đều hội đủ điều kiện để ghi danh và nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương.

Sẽ có một tuần chờ đợi để nhận trợ cấp phúc lợi, tương tự như chương trình Nghỉ Phép Có Lương của tiểu bang Washington, hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp Oregon không?

Không, sẽ không có tuần chờ đợi đối với các khoản trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Các công nhân viên dưới 18 tuổi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Có. Không có giới hạn về độ tuổi để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương không nếu tôi không có Số An Sinh Xã hội (SSN)?

Có. Nếu không có Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) để ghi danh nhận trợ cấp phúc lợi. Quý vị sẽ hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi nếu quý vị đã kiếm được $1,000 đô la tiền lương trong năm cơ sở của mình trước khi nộp đơn. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể ghi danh Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) thông qua Sở Thuế vụ (IRS), nếu quý vị có hoặc không có giấy phép làm việc. Hãy liên lạc với IRS hoặc Sở Việc làm Oregon để biết thêm thông tin về cách lấy ITIN.

Tôi có phải sử dụng các khoản trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương trong một khoảng thời gian không? Tôi có thể nghỉ một ngày hoặc một tuần và làm việc trong khoảng thời gian giữa những ngày hoặc tuần đó không?

Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương của mình theo lịch trình liên tục hoặc không liên tục. Quý vị không thể nghỉ phép có lương ít hơn một ngày. Khi quý vị nghỉ phép có lương một ngày, quý vị không thể làm việc cho bất kỳ chủ công ty-doanh nghiệp nào của mình, kể cả chính quý vị nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh. Nghỉ phép liên tục có nghĩa là quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc của kỳ nghỉ phép và quý vị không có làm việc trong khoảng thời gian này. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là quý vị nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép, nhưng cũng có thể làm việc vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trở lại làm việc trước khi kết thúc thời gian nghỉ phép nhưng vẫn tiếp tục nhận được trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon vì tôi đã xin nghỉ phép liên tiếp (có nghĩa là quý vị không có kế hoạch làm việc từ đầu đến cuối kỳ nghỉ phép của mình)?

Nếu quý vị trở lại làm việc trước khi thời gian nghỉ phép kết thúc, quý vị phải cập nhật ngày trở lại của mình với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu không, thì những khoản thanh toán này sẽ được xem là những khoản thanh toán vượt mức cho phép và quý vị sẽ phải trả lại khoản thanh toán vượt mức đó cho Sở Việc làm Oregon kèm theo lãi suất và tiền phạt có thể xảy ra.

Sau khi tôi nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon, người nào sẽ có quyền truy cập vào thông tin của tôi?

Chỉ có nhân viên của Sở Việc làm Oregon mới có quyền truy cập vào thông tin y tế, gia đình và nghỉ phép an toàn của quý vị. Chúng tôi sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị để xác minh danh tính của quý vị thông qua Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA). Chúng tôi báo cáo các khoản thanh toán phúc lợi của quý vị cho Sở Thuế Vụ (IRS) và Sở Doanh Thu Oregon trên Biểu Mẫu-1099. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin thanh toán này với các cơ quan tiểu bang khác khi họ cần thông tin này cho các chương trình của họ. 

Tôi có thể sử dụng thời gian nghỉ phép có lương từ công ty-doanh nghiệp của tôi nếu tôi cũng đang nhận các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Nó còn phụ thuộc vào công ty-doanh nghiệp của quý vị. Họ có thể quyết định xem quý vị có thể sử dụng thời gian nghỉ bệnh, nghỉ phép có lương hay bất kỳ dạng nghỉ phép có lương nào khác mà quý vị được hưởng ngoài các khoản phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Xin xem thêm chi tiết tại bộ luật số (ORS 657B.030).

Các câu hỏi về khoản đóng góp của người lao động

Các lãnh đạo của một tập đoàn có trả khoảnđóng góp không?

Điều đó còn phụ thuộc vào việc:

Nếu cả hai đều đúng đối với lãnh đạo của tập đoàn, thì, cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon. Ngoài ra, nếu trung bình doanh nghiệp là một doanh nghiệp lớn, thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạo công ty.

Những tổ chức phi lợi nhuận có đượcbao gồm vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Có, Nghỉ Phép Có Lươngvẫnbao gồm những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình tbao gồm hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lnhuận nvẫn phải trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận vtrung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận cótrung bình ít hơn 25 nhân viên không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp, trừ khi họ nhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.

Sở Việc làm Oregon (OED) đảm bảo tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon hàng năm như thế nào để có đủ tiền trong Quỹ Ủy Thác Oregon cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương để thanh toán các chi phí cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

OED sẽ ấn định lại tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương làm sao khi vào cuối năm sẽ có đủ tiền trong quỹ ủy thác để thanh toán các chi phí ít nhất là sáu tháng. Tỷ lệ đóng góp không thể cao hơn 1%.

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có được chuyển sang nếu nhân viên không sử dụng chúng không?

Không. Sở Việc làm Oregon sẽ gửi tất cả các khoản đóng góp vào Quỹ Ủy Thác Nghỉ Phép Có Lương của Oregon để tất cả người lao động được sử dụng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho một người lao động cụ thể nào.

Là một người lao động , tôi có thể chọn không trả các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không?

Không, tất cả những người lao động phải trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương.

Có số tiền tối thiểu nào mà tôi phải kiếm được trước khi công ty-doanh nghiệp của tôi lấy các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon ra khỏi tiền lương của tôi không?

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương yêu cầu tất cả người lao động ở Oregon đóng góp từ $1 đô la tiền lương đầu tiên.

Điều gì sẽ xảy ra với các khoản đóng góp của tôi nếu tôi không sử dụng các khoản phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương?

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon được chuyển vào quỹ tín thác tổng thể của tiểu bang. Những khoản tiền dự trữ này có sẵn cho người lao động khi họ đủ điều kiện và Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận họ cho một sự kiện đủ điều kiện nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế hoặc an toàn. Chương trình Nghỉ Phép Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho từng người lao động.

Các câu hỏi khác từ người lao động

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các khoản thanh toán trợ cấp khuyết tật ngắn hạn hoặc dài hạn của tôi?

Chúng tôi khuyến khích nhân viên xem xét lại các kế hoạch dành cho chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn của họ. ,có những hạn chế trong việc truy cập hoặc nhận các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong khi quý vị đang nhận các khoản trợ cấp khuyết tật. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương là một chương trình riêng biệt và khác với các chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể thông báo cho chủ công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của tôi đúng hạn?

Quý vị phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp của mình về việc nghỉ phép của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi quý vị bắt đầu nghỉ phép. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị cần phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu nghỉ phép. Quý vị cũng phải thông báo bằng văn bản cho họ trong vòng ba ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu nghỉ phép. Nếu quý vị không thể thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình đúng hạn, chúng tôi sẽ giảm 25% khoản thanh toán trợ cấp cho tuần đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị không thể thông báo kịp thời cho công ty-doanh nghiệp của mình với một lý do chính đáng thì chúng tôi có thể sẽ không giảm khoản trợ cấp hàng tuần đầu tiên của quý vị.

Nếu phải trả chi phí để có được giấy tờ cần thiết, thì chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon có bồi hoàn, hoặc trả lại cho tôi, chi phí đó không?

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lấy các tài liệu cần thiết.

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Các câu hỏi tổng quan dành cho những người kinh doanh tự do

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận được lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Ai sẽ hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương?

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon sẽ có thể hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương.

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện.
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính.
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.

Quỹ của Nghỉ Phép Có Lương Oregon được gây dựng như thế nào?

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động:

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động.

  Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1,000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó.

 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2024 là 1%.

Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình:

 • Các thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp.

  Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào quỹ Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Thương nghiệp trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này và chịu trách nhiệm khấu trừ và trả phần đóng góp của nhân viên là 60% ($6,000 đô la).

 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả khoản đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi thương nghiệp đó nhận được chương trình hổ trợ. Tuy nhiên, họ vẫn cần thu hồi và trả khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của nhân viên trong khi họ đang nghỉ phép có lương.

Ai đã thông qua luật nghỉ phép có lương ở Oregon?

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưa chương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Điều gì xảy ra nếu một doanh nghiệp không trả khoản đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương?

Nếu một doanh nghiệp không trả các khoản đóng góp khi đến hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt và tiền lãi. Các nhân viên vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi.

Quỹ Ủy Tín Thác của Nghỉ Phép Có Lương chi trả những chi phí nào?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy tín thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Khi nào và bằng cách nào Sở Việc Làm Oregon (OED) công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang?

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Có trường hợp nào mà một nhân viên có thể hội đủ điều kiện cho cả chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon và tiểu bang Washington không?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi về kinh doanh tự do

Nếu tôi kinh doanh tự do, tôi có bắt buộc phải tham gia không.

Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được hưởng chế độ bảo hiểm từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải đóng góp vào cho chương trình và quý vị sẽ không được hưởng các quyền lợi. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ trả 0.6% của tổng thu nhập sau khi trừ các chi phí hàng năm của quý vị vào phần đóng góp, mức thu nhập cao nhất là $168,600 đô la (cho năm 2024). Đây là tỷ lệ phần trăm tương tự của tỷ lệ đóng góp mà các nhân viên phải trả, nhưng quý vị sẽ phải trả cho hàng quý. Khi chọn bảo hiểm, quý vị cũng phải đồng ý đóng góp cho chương trình trong ít nhất ba năm và báo cáo thu nhập ròng (thu nhập sau khi trừ các chi phí) của mình mỗi năm. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ sử dụng thông tin đó để tính toán số tiền đóng góp của quý vị.

Tôi là chủ doanh nghiệp của mình và là nhân viên duy nhất. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ áp dụng vào trường hợp của tôi như thế nào?

Điều đó phụ thuộc vào doanh nghiệp của quý vị và cách quý vị tự thanh toán tiền lương cho bản thân.

 • Nếu quý vị tự trả lương cho mình như một nhân viên, Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ coi quý vị là một nhân viên và quý vị sẽ đóng góp vào chương trình như tất cả các nhân viên khác.
 • Nếu quý vị tự trả lương cho chính mình và quý vị là nhân viên duy nhất trong doanh nghiệp của mình thì quý vị sẽ được coi là một tiểu thương nghiệp vì quý vị có ít hơn 25 nhân viên. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả phần đóng góp dành cho thương nghiệp.Tỷ lệ đóng góp đã được ấn định cho năm 2024 ở mức là 1%. Nhân viên phải trả 60% trong số này. Là nhân viên duy nhất, quý vị chỉ sẽ trả khoản đóng góp của nhân viên.
 • Nếu quý vị tự trả lương cho mình với tư cách là người kinh doanh tự do, thì chế độ Nghỉ Phép Có Lương sẽ không tự động áp dụng cho quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị không cần phải đóng góp vào chương trình và quý vị sẽ không nhận được các quyền lợi. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp 0.6% của tổng thu nhập sau khi trừ các chi phí hằng năm từ việc kinh doanh tự do vào khoản đóng góp, lên tới mức thu nhập cao nhất là $ 168,600 đô la cho năm 2024. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm ngay bây giờ.

Các câu hỏi về quyền lợi dành cho kinh doanh tự do

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon quyết định số tiền trợ cấp phúc lợi như thế nào và có mức tối đa không?

Chúng tôi tính toán các phúc lợi dựa trên thu nhập và tiền lương của một nhân viên nhận được trong năm cơ sở trước khi họ nghỉ phép, vì vậy số tiền trợ cấp phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Trợ cấp phúc lợi tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang – số tiền trung bình mà các nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2024 là $1,269.69 đô la. Dựa trên con số đó, trợ cấp phúc lợi hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô la và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô la. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy hàng năm.

Ai hội đủ điều kiện để xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon và phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương được chi trả như thế nào?

Hầu hết các nhân viên ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm cơ sở trước khi họ nộp đơn cho các phúc đều có thể hội đủ điều kiện. Các nhân viên nộp đơn cho nghỉ phép có lương và gửi yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ – trả các phúc lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Các nhân viên có thể nhận các khoản thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước.

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon bao gồm những loại nghỉ phép nào?

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon bao gồm ba loại nghỉ phép có lương: Nghỉ phép gia đình, nghỉ phép y tế, và nghỉ phép an toàn

Nghỉ phép gia đình:

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc bị thương nặng.
 • Sự ra đời của một đứa trẻ
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ
  • Trong năm đầu sau khi sinh
  • Thông qua việc nhận con nuôi
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng

Nghỉ phép y tế:

 • Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng hoặc bị thương nặng 

Nghỉ phép an toàn:

 • Dành cho những nạn nhân sống sót sau vụ tấn công tình dục, bạo hành gia đình, bị quấy , bị đối xử thiên vị hoặc bị theo dõi, rình rập.

Tất cả các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi tổng quát

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là một chương trình mới dành cho người lao động của tiểu bang Oregon nhận được lương trong thời gian nghỉ phép cho những lý do quan trọng nhất trong cuộc sống.

Hầu hết tất cả người lao động của tiểu bang Oregon sẽ có thể hội đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương.

 • Nếu quý vị là một người lao động ở tiểu bang Oregon đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la một năm trước khi nộp đơn cho nghỉ phép có lương, quý vị có thể hội đủ điều kiện.
 • Không quan trọng quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ hoặc nhiều hơn một công ty-doanh nghiệp, tất cả đều được tính.
 • Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động tham gia vào chương trình, nhưng có thể lựa chọn tham gia theo nhu cầu của quý vị.
 • Nhân viên của các chính phủ bộ lạc cũng không nằm trong chương trình. Chính phủ bộ lạc nếu muốn cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên, họ có thể lựa chọn chính sách này cho một số hoặc tất cả doanh nghiệp của họ.

 • Tất cả các doanh nghiệp phải giữ lại khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên và thay mặt cho các nhân viên trả các phần đóng góp đó.
 • Các thương nghiệp lớn có trung bình với 25 nhân viên hoặc hơn bắt buộc phải tham gia và trả phần đóng góp thương nghiệp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương.
 • Các tiểu thương nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi họ nhận được khoản trợ giúp thương nghiệp. Tuy nhiên, các tiểu thương nghiệp vẫn phải có trách nhiệm giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên từ tiền lương của nhân viên.
 • Tất cả các doanh nghiệp phải bảo vệ công việc và vị trí của nhân viên trong thời gian nhân viên đang nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho doanh nghiệp đó 90 ngày liên tiếp. Điều đó có nghĩa là các nhân viên đó không mất công việc hoặc chức vụ trong khi họ đang lấy nghỉ phép có lương nếu vị trí đó vẫn còn tồn tại, kể cả khi nhân viên thay thế tạm thời đang đảm nhiệm vị trị đó trong khi nhân viên đó đang nghỉ phép.
 • Những người kinh doanh tự do có thể tham gia vào chương trình. Nếu họ lựa chọn tham gia, họ sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.
 • Chính phủ bộ lạc có thể lựa chọn tham gia để cung cấp Nghỉ Phép Có Lương cho nhân viên của họ cho một số hoặc tất cả các doanh nghiệp của họ. Nếu lựa chọn tham gia gói bảo hiểm, họ cũng sẽ có trách nhiệm chi trả cho phần đóng góp của mình.

Chúng ta là người tạo nên quỹ cho chương trình nghỉ phép có lương. Đây là cách chương trình hoạt động cho tất cả người lao động:

 • Người lao động đóng góp 60% tổng số tiền đóng góp. Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) sẽ quyết định số lượng vào mỗi đầu năm, và chắc chắn rằng số tiền đóng góp sẽ không vượt quá 1% tổng số lương của người lao động.

  Ví dụ, nếu phiếu lương của người lao động là $1,000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la cho phần đóng góp trong phiếu lương đó.

 • Tỷ lệ đóng góp cho năm 2024 là 1%.

Đây là cách các thương nghiệp đóng góp vào chương trình:

 • Các thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn sẽ chi trả 40% của tỷ lệ đóng góp.

  Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu tiền lương dựa theo bảng phát lương, có nghĩa là họ sẽ trả $10.000 vào quỹ Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Thương nghiệp trả 40% ($4.000 đô la) của tổng số tiền này và chịu trách nhiệm khấu trừ và trả phần đóng góp của nhân viên là 60% ($6,000 đô la).

 • Các thương nghiệp có thể chọn để trả khoản đóng góp của nhân viên, toàn phần hoặc một phần, như một phúc lợi cho nhân viên của họ.
 • Các tiểu thương nghiệp trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương trừ khi thương nghiệp đó nhận được chương trình hổ trợ. Tuy nhiên, họ vẫn cần thu hồi và trả khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của nhân viên trong khi họ đang nghỉ phép có lương.

Các doanh nghiệp, người lao động và những người khác đã nói về việc đưa chương trình nghỉ phép có lương đến Oregon ít nhất là từ năm 2016. Cơ quan Lập pháp Bang Oregon (The Oregon State Legislature) đã thông qua luật này vào năm 2019 để nhiều người ở Oregon có thể có thời gian và sự hỗ trợ mà họ cần để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ khi những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời xảy ra. Tất cả chúng ta đều trải qua những biến cố trong cuộc sống, nơi chúng ta cần thời gian để chăm sóc cho bản thân, hoặc những người chúng ta yêu thương.

Tất cả các doanh nghiệp phải tham gia. Số lượng nhân viên của công ty của quý vị quyết định nếu quý vị cần đóng góp vào chương trình hay không. 

 • Nếu trung bình quý vị có 25 nhân viên trở lên, quý vị phải trả phần đóng góp của thương nghiệp và thu thập và nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Quý vị cũng phải bảo vệ vị trí công việc của nhân viên cho những người đã làm việc cho doanh nghiệp của quý vị trong 90 ngày liên tục khi họ đủ điều kiện cho nghỉ phép có lương và lấy ngày nghỉ phép.
 • Nếu trung bình quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị không cần c phải trả phần đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng quý vị vẫn cần giữ lại và nộp các khoản đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ.

Nếu người lao động hợp đồng của quý vị là nhân viên, thì quý vị là người sử dụng lao động.

 • Nếu trung bình quý vị có hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ cần phải trả phần đóng góp thương nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải bảo vệ công việc của nhân viên trong thời gian họ nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho quý vị trong 90 ngày liên tục.
 • Nếu người lao động hợp đồng của quý vị được phân loại là các nhà thầu độc lập, Nghỉ Phép Có Lương có thể được xem là người kinh doanh tự do và họ không tự động có được bảo hiểm nghỉ phép có lương. Họ có thể chọn tham gia vào chương trình nếu có nhu cầu, nhưng thương nghiệp không có trách nhiệm trả các khoản đóng góp cho họ hoặc bảo vệ công việc của họ.

Hầu hết những người lao động làm việc tại Oregon đều đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và được phúc lợi, bất kể quy mô doanh nghiệp của họ. Nếu doanh nghiệp nơi quý vị làm việc có trung bình ít hơn 25 nhân viên, thì doanh nghiệp của quý vị không cần trả phần đóng góp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của quý vị sẽ giữ lại phần đóng góp của nhân viên từ tiền lương của quý vị và quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các quyền lợi.

Hầu như tất cả doanh nghiệp, bất kể quy mô, phải thay mặt nhân viên của họ để khấu trừ và nộp khoản đóng góp của nhân viên và phải bảo vệ công việc ho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong thời gian họ nghỉ phép. Doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn xin cho hỗ trợ doanh nghiệp. Quý vị phải cho nhân viên của mình nghỉ phép nếu họ đủ điều kiện và bảo vệ công việc của họ khi họ nghỉ phép. Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhân viên khác, quý vị có thể truy cập trang mạng WorkSource Oregon, trang mạng này giúp kết nối các thương nghiệp và người lao động ở Oregon.

Đây có thể là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp ở các cộng đồng nông thôn trong việc tìm kiếm người lao động. Các trung tâm Hỗ Trợ Tìm Việc Làm (Worksource) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một nhân viên khác khi một nhân viên của quý vị đang nghỉ phép. Để tìm hiểu thêm về một số chương trình và dịch vụ, hãy truy cập trang mạng WorkSource Oregon.

Nếu một doanh nghiệp không trả các khoản đóng góp khi đến hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt và tiền lãi. Các nhân viên vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương chỉ có thể sử dụng tiền quỹ ủy tín thác để chi trả các khoản trợ cấp phúc lợi, tài trợ các giải thưởng và trang trải các chi phí hành chính của Sở Việc làm Oregon. Những chi phí này bao gồm trả lại khoản vay quỹ chung đã trả cho việc bắt đầu Nghỉ Phép Có Lương.

Sở Việc Làm Oregon (OED) sẽ công bố mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang mỗi năm vào tháng 6 trên trang mạng của mình cũng như trong các thông cáo báo chí và bản tin. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Mức lương trung bình hàng tuần trên toàn tiểu bang là số tiền lương hàng tuần trung bình mà tất cả nhân viên ở Oregon kiếm được.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, người lao động có thể hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình. Oregon và Washington vận hành các chương trình nghỉ phép có lương khác nhau. Người lao động nên kiểm tra với chủ công ty-doanh nghiệp của họ để tìm hiểu các chương trình mà chủ công ty-doanh nghiệp của họ đóng góp. Nhân viên cũng có thể liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương để biết thêm thông tin.

Kinh doanh tự do - Các câu hỏi

Nếu quý vị là người kinh doanh tự do hoặc là một nhà thầu độc lập, quý vị sẽ không tự động được hưởng chế độ bảo hiểm từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải đóng góp vào cho chương trình và quý vị sẽ không được hưởng các quyền lợi. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bằng cách chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ trả 0.6% của tổng thu nhập sau khi trừ các chi phí hàng năm của quý vị vào phần đóng góp, mức thu nhập cao nhất là $168,600 đô la (cho năm 2024). Đây là tỷ lệ phần trăm tương tự của tỷ lệ đóng góp mà các nhân viên phải trả, nhưng quý vị sẽ phải trả cho hàng quý. Khi chọn bảo hiểm, quý vị cũng phải đồng ý đóng góp cho chương trình trong ít nhất ba năm và báo cáo thu nhập ròng (thu nhập sau khi trừ các chi phí) của mình mỗi năm. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ sử dụng thông tin đó để tính toán số tiền đóng góp của quý vị.

Điều đó phụ thuộc vào doanh nghiệp của quý vị và cách quý vị tự thanh toán tiền lương cho bản thân.

 • Nếu quý vị tự trả lương cho mình như một nhân viên, Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ coi quý vị là một nhân viên và quý vị sẽ đóng góp vào chương trình như tất cả các nhân viên khác.
 • Nếu quý vị tự trả lương cho chính mình và quý vị là nhân viên duy nhất trong doanh nghiệp của mình thì quý vị sẽ được coi là một tiểu thương nghiệp vì quý vị có ít hơn 25 nhân viên. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không cần phải trả phần đóng góp dành cho thương nghiệp.Tỷ lệ đóng góp đã được ấn định cho năm 2024 ở mức là 1%. Nhân viên phải trả 60% trong số này. Là nhân viên duy nhất, quý vị chỉ sẽ trả khoản đóng góp của nhân viên.
 • Nếu quý vị tự trả lương cho mình với tư cách là người kinh doanh tự do, thì chế độ Nghỉ Phép Có Lương sẽ không tự động áp dụng cho quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị không cần phải đóng góp vào chương trình và quý vị sẽ không nhận được các quyền lợi. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm. Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ đóng góp 0.6% của tổng thu nhập sau khi trừ các chi phí hằng năm từ việc kinh doanh tự do vào khoản đóng góp, lên tới mức thu nhập cao nhất là $ 168,600 đô la cho năm 2024. Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm ngay bây giờ.

Các câu hỏi về quyền lợi

Hầu hết các nhân viên ở Oregon đã kiếm ít nhất là $1,000 đô trong năm cơ sở trước khi họ nộp đơn cho các phúc đều có thể hội đủ điều kiện. Các nhân viên nộp đơn cho nghỉ phép có lương và gửi yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon – không phải công ty-doanh nghiệp của họ – trả các phúc lợi của họ (trừ khi công ty-doanh nghiệp có chương trình tương đương). Các nhân viên có thể nhận các khoản thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng trả trước.

Chúng tôi tính toán các phúc lợi dựa trên thu nhập và tiền lương của một nhân viên nhận được trong năm cơ sở trước khi họ nghỉ phép, vì vậy số tiền trợ cấp phúc lợi của mỗi nhân viên sẽ khác nhau. Trợ cấp phúc lợi tối đa mà một nhân viên sẽ được trả là 120% mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang – số tiền trung bình mà các nhân viên trên toàn tiểu bang kiếm được. Mức lương trung bình hàng tuần của tiểu bang Oregon cho năm 2024 là $1,269.69 đô la. Dựa trên con số đó, trợ cấp phúc lợi hàng tuần tối thiểu sẽ là $63.48 đô la và lợi ích tối đa hàng tuần sẽ là $1,523.63 đô la. Sở Việc Làm Oregon sẽ cập nhật thu nhập trung bình hàng tuần vào mỗi tháng bảy hàng năm.

Chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon bao gồm ba loại nghỉ phép có lương: Nghỉ phép gia đình, nghỉ phép y tế, và nghỉ phép an toàn

Nghỉ phép gia đình:

 • Để chăm sóc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nặng hoặc bị thương nặng.
 • Sự ra đời của một đứa trẻ
 • Thời gian gắn bó với một đứa trẻ
  • Trong năm đầu sau khi sinh
  • Thông qua việc nhận con nuôi
  • Khi đứa trẻ được đưa vào nhà quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng

Nghỉ phép y tế:

 • Để chăm sóc bản thân khi mang bệnh nặng hoặc bị thương nặng 

Nghỉ phép an toàn:

 • Dành cho những nạn nhân sống sót sau vụ tấn công tình dục, bạo hành gia đình, bị quấy , bị đối xử thiên vị hoặc bị theo dõi, rình rập.

Nếu một người lao động được trả lương với tư cách là một nhân viên, và đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la tiền lương trong năm cơ sở và hiện đang làm việc, họ có thể hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương, bất kể họ làm việc bao nhiêu giờ. Điều này có nghĩa là nhân viên thời vụ sẽ được phúc lợi từ chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon.

Công việc của một nhân viên sẽ được bảo vệ trong thời gian nghỉ phép nếu họ đã làm việc cho cùng một doanh nghiệp trong 90 ngày liên tục. Ví dụ, nếu họ nộp đơn xin nghỉ phép có lương vào tuần làm việc thứ hai, công việc của họ sẽ không được bảo vệ.

Có. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các chủ công ty-doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp và nhân viên của họ. Điều này khác với Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp (UI), chỉ bao gồm cho các công ty nông nghiệp có nhiều hơn một số lượng nhân viên hoặc số tiền lương nhất định. Điều này có nghĩa là mặc dù Nghỉ Phép Có Lương áp dụng cho tất cả các công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chương trình UI không áp dụng cho tất cả những công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả các công nhân nông nghiệp đều hội đủ điều kiện để ghi danh và nhận trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương.

Không, sẽ không có tuần chờ đợi đối với các khoản trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Có. Không có giới hạn về độ tuổi để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Có. Nếu không có Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) để ghi danh nhận trợ cấp phúc lợi. Quý vị sẽ hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi nếu quý vị đã kiếm được $1,000 đô la tiền lương trong năm cơ sở của mình trước khi nộp đơn. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội (SSN), quý vị có thể ghi danh Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) thông qua Sở Thuế vụ (IRS), nếu quý vị có hoặc không có giấy phép làm việc. Hãy liên lạc với IRS hoặc Sở Việc làm Oregon để biết thêm thông tin về cách lấy ITIN.

Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương của mình theo lịch trình liên tục hoặc không liên tục. Quý vị không thể nghỉ phép có lương ít hơn một ngày. Khi quý vị nghỉ phép có lương một ngày, quý vị không thể làm việc cho bất kỳ chủ công ty-doanh nghiệp nào của mình, kể cả chính quý vị nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh. Nghỉ phép liên tục có nghĩa là quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc của kỳ nghỉ phép và quý vị không có làm việc trong khoảng thời gian này. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là quý vị nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép, nhưng cũng có thể làm việc vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian này.

Nếu quý vị trở lại làm việc trước khi thời gian nghỉ phép kết thúc, quý vị phải cập nhật ngày trở lại của mình với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Nếu không, thì những khoản thanh toán này sẽ được xem là những khoản thanh toán vượt mức cho phép và quý vị sẽ phải trả lại khoản thanh toán vượt mức đó cho Sở Việc làm Oregon kèm theo lãi suất và tiền phạt có thể xảy ra.

Chỉ có nhân viên của Sở Việc làm Oregon mới có quyền truy cập vào thông tin y tế, gia đình và nghỉ phép an toàn của quý vị. Chúng tôi sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị để xác minh danh tính của quý vị thông qua Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA). Chúng tôi báo cáo các khoản thanh toán phúc lợi của quý vị cho Sở Thuế Vụ (IRS) và Sở Doanh Thu Oregon trên Biểu Mẫu-1099. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin thanh toán này với các cơ quan tiểu bang khác khi họ cần thông tin này cho các chương trình của họ. 

Nó còn phụ thuộc vào công ty-doanh nghiệp của quý vị. Họ có thể quyết định xem quý vị có thể sử dụng thời gian nghỉ bệnh, nghỉ phép có lương hay bất kỳ dạng nghỉ phép có lương nào khác mà quý vị được hưởng ngoài các khoản phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Xin xem thêm chi tiết tại bộ luật số (ORS 657B.030).

Các câu hỏi về khoản đóng góp

Khoản đóng góp của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là số tiền mà các công ty-doanh nghiệp và những người lao động trả vào trong chương trình. 

 • Sở Việc Làm Oregon thông bào tổng tỷ lệ đóng góp và tổng mức lương chịu thuế tối đa vào ngày 15 tháng Mười một mỗi năm. Tổng tỉ lệ đóng góp cho n2024 đã được đặt ở mức 1%và mức lương tối đa được dựa trên tiền lương của an sinh xã hội, đó là $168,600 đô la cho năm 2024.
 • Người lao động đóng 60% mức đóng góp. Ví dụ: nếu chi phiếu lương của một nhân viên tổng cộng là $1.000 đô la, họ sẽ trả $6 đô la như một phần tỷ lệ đóng góp cho số tiền lương đó.
 • Các doanh nghiệp có trung bình từ 25 nhân viên trở lên đóng 40% mức đóng góp. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hơn 25 nhân viên và trả $1 triệu đô la tiền lương, thì doanh nghiệp đó sẽ trả $10,000 đô la vào Nghỉ Phép Có Lương mỗi năm. Doanh nghiệp sẽ trả 40% ($4,000 đô la) số tiền này và nhân viên sẽ trả 60% ($6,000 đô la).
 • Các thương nghiệp có thể chọn trả phần nhân viên, toàn bộ hoặc một phần, như một lợi ích cho nhân viên của họ. Các tiểu thương nghiệp, cótrung bình ít hơn 25 nhân viên, không bắt buộc phải trả phần đóng góp thương nghiệp trừ khi họ nhận được một khoản hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần phải giữ lại và trả phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc của họ.

Điều đó còn phụ thuộc vào việc:

Nếu cả hai đều đúng đối với lãnh đạo của tập đoàn, thì, cũng giống như các nhân viên khác, họ sẽ chịu trách nhiệm trả phần đóng góp của nhân viên trên bất kỳ khoản nào được coi là “tiền lương” cho chương trình Nghỉ phép Có Lương Oregon. Ngoài ra, nếu trung bình doanh nghiệp là một doanh nghiệp lớn, thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của doanh nghiệp trên tiền lương của các lãnh đạo công ty.

Có, Nghỉ Phép Có Lươngvẫnbao gồm những tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên của họ. Chương trình tbao gồm hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức phi lnhuận nvẫn phải trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các thương nghiệp phi lợi nhuận vtrung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những thương nghiệp phi lợi nhuận cótrung bình ít hơn 25 nhân viên không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp, trừ khi họ nhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp, nhưng vẫn bắt buộc phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.

Có, Nghỉ Phép Có Lương vẫn bao gồm những tổ chức tôn giáo và nhân viên của họ. Chương trình bao gồm hầu hết tất cả các thương nghiệp và người lao động trong Oregon. Nhân viên làm việc cho một tổ chức tôn giáo trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương và có thể sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương. Các tổ chức tôn giáo với trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn có trách nhiệm trả phần đóng góp của thương nghiệp, giữ phần đóng góp của nhân viên, và bảo vệ công việc cho những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn khi họ lấy nghỉ phép có lương. Những tổ chức tôn giáo trung bình có ít hơn 25 nhân viên sẽ không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp, trừ khi họ nhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp, nhưng vẫn cần phải giữ phần đóng góp của nhân viên và bảo vệ công việc cho họ.

Sở Việc Làm Oregon xác định quy mô của doanh nghiệp dựa theo số lượng trung bình nhân viên làm việc trong và ngoài Oregon (nhân viên bán thời gian hoặc toàn thời gian). Số lượng này không bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê để thay thế cho những nhân viên hội đủ điều kiện khi họ sử dụng nghỉ phép có lương.

Sở Việc Làm Oregon xác định phần đóng góp của thương nghiệp dựa theo tổng số lượng nhân viên. Có nghĩa là bao gồm số lượng nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang Oregon. Nếu một thương nghiệp có trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, thương nghiệp bắt buộc phải trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nào nhận lương ở Oregon. Nếu một thương nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên, thương nghiệp đó không cần trả phần đóng góp của thương nghiệp cho những nhân viên nhận lương ở Oregon.

Ví dụ: Một công ty của Oregon có trung bình là ba nhân viên làm việc tại Oregon, 21 nhân viên làm việc ở Idaho, và bốn nhân viên làm việc tại Arizona trong suốt một năm. Bởi vì công ty đó có trung bình 25 nhân viên hoặc hơn, nên họ bắt buộc phải trả 40% của phần đóng góp của thương nghiệp. Tuy nhiên, họ chỉ cần phải trả phần đóng góp của thương nghiệp dựa trên lương của ba nhân viên làm việc tại Oregon.

OED sẽ ấn định lại tỷ lệ đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương làm sao khi vào cuối năm sẽ có đủ tiền trong quỹ ủy thác để thanh toán các chi phí ít nhất là sáu tháng. Tỷ lệ đóng góp không thể cao hơn 1%.

Không. Sở Việc làm Oregon sẽ gửi tất cả các khoản đóng góp vào Quỹ Ủy Thác Nghỉ Phép Có Lương của Oregon để tất cả người lao động được sử dụng. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho một người lao động cụ thể nào.

Không, tất cả những người lao động phải trả phần đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương.

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương yêu cầu tất cả người lao động ở Oregon đóng góp từ $1 đô la tiền lương đầu tiên.

Các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon được chuyển vào quỹ tín thác tổng thể của tiểu bang. Những khoản tiền dự trữ này có sẵn cho người lao động khi họ đủ điều kiện và Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận họ cho một sự kiện đủ điều kiện nghỉ phép vì lý do gia đình, y tế hoặc an toàn. Chương trình Nghỉ Phép Lương không áp dụng các khoản đóng góp cho từng người lao động.

Số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình không phải là số tiền quý vị báo cáo trên Biểu mẫu OQ. Quý vị điền thông tin về tiền lương quy định và khoản đóng góp theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương Oregon của nhân viên và của công ty-doanh nghiệp trên báo cáo bảng lương hàng quý kết hợp của quý vị, kể cả khi quý vị đã trả một phần hoặc tất cả khoản đóng góp của nhân viên của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không cần biết ai đã trả vào khoản đóng góp của nhân viên; nó sẽ tùy thuộc quý vị để theo dõi các khoản thanh toán đó. Cuống phiếu lương của nhân viên sẽ là nơi ghi rõ những gì quý vị đã trả cho họ.

Tổng thu nhập là số tiền quý vị trả cho nhân viên của mình trước khi trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản khấu trừ nào, và đôi khi bằng với tiền lương thực tế. Nếu nhân viên của quý vị có các khoản khấu trừ cụ thể chẳng hạn như chi tiêu linh hoạt hoặc tài khoản tiết kiệm sức khỏe, quý vị sẽ xóa các khoản khấu trừ này khỏi tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác của nhân viên. Trong trường hợp này, số tiền này là tiền lương quy định của nhân viên của quý vị.

Không. Tất cả các công ty-doanh nghiệp phải trả cả các khoản đóng góp của công ty-doanh nghiệp và nhân viên, hoặc ít nhất là khoản đóng góp của nhân viên. Nếu quý vị là công ty-doanh nghiệp lớn (trung bình 25 nhân viên trở lên), quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp phần của công ty-doanh nghiệp. Nếu quý vị là tiểu thương nghiệp(trung bình dưới 25 nhân viên), quý vị không phải trả phần đóng góp thương nghiệp trừ khi quý vnhận được khoản hỗ trợ thương nghiệp. Quý vị bắt buộc phải trả các khoản đóng góp của nhân viên, khoản này quý vị có thể lấy từ các phiếu lương của nhân viên.

Các câu hỏi về truy cập thông tin cho tất cả

Chúng tôi hợp tác với cộng đồng, thương nghiệp, người lao động và những tổ chức đấu tranh cho cộng đồng để đảm bảo tất cả mọi người đang làm việc và sinh sống tại Oregon có thể sử dụng thời gian họ cần trong những lúc cần thiết nhất. Chúng tôi khuyến khích tất cả những cộng đồng của chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), và kính mời quý vị tham dự những cuộc hội thảo cộng đồng trong tương lai.

Các câu hỏi về Chương Trình Tương Đương (Equivalent Plan)

Chương trình tương đương là một kế hoạch nghỉ phép có lương mà Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) đã phê duyệt, nhằm cung cấp những phúc lợi bằng hoặc tốt hơn so với những phúc lợi mà Nghỉ Phép Có Lương Oregon cung cấp. Nếu một thương nghiệp đã có sẵn chương trình nghỉ phép có lương cho nhân viên của họ hoặc đang suy nghĩ về điều đó, họ có thể nộp đơn cho chương trình tương đương với OED. Thông tin chi tiết, bao gồm điều kiện cần thiết cho một chương trình tương đương, hiện đang có tại trang chủ của Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Xin vui lòng lưu ý rằng một chương trình tương đương có nghĩa là:

 • Các thương nghiệp bắt buộc cung cấp những lợi ích giống hoặc tốt hơn Nghỉ Phép Có Lương Oregon có thể mang lại.
 • Các thương nghiệp không thể khấu trừ đóng góp của nhân viên từ tiền lương của họ nhiều hơn mức Nghỉ Phép Có Lương Oregon cho phép.
 • OED phải chấp thuận chương trinh tương đương của quý vị trước khi quý vị có thể sử dụng chương trình đó.

Bộ phận Quản Lý Tài Chính của Bộ Người Tiêu Dùng và Dịch vụ Doanh Nghiêp Oregon (The Oregon Department of Consumer and Business Services’ Division of Financial Regulation) xét duyệt những công ty bảo hiểm. Những công ty bảo hiểm này có thể tiếp thị sản phẩm bảo hiểm đã được chấp thuận của họ. Bất kểhọ lựa chọn hợp tác với công ty bảo hiểm nào, các thương nghiệp vẫn cần phải có chương trình tương đương nghỉ phép có lương được phê duyệt bởi Nghỉ Phép Có Lương để đảm bảo chương trình hội đủ cácquy tắc của chương trình.

Nếu quý vị muốn đề nghị một chương trình tương đương để cung cấp các quyền lợi giống hoặc tốt hơn Nghỉ Phép Có Lương cung cấp, quý vị có hai sự lựa chọn:

 1. Mua một gói bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi và thanh toán. Sở Dịch Vụ Kinh Doanh & Người Tiêu Dùng Oregon (DCBS) bắt buộc phải chấp thuận công ty bảo hiểm đó để cung cấp các chính sách của chương trình tương đương.
 2. Tạo một chương trình tương đương của riêng quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ có trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu, quyền lợi, và thanh toán cho một chương trình tương đương, kể cả khi quý vị sử dụng một quản trị viên bên thứ ba.
Trong cả hai trường hợp, quý vị bắt buộc phải nộp đơn xin qua chương trình Nghỉ Phép Có Lương và trả $250 đô lệ phí ghi danh cho một chương trình tương đương mới. Nghỉ Phép Có Lương sẽ cần kiểm tra và chấp thuận bất cứ chương trình tương đương nào trước khi quý vị đề nghị nó cho các nhân viên của quý vị. Thông tin chi tiết về chương trình tương đương đã có trên mạng.

Khi nhân viên của quý vị nghỉ việc, các khoản đóng góp của họ vẫn nằm trong quỹ kế hoạch tương đương để chi trả phúc lợi cho các nhân viên khác. Các chủ công ty-doanh nghiệp với một kế hoạch tương đương sẽ giữ các khoản đóng góp của nhân viên trong quỹ ủy thác để thanh toán các khoản trợ cấp cho nhân viên được bảo hiểm theo kế hoạch và để quản lý kế hoạch. Quý vị hoặc quản trị viên kế hoạch của quý vị không thể sử dụng số tiền đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu công ty-doanh nghiệp mới của nhân viên của quý vị tham gia vào Nghỉ Phép Có Lương, họ sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi thông qua chương trình đó.

Có. Quý vị phải nộp các báo cáo bảng lương kết hợp và cung cấp thông tin lương bổng theo chủ đề Nghỉ Phép Có Lương cho tất cả các nhân viên trên Biểu mẫu 132 - Báo cáo thông tin chi tiết về nhân viên và về số lượng nhân viên trên Biểu mẫu OQ - Báo cáo Hàng Quý Kết Hợp của Oregon. Sự khác biệt duy nhất trong báo cáo bảng lương cho những công ty-doanh nghiệp có kế hoạch tương đương là số tiền đóng góp đến hạn sẽ là số không. Các biểu mẫu thuế và thông tin thêm về báo cáo bảng lương có thể được tìm thấy tại đây.

Câu hỏi liên quan về kỹ thuật

Cách Nghỉ Phép Có Lương định nghĩa tiền lương cũng rất tương đồng với chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Tiền lương cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon bao gồm: 

 • Tiền lương cố định và lương trả theo giờ
 • Lương theo sản phẩm và lương theo công việc
 • Nghỉ phép, bệnh, và lương nghỉ lễ, và nghỉ phép có lương (PTO)
 • Tiền thưởng, lệ phí, và phần thưởng từ thương nghiệp
 • Thời gian bồi thường và lương thời gian chờ đợi
 • Hoa hồng hoặc tiền lương đảm bảo
 • Tiền bồi thường cho bệnh tật và tai nạn thương tật
 • Tiền lời và tiền chia cho dịch vụ
 • Tiền bo và tiền thưởng
 • Trợ cấp sa thải và trợ cấp ly thân
 • Các khoản bồi thường khác ngoài tiền mặt, chẳng hạn như tiền ăn ở (ngoại trừ nhân viên nông nghiệp và giúp việc gia đình)
 • Các phúc lợi ngoài lề, chẳng hạn như phương tiện vận chuyển của công ty, công ty trả tiền đậu xe, tiền bệnh tật được trả bởi bên thứ ba (ví dụ: công ty bảo hiểm), và sự hỗ trợ chăm sóc người phụ thuộc.

Tiền lương cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon không bao gồm: 

 • Các khoản thanh toán cho các tài khoản chi tiêu linh hoạt và tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125 được trả bởi thương nghiệp hoặc người lao động.
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi thương nghiệp.
 • Bảo hiểm sức khỏe, răng, và những bảo hiểm khác được trả bởi người lao động dưới Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code/IRC) kế hoạch phần 125.
 • Chi phí ăn uống và di chuyển và phí trợ cấp công tác được trả bởi thương nghiệp dưới chính sách thương nghiệp.
 • Lương hưu hoặc tiền cấp dưỡng.
 • Tiền bồi thường lao động cho bệnh tật hoặc tai nạn thương tật được trả dưới chương trình Bồi thường cho Người lao động.
Có thể còn một số ngoại lệ đối với cách Nghỉ Phép Có Lương định nghĩa “tiền lương." Chúng tôi đang làm việc để làm rõ định nghĩa này nhất có thể và giúp hỗ trợ các thương nghiệp.

Tất cả yêu cầu đều giống nhau. Nếu quý vị là một nhân viên của cơ cấu kinh doanh S (S-Corp) của bạn và được nhận lương cố định, Sở Việc Làm Oregon thông thường sẽ xem quý vị là một nhân viên của công ty đó cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ phải trả khoản đóng góp của nhân viên. Nếu quý vị chỉ nhận các khoản thanh toán hoặc khoản phân chia, thông thường quý vị sẽ được xem là người kinh doanh tự do. Với vai trò là người kinh doanh tự do, quý vị sẽ không tự động được bảo hiểm với Nghỉ Phép Có Lương. Điều đó có nghĩa là quý vị không cần phải trả khoàn đóng góp và quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận phúc lợi. Tuy nhiên, quý vị có sự lựa chọn để tham gia vào chương trình. Nếu quý vị chọn tham gia vào chương trình, quý vị sẽ trả khoàn đóng góp bằng với tỉ lệ khoản đóng góp của nhân viên.

Không giống như chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp), Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ không có chương trình cho việc hoàn lại tiền/trả sau. Nếu quý vị đang là một thương nghiệp hoàn lại tiền (reimbursing employer), quý vị hiện tại có đủ điều kiện để hoàn trả lại cho quỹ thất nghiệp cho những phúc lợi/tiền phụ cấp mà nhân viên của quý vị đã được nhận thay vì trả theo quý hoặc theo năm cho quỹ thất nghiệp. Sẽ không có sự lựa chọn cho việc hoàn trả lại tiền cho Nghỉ Phép Có Lương. Tất cả các thương nghiệp sẽ phải liệt kê tiền lương Nghỉ Phép Có Lương vàtrả phần đóng góp vào quỹ củaNghỉ Phép Có Lươngtrên bảng báo cáo bảng lương tổng hợp vào mỗi quý.

Các công ty-doanh nghiệp thu thập các khoản đóng góp từ các phiếu lương của các nhân viên của họ và báo cáo chúng mỗi quý trên Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon. Bảng báo cáo này tới hạn một tháng sau khi mỗi một quý kết thúc. Thông tin chi tiết về báo cáo hiện đang có tại trang mạng của chúng tôi.

Nghỉ Phép Có Lương Oregon sử dụng các điều luật về báo cáo cho những người nộp báo cáo hàng loạt giống như chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp thực hiện trong hệ thống báo cáo bảng lương kết hợp. Hệ thống Frances Online thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương của Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản dành cho Công ty-Doanh Nghiệp (EAA). Hệ thống Frances Online hỗ trợ báo cáo bảng lương tổng hợp, bao gồm Thuế của Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Quý phúc Lợi dành cho Những Người Lao Động (WBF), Thuế Khấu Trừ của Tiểu Bang, Thuế Đường Xá và Trimet, Thuế Phương Tiện Giao Thông Toàn Tiểu Bang, và các khoản đóng góp của Nghỉ Phép Có Lương. Tìm hiểu thêm về Frances và các chi tiết về báo cáo tại francesinfo.oregon.gov.

Còn tùy thuộc. Công ty-doanh nghiệp có thể khắc phục điều đó bằng cách lấy thêm các khoản đóng góp từ tiền lương trong tương lai của nhân viên. Công ty-doanh nghiệp phải thực hiện việc điều chỉnh này trong cùng quý dương lịch mà các khoản đóng góp đến hạn.

Ví dụ: Nếu công ty-doanh nghiệp đã bỏ sót khoản đóng góp của nhân viên vào Tháng Hai, để sửa lỗi, công ty-doanh nghiệp phải lấy lại khoản đóng góp còn thiếu từ tiền lương của nhân viên trước khi kết thúc quý, tức là ngày 31 tháng 3. Nếu công ty-doanh nghiệp không sửa lỗi của họ trước ngày 31 tháng 3, công ty-doanh nghiệp phải trả các khoản đóng góp bị thiếu. Họ không thể lấy những khoản đóng góp này từ tiền lương của nhân viên sau ngày 31 tháng 3.

Không có bất kỳ mã sỗ đặc biệt nào cho khoản đóng góp của Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể chọn để báo cáo tổng của khoản đóng góp của Nghỉ Phép Có Lương trên phiếu lương của nhân viên của quý vị. Nếu quý vị báo cáo tổng của khoản đóng góp mà nhân viên của quý vị đã trả trong vòng một năm trên Mẫu đơn W-2 của họ, xin vui lòng bỏ số tống này vào ô số 14.

Các thương nghiệp sẽ sử dụng Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (Business Identification Number/BIN) giống như số tài khoản của họ cho báo cáo, đóng góp, hoặc hỏi các câu hỏi về tài khoản về Nghỉ Phép Có Lương của quý vị. Quý vị phải cung cấp Số Nhận Dạng Thương Nghiệp (BIN) trong tất cả các hình thức liên lạc, trả lại, và thanh toán. Một số mẫu đơn có thể đòi hỏi Số Nhận Dạng Thương Nghiệp Liên Bang (Federal Employer Identification Number/FEIN).

Các công ty-doanh nghiệp sẽ báo cáo tiền lương quy định và khoản đóng góp hàng quý thông qua Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon trên Mẫu Đơn OQ và Mẫu Đơn 132. Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon sẽ tới hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng sau khi kết thúc quý dương lịch. Thông tin chi tiết về báo cáo của Báo Cáo Thuế Tổng Hợp Hàng Quý của Oregon đã có trên trang mạng của chúng tôi.

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Thương Nghiệp

Tùy trường hợp. Các công ty-doanh nghiệp có các nhân viên đang làm việc và sinh sống tại tiểu bang Oregon sẽ cần tham gia vào Nghỉ Phép Có Lương bằng cách thu thập các khoản đóng góp của các nhân viên. Nếu một công ty-doanh nghiệp có tổng trung bình 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, bất kể nơi làm hoặc nơi sinh sống của các nhân viên đó, Nghỉ Phép Có Lương sẽ xem công ty-doanh nghiệp đó như là một công ty-doanh nghiệp lớn. Họ bắt buộc phải trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho tất cả những nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Nếu một công ty-doanh nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên, công ty-doanh nghiệp đó không cần trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho các nhân viên nhận tiền lương ở Oregon. Tuy nhiên, các nhân viên đang làm việc và sinh sống ở tiểu bang Oregon vẫn phải trả khoản đóng góp của nhân viên. Những người dân Oregon phải đi tới tiểu bang khác làm việc không cần phải trả khoản đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon và không đủ điều kiện cho chương trình. Tìm hiểu thêm thông tin trên Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Nó còn phụ thuộc vào nơi làm việc của mỗi nhân viên làm việc trong doanh nghiệp của quý vị. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon sẽ sử dụng các tiêu chuẩn về vị trí làm việc cũng giống như chương trình bảo hiểm thất nghiệp của liên bang và Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương Của Washington. Quý vị sẽ không cần trả khoản đóng góp vào hai tiểu bang cho cùng một nhân viên. Nếu nhân viên của quý vị làm việc chủ yếu ở Oregon, và bất kì công việc nào được hoàn thành ở Oregon dù là rất nhỏ, quý vị sẽ thu thập khoản đóng góp của nhân viên và trả khoản đóng góp của doanh nghiệp (nếu áp dụng dựa trên quy mô doanh nghiệp của quý vị) vào Nghỉ Phép Có Lương Oregon trên tất cả các thu nhập kiếm được ở Washington và Oregon. Chúng tôi đã làm việc với tiểu bang Washington để đảm bảo rằng hai tiểu bang sử dụng các điều lệ giống nhau cho các khoản đóng góp để các nhân viên không cần phải trả hai lần. Xin tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Tờ Thông Tin Nơi Làm Việc của chúng tôi.

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục, họ có quyền trở lại vị trí ban đầu hoặc một vị trí tương tự với nhiệm vụ công việc tương tự và các quyền lợi tương tự. Khi thuê nhân viên tạm thời, quý vị cần nêu rõ ngày kết thúc công việc hoặc dự án với nhân viên tạm thời.

Nghỉ Phép Có Lương sẽ cho quý vị biết khi nào nhân viên của quý vị nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi và một lần nữa khi chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối đơn xin trợ cấp của họ. Thông báo mà quý vị sẽ nhận được sẽ bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc nghỉ phép của nhân viên của quý vị, lịch trình nghỉ phép (liên tục hoặc không liên tục), số ngày nghỉ phép (tổng số ngày) và trạng thái đơn xin trợ cấp và phúc lợi của họ (đã nhận, đã phê duyệt, đã từ chối). Tất cả các thông tin khác về lợi ích của nhân viên của quý vị sẽ được bảo mật.

Nghỉ phép liên tục có nghĩa là nhân viên của quý vị nghỉ phép từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc nghỉ phép, mà không làm việc cho quý vị trong thời gian đó. Quý vị có thể nói rằng họ đang nghỉ phép toàn thời gian. Nghỉ phép gián đoạn có nghĩa là nhân viên của quý vị thỉnh thoảng nghỉ phép nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc nghỉ phép của họ, nhưng đồng thời cũng làm việc cho quý vị trong khoảng thời gian này.

Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình chia sẻ các chi tiết sau khi họ cho quý vị biết về việc nghỉ phép của họ:

 • Hình thức nghỉ phép (y tế, gia đình, an toàn)
 • Tại sao họ cần nghỉ phép (sự kiện cuộc sống được bảo hiểm của họ)
 • Khi nào và trong bao lâu họ muốn nghỉ phép. Nếu họ không biết chính xác thời gian hoặc số ngày nghỉ phép, họ có thể ước tính cho quý vị. 
Quý vị không thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào khác về việc nghỉ phép của họ.

Tùy theo. Quý vị sẽ cần tạo các chính sách của công ty về việc sử dụng PTO trong khi nhân viên của quý vị đang chờ hoặc nhận các khoản thanh toán quyền lợi với Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng tất cả hoặc một phần thời gian nghỉ bệnh, thời gian nghỉ dưỡng, hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ có được , ngoài các khoản trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương . Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030). Tuy nhiên, quý vị không thể ép buộc nhân viên sử dụng thời gian nghỉ bệnh, thời gian nghỉ dưỡng, hoặc thời gian nghỉ phép được nhận lương nào khác mà họ đã nhận được.

Quý vị nên cung cấp các áp phích thông báo mẫu cho nhân viên. Nó sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về Nghỉ Phép Có Lương và bao gồm thông tin liên lạc nếu họ có bất kỳ các câu hỏi mà áp phích không trả lời được. Nhân viên nên điền vào đơn xin trợ cấp phúc lợi của họ.

Không. Tuy nhiên, quý vị có thể quyết định xem nhân viên của mình có thể sử dụng tất cả hoặc một phần thời gian nghỉ ốm, nghỉ dưỡng hay bất kỳ ngày nghỉ có lương nào khác mà họ được hưởng, ngoài các khoản trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. Xin tìm hiểu thêm từ bộ luật số (ORS 657B.030).

Có, Nghỉ Phép Có Lương sẽ gửi cho quý vị một bộ câu hỏi trên tài khoản Frances Online của quý vị khi nhân viên của quý vị nộp đơn cho Nghỉ Phép Có Lương. Kiểm tra tài khoản Frances Online của quý vị thường xuyên, quý vị có thể giúp đỡ chúng tôi trong việc xử lí các đơn yêu cầu xin trợ cấp của nhân viên quý vị một cách nhanh chóng hơn. Quý vị cũng có thể báo cho Nghỉ Phép Có Lương biết về các vấn đề tiềm ẩn nếu có. Ví dụ: quý vị có thể báo cho Nghỉ Phép Có Lương biết rằng nhân viên đó không hề làm việc cho quý vị hoặc họ đã không đưa ra thông báo phù hợp cho quý vị trước khi họ nghỉ phép, hoặc nhân viên đó đang nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp hoặc các phúc lợi từ Bồi Thường Lao Động.

Có. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vj ít nhất 90 ngày liên tục, trong thời gian nhân viên của quý vị nghỉ phép, quý vị phải duy trì các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe mà nhân viên của quý vị đã có trước khi họ nghỉ phép. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên của mình trả phần phí bảo hiểm sức khỏe của họ trong khi họ nghỉ phép có lương.

Còn tùy thuộc vào. 

 • Đối với những nhân viên đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi họ nghỉ phép có lương và không thể hoặc sẽ không thanh toán phần chi phí đóng bảo hiểm y tế của mình:

  Quý vị có thể dừng bảo hiểm y tế của họ khi họ đang nghỉ phép và sau đó khởi động lại khi họ quay lại công ty không?

  • Nếu câu trả lời của quý vị là có, quý vị có thể ngừng bảo hiểm chăm sóc y tế của họ trong thời gian họ được nghỉ phép có lương. 
  • Nếu câu trả lời của quý vị là không thì quý vị phải duy trì các quyền lợi chăm sóc y tế của nhân viên trong thời gian họ nghỉ phép có lương.

  Xin lưu ý: Quý vị có thể thu phí bảo hiểm y tế chưa được thanh toán của nhân viên trực tiếp từ tiền lương của họ sau khi họ trở lại làm việc. Quý vị có thể làm điều này cho đến khi họ thanh toán hết tổng số chi phí bảo hiểm y tế mà họ nợ quý vị. Tuy nhiên, tổng số tiền quý vị lấy từ mỗi tấm chi phiếu trả lương không được vượt quá 10% tổng số tiền lương của nhân viên trên mỗi tấm chi phiếu lương.

 • Đối với những nhân viên đã không làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi nghỉ phép:

  Quý vị không cần phải duy trì bảo hiểm chăm sóc y tế của họ.

Không. Nghỉ Phép Có Lương tính toán số tiền trợ cấp hàng tuần của nhân viên trong năm căn bản của họ, đây là khoảng thời gian trước khi phúc lợi của họ bắt đầu, đã được so sánh dựa trên mức lương trung bình hàng tuần của tất cả những người lao động ở Oregon. Xin vui lòng xem Tập Hướng Dẫn dành cho Người Lao Động trên trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cho việc tính toán này.

Có, nếu nhân viên đó đã làm việc với quý vị ít nhất 90 ngày liên tục trước khi sử dụng phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Nghỉ Phép Có Lương Oregon có bộ luật đảm bảo tất cả nhân viên (nhân viên toàn thời gian, thời vụ, tạm thời hoặc thời hạn có hạn) được bảo vệ việc làm sau khi họ đã làm việc cho chủ lao động của mình trong 90 ngày liên tục.

Những Câu Hỏi Khác Từ Phía Người Lao Động

Chúng tôi khuyến khích nhân viên xem xét lại các kế hoạch dành cho chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn của họ. ,có những hạn chế trong việc truy cập hoặc nhận các khoản trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong khi quý vị đang nhận các khoản trợ cấp khuyết tật. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương là một chương trình riêng biệt và khác với các chương trình khuyết tật ngắn hạn và dài hạn.

Quý vị phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp của mình về việc nghỉ phép của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi quý vị bắt đầu nghỉ phép. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị cần phải thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu nghỉ phép. Quý vị cũng phải thông báo bằng văn bản cho họ trong vòng ba ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu nghỉ phép. Nếu quý vị không thể thông báo cho công ty-doanh nghiệp về việc nghỉ phép của mình đúng hạn, chúng tôi sẽ giảm 25% khoản thanh toán trợ cấp cho tuần đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị không thể thông báo kịp thời cho công ty-doanh nghiệp của mình với một lý do chính đáng thì chúng tôi có thể sẽ không giảm khoản trợ cấp hàng tuần đầu tiên của quý vị.

Không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lấy các tài liệu cần thiết.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm