Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 8 Năm 2022 - 08/12/2022

Trọng tâm của tháng Tám: Chi tiết về các Chương trình tương đương 

Một chương trình tương đương cung cấp các quyền lợi nghỉ phép có lương bằng hoặc lớn hơn các quyền lợi do Nghỉ phép Có lương Oregon cung cấp. Các doanh nghiệp với các chương trình tương đương đã được phê duyệt, và nhân viên làm việc cho một cơ sở có chương trình tương đương, không phải trả các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ phép có lương Oregon. Nếu quý vị đã có chương trình nghỉ có lương cho nhân viên của mình hoặc đang có dự định làm như vậy, quý vị có thể đăng ký để đưa ra một kế hoạch tương đương.

Trong bản tin tháng 7 của chúng tôi, chúng tôi đã chia sẻ một số chi tiết cơ bản về các kế hoạch tương đương. Trong ấn bản này, chúng tôi đi sâu vào chi tiết của các kế hoạch tương đương. Đừng bỏ lỡ trang web gói tương đương của chúng tôi và các video mới của chúng tôi về gói tương đương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng có một danh mục hữu ích cho các doanh nghiệp để xem nếu kế hoạch nghỉ phép có lương của công ty của quý vị hiện tại có đủ điều kiện hay không.

Dưới đây là ba câu hỏi chi tiết về các kế hoạch tương đương:

Khi nào tôi có thể đăng ký cho kế hoạch tương đương?
Trả lời:
Các doanh nghiệp có thể đăng ký cho kế hoạch tương đương bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2022, thông qua hệ thống Frances Online. Các khoản phí không thể hoàn lại đối với các gói tương đương là $250.

Khi tôi có một kế hoạch tương đương được chấp thuận bởi chương trình Nghỉ phép có Lương Oregon, tôi có phải đăng ký lại không?
Trả lời: Trong vòng ba năm đầu các doanh nghiệp phải nộp kế hoạch của họ lại hàng năm để được chấp thuận. Sau ba năm, các doanh nghiệp sẽ không còn phải nộp đơn xin phê duyệt lại nữa và các kế hoạch tương đương của họ sẽ được duy trì cho đến khi rút ra hoặc kết thúc

Điều gì xảy ra nếu đơn đăng ký của tôi cho chương trình tương đương bị từ chối?

Trả lời: Nếu đơn đăng ký bị từ chối, doanh nghiệp vẫn được hưởng chương trình Nghỉ phép Có lương của tiểu bang, và doanh nghiệp và nhân viên của họ phải trả các khoản đóng góp theo yêu cầu. Để khiếu nại việc từ chối, đính kèm một bản sao của quyết định và gửi yêu cầu bằng văn bản đến Sở Việc làm Oregon hoặc Văn phòng Điều trần Hành chính trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

  • Gửi điện tử bằng cách sử dụng hệ thống Frances trực tuyến tại frances.oregon.gov
  • Gọi số 833-854-0166
  • Gởi yêu cầu của quý vị đến:
Oregon Employment Department
Attn: Paid Leave Hearings
875 Union St NE 
Salem, OR 97311

Thư yêu cầu phải nêu rõ rằng quý vị yêu cầu một phiên điều trần cụ thể, rằng quyết định không công bằng hoặc không chính xác, và lý do tại sao.

Quý vị  có thắc mắc về các kế hoạch tương đương? 
Tham một trong những buổi hỏi đáp về chương trình Nghỉ có Lương Oregon của chúng tôi, “Giải thích các kế hoạch tương đương”, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng Thứ Ba hàng tuần, từ ngày 16 tháng 8 năm 2022 đến ngày 13 tháng 9 năm 2022. Tất cả các buổi đều bằng tiếng Anh với ngôn ngữ Ký Hiệu (ASL) và Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha được cung cấp.

Vui lòng ghi danh trước:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscuisrz8iHE-fZRqwHnJh1qAqsXZp9Fs 

Theo dõi từ các Phiên họp Ngân sách Tương tác
Cảm ơn những người đã tham gia vào một trong các Phiên Họp Tương Tác Ngân sách của Bộ Việc làm Oregon tập trung vào chương trình mới về Nghỉ phép có trả lương Oregon.

Chúng tôi đã tổ chức 14 Phiên họp Tương tác Ngân sách tổng cộng trong suốt tháng 4 và tháng 5 năm 2022. Trong mỗi phiên họp, chúng tôi đã giới thiệu tổng quát về chương trình Nghỉ phép có lương Oregon và đưa ra một không gian để chúng tôi có thể lắng nghe và kết hợp phản hồi của cộng đồng để xây dựng một chương trình toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn.

Khoảng 1,200 người tham dự các phiên họp của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn các thành viên cộng đồng, các doanh nghiệp, nhân viên và các tổ chức khác đã chia sẻ thời gian và kinh nghiệm của họ với chúng tôi.

Trong các phiên họp, chúng tôi đã nói với quý vị  rằng chúng tôi sẽ theo giám sát  việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý vị  đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào. Chúng tôi đã thu thập góp ý của quý vị và sử dụng chúng để xây dựng các Câu hỏi thường gặp (FAQ) được tìm thấy ở phần của các doanh nghiệp và nhân viên trên trang web mới của chúng tôi, paidleave.oregon.gov. Tài liệu câu hỏi thường gặp từ các phiên họp có trên trang web Resources web page.

Tham gia trực tuyến với chúng tôi tại Các buổi trò chuyện cộng đồng! 

Cho đến cuối tháng 8 năm 2023, chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng hàng tuần qua Trực Tuyến (Zoom), nơi quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave). Đăng ký ở các link ở bên dưới:

  • Thứ Ba, 3-4 giờ chiều, (Họp Trực Tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha với ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Anh sẽ được cung cấp)
  • Thứ Năm, 3-4 p.m., bằng Anh Ngữ (Họp Trực Tuyến ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp)
  • Thứ Sáu, 10-11 a.m., bằng Anh Ngữ (Họp Trực Tuyến ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp) 
 Nếu quý vị cần chỗ ở trọ, bao gồm cả bản dịch bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gửi email tới địa chỉ paidleave@oregon.gov không trễ hơn ba ngày làm việc trước khi buổi họp mà quý vị dự định tham dự cùng với yêu cầu về chỗ ở trọ của mình.

Cơ hội làm việc cho chương trình Nghỉ được Trả Lương của Oregon (Paid Leave Oregon) và OED
Quý vị mong muốn làm công việc cung cấp những phúc lợi cho người khác, bảo đảm an toàn doanh thương, doanh nghiệp nhỏ và những người lao động được đối xử một cách công bằng không? Hãy nghĩ đến tham gia làm việc cho nhóm Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave).  Thông tin tuyển dụng được đăng trên Employment Department in Workday.

Liên lạc chúng tôi
Có câu hỏi về chương trình Paid Leave?  Xin vui long mẫu đơn Contact Paid Leave, gởi email cho chúng tôi, hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ rất vui để liên lạc và trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có.

Đơn: Contact Paid Leave
Email: paidleave@oregon.gov
Điện thoại: 833-854-0166 (toll-free)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm