Các chương trình tương đương

Tìm hiểu về các chương trình tương đương với chương trình Nghỉ Phép Có Lương và cách nộp đơn xin phê duyệt.

 
 

Các chương trình tương đương là gì?

Một chương trình tương đương là một chương trình mà

 • Có phúc lợi giống hoặc nhiều hơn so với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon
 • Áp dụng cho tất cả người lao động
 • Không được khấu trừ khoản đóng góp của người lao động nhiều hơn mức khấu trừ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon 
 • Được Sở Lao Động Oregon phê duyệt
Tìm hiểu thêm về các chương trình tương đương trong Sách hướng dẫn và Danh mục kiểm tra về các chương trình tương đương.

Chương trình tương đương có những loại nào?

Hãng sở điều hành

Đây là loại chương trình tương đương mà hãng sở sẽ cung cấp cho người lao động của họ và: 

 • Hãng sở phải chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro tài chính
 • Hãng sở chịu trách nhiệm quản lý các phúc lợi và quản trị chương trình tương đương, thậm chí nếu chương trình tương đương được quản trị bởi hãng sở hoặc bởi bên thứ ba quản lý việc trả lương 
 • Hãng sở sẽ chi trả các phúc lợi cho người lao động khi họ nghỉ phép hưởng lương

Được bảo hiểm đầy đủ

Đây là loại chương trình tương đương mà hãng sở sẽ mua hợp đồng bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm cho người lao động của họ và: 

 • Các phúc lợi liên quan đến chương trình này được quản lý thông qua hợp đồng bảo hiểm đó 
 • Hãng sở sẽ chi trả cho công ty bảo hiểm hàng tháng và công ty bảo hiểm thanh toán các phúc lợi trong thời gian người lao động nghỉ phép

Tôi có thể nộp đơn đăng ký tham gia chương trình tương đương khi nào?

Quý vị có thể gửi đơn đăng ký chương trình tương đương ngay trên Frances Online.

Tìm hiểu thêm về các chương trình tương đương

Chi phí đăng ký tham gia chương trình tương đương với chương trình Nghỉ Phép Có Lương là bao nhiêu?

Chi phí đăng ký cho một mẫu đơn mới là $250 (không hoàn lại). Các Hãng sở phải đăng ký lại mỗi năm (trong vòng 3 năm) hoặc bất cứ khi nào chương trình của họ thay đổi.

Tìm hiểu thêm về phí đăng ký tham gia kế hoạch tương đương trong Sách hướng dẫn về các chương trình tương đương.

Cách đăng ký tham gia các chương trình tương đương

Những thông tin mà bạn sẽ cần:

 • Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp (BIN)  
 • Số Đăng Ký Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp Liên Bang (FEIN) hay là Số Đăng Ký Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp (EIN)
 • Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của hãng sở
 • Một bản sao của chương trình tương đương do hãng sở điều hành hoặc một bản hợp đồng bảo hiểm đầy đủ nêu rõ các tùy chọn của quý vị
 • $250 lệ phí đăng ký

Cần có bằng chứng về khả năng thanh toán, chỉ áp dụng cho các chương trình do hãng sở điều hành, bằng cách cung cấp: 

 • Chứng từ chứng minh tài sản đầy đủ 
 • Trái phiếu hoặc thư tín dụng không thể hủy ngang với Sở Lao Động Oregon với vai trò là người nhận tiền hoặc người nhận phúc lợi, do một tổ chức được bảo hiểm phát hành

Cần cung cấp thông tin về hợp đồng bảo hiểm và hãng bảo hiểm, chỉ áp dụng cho các chương trình được bảo hiểm đầy đủ:

 • Thông tin doanh nghiệp và thông tin liên hệ của hãng bảo hiểm 
 • Ngày bắt đầu và kết thúc của hợp đồng bảo hiểm

Để xem danh sách đầy đủ những giấy tờ cần thiết và thời gian nộp, vui lòng xem Danh mục kiểm tra chương trình tương đương hoặc Sách hướng dẫn về chương trình tương đương.

Tạo tài khoản trên Frances Online

Frances Online là trang web báo cáo bảng lương của Oregon và thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Hãng Sở (EAA). Quý vị có thắc mắc? Vui lòng truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản ngay.
Frances Online
Quý vị đã sẵn sàng đăng ký?

Sau khi quý vị đã tạo tài khoản trên Frances Online: 

 • Chọn bảng điều khiển Paid Leave Oregon
 • Chọn Submit an Equivalent Plan Application (Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình tương đương)
 • Điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký tham gia kế hoạch tương đương
 • Đính kèm các giấy tờ được yêu cầu
 • Nộp đơn đăng ký kèm khoản phí không hoàn lại là $250 (hoặc $150 nếu tái phê duyệt)
 • Sở Lao Động Oregon sẽ xem xét đơn đăng ký và trả báo cho quý vị biết kết quả trong vòng 30 ngày
Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem Sách hướng dẫn về chương trình tương đươngDanh mục kiểm tra chương trình tương đương.

Chương trình tương đương của hãng sở

Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy các mẫu đơn của chương trình tương đương của hãng sở cùng với các nguồn tài liệu khác.

Ghi danh nhận bản tin mới

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm