Bộ công cụ

“khởi động nhanh” là một công cụ dành cho Nhà Tuyển Dụng để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của quý vị và chia sẻ thông tin về các quyền lợi nghỉ phép có lương với nhân viên của quý vị. Bộ công cụ này bao gồm các liên kết và nguồn tài liệu dự trữ cơ bản có thể tải xuống để giúp quý vị bắt đầu.

Các công cụ giúp đáp ứng các trách nhiệm

Kiểu Mẫu Áp Phích Thông Báo

Các nhà tuyển dụng phải in và dán tại nơi làm việc trước ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Trang Mạng Thông Tin Trực Tuyến của Frances

Tìm hiểu cách gửi các khoản đóng góp hàng quý của quý vị và các nhiệm vụ quan trọng khác bằng công cụ Frances Online.

Công cụ dùng để trả lời các câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Tờ thông tin về chủ lao động nhỏ

Tổng quan nhanh cho các nhà tuyển dụng nhỏ.

Biểu Đồ So Sánh Cho Chương Trình FMLA, OFLA, Nghỉ phép có lương Oregon

Một biểu đồ được phát triển với sự cộng tác của BOLI, để giúp quý vị hiểu được sự khác biệt giữa các chương trình .

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Dành Cho Chủ Công Ty/Doanh Nghiệp

Được viết cho người sử dụng lao động, cuốn sách hướng dẫn này cung cấp các câu trả lời chi tiết cho tất cả các khía cạnh của chương trình.

Mẫu Liên Lạc Với Chúng Tôi Trên Mạng

Nếu quý vị có câu hỏi và không thể tìm thấy câu trả lời, hãy sử dụng biểu mẫu này để kết nối với chúng tôi. Chúng tôi thường trả lời trong vòng hai ngày làm việc.

Công cụ để cung cấp cho nhân viên của quý vị

Ấn phẩm quảng cáo cho chương trình nghỉ phép có lương Oregon

Một tập ấn bản tài liệu có thể in  được mà quý vị có thể dễ dàng chia sẻ với nhân viên của mình để giới thiệu họ về Nghỉ phép có lương tại Oregon.

Tờ thông tin đóng góp

Cái nhìn lướt qua về cách đóng góp tài trợ cho chương trình và những gì nhân viên có thể mong đợi.

Tờ thông tin về trợ cấp phúc lợi

Giải thích những lợi ích được cung cấp bởi chương trình.

Lịch phục vụ cho các sự kiện

Các sự kiện kết nối tiếp cận và tương tác hàng tuần, sẽ có trên cả trực tuyến và tiếp cận trực tiếp trên toàn tiểu bang, nơi nhân viên có thể tìm hiểu thêm về chương trình của chúng tôi.

Yêu cầu Quyền truy cập Lợi ích cho các Doanh nghiệp

Với tư cách là một doanh nghiệp, quý vị hoặc một ai đó mà quý vị chọn, sẽ cần phải trả lời những bộ các câu hỏi trên hệ thống Frances Online mà chúng tôi gửi đến như một phần trong đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương của người lao động.

Trong đoạn Vi-đê-ô (video) này, quý vị sẽ tìm hiểu làm cách nào để:

  • Yêu cầu quyền truy cập lợi ích khi quý vị không phải là quản trị viên của tài khoản
  • Yêu cầu quyền truy cập lợi ích khi quý vị là quản trị viên của tài khoản
  • Cho phép quyền truy cập lợi ích cho những người có hoặc chưa có tài khoản đăng nhập trên hệ thống Frances Online

Quyền truy cập lợi ích là gì?

Nó là một loại quyền truy cập trên hệ thống Frances Online cho phép quý vị trả lời những bộ các câu hỏi chúng tôi gửi đến về những người lao động.

Yêu cầu Quyền truy cập Lợi ích cho TPAs

Là một quản trị viên bên thứ ba (TPA), quý vị có thể cần phải trả lời toàn bộ các câu hỏi trên hệ thống Frances Onlines cho khách hàng của quý vị mà chúng tôi gửi đến như một phần trong đơn xin trợ cấp phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương dành cho người lao động.

Trong đoạn Vi-đê-ô (video) này, quý vị sẽ tìm hiểu làm cách nào để:

  • Thêm vào một khách hàng mới
  • Thêm quyền truy cập vào tài khoản lợi ích cho những khách hàng mới và những khách hàng hiện đang có sẵn

Quyền truy cập lợi ích là gì?

Đó là một loại quyền truy cập trên hệ thống Frances Online cho phép quý vị trả lời những bộ các câu hỏi chúng tôi gửi đến về những người lao động.

Ghi danh nhận bản tin mới

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.