Tính công bằng và khả năng truy cập

Tuyên bố khả năng truy cập

Cần trợ giúp?

Sở Việc Làm Oregon (OED) là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. OED cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong đó bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, âm thanh và các định dạng khác. Để được trợ giúp, xin vui lòng gọi 833-854-0166 (số điện thoại miễn phí). Người khiếm thị dùng TTY xin gọi số 711. Quý vị cũng có thể sử dụng biểu mẫu liên lạc với chúng tôi trên trang Nghỉ Phép Có Lương hoặc gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ paidleave@oregon.gov. Nếu quý vị gửi điện thư cho chúng tôi, xin vui lòng ghi "sự yêu cầu phù hợp" vào dòng chủ đề. Xin cảm ơn!

Tuyên bố về tính công bằng

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cam kết về công bằng, hòa nhập và lan tỏa tính nhân văn như một phần giá trị cốt lõi để định hướng tầm nhìn rằng tất cả người dân Oregon đều có thời gian và được hỗ trợ để chăm lo cho bản thân và những người thân yêu.

Đa dạng: Chúng tôi coi trọng những trải nghiệm cá nhân và cam kết tạo ra một lực lượng lao động đại diện cho mọi người thuộc các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Công bằng: Chúng tôi xây dựng các chính sách, thông lệ và nguồn lực hướng tới những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi quá trình ra quyết định.

Hòa nhập: Chúng tôi xây dựng một môi trường mà mọi người thuộc về, được coi trọng và được lắng nghe.

Trong mọi việc mình làm, chúng tôi cố gắng ưu tiên những đối tượng chưa từng được phục vụ và thiếu nguồn lực bằng cách giải quyết các thông lệ, chuẩn mực văn hóa và các rào cản cơ cấu gây ra sự bất bình đẳng.

Chúng tôi cam kết xây dựng niềm tin trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình để đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi và bình đẳng với các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Chúng tôi cam kết không ngừng học hỏi, cải tiến và sẽ nhận lỗi mỗi khi mắc lỗi.

Chúng tôi thừa nhận những bất công về thể chế vẫn còn tồn tại và chúng tôi cam kết chắc chắn khắc phục những sai lầm này nhằm thúc đẩy các sáng kiến vì tính đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Để biết thêm thông tin về chương trình và công việc mà chúng tôi đang thực hiện liên quan đến tính công bằng và hòa nhập, vui lòng liên hệ với nhà phân tích chính sách công bằng của chương trình: Rachel.l.bruneau@employ.oregon.gov

Khả năng truy cập trang web

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cam kết cung cấp cho tất cả khách hàng, bao gồm cả người khuyết tật, quyền truy cập bình đẳng vào những thông tin và dịch vụ trên web. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo trang web của chúng ta cung cấp trải nghiệm dễ tiếp cận cho toàn bộ người xem.  

Tiêu chuẩn và hướng dẫn truy cập trang web

Trang web của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được thiết kế với các tiêu chuẩn và hướng dẫn truy cập như sau:

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, lo ngại hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Chương trình Chính phủ Điện tử của Oregon: EgovHelp@oregon.gov.

Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của quý vị về chúng tôi

Chúng tôi cam kết tạo ra cơ hội công bằng và khả năng truy cập. Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị về cách thức cải thiện tính công bằng, hòa nhập và khả năng truy cập của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
Cung cấp ý kiến phản hồi