Cách ước tính phúc lợi hàng tuần của quý vị

Một cách nhanh chóng, và đơn giản để ước tính các khoản trợ cấp hàng tuần mà quý vị sẽ nhận được khi nghỉ phép.

Ước Tính Phúc Lợi


Ước tính này được hoạt động như thế nào 
  Quý vị không chắc liệu mình có đủ điều kiện để được Nghỉ Phép Có Lương hay không? Tìm hiểu bằng cách trả lời một số câu hỏi nhanh.

Một lưu ý về ước tính này

  • Ước tính số tiền trợ cấp phúc lợi này sẽ tương đối chính xác hơn với hiện thực nếu quý vị sử dụng tổng số tiền lương trước khi trừ thuế của mình trong 12 tháng vừa qua thay vì tổng số tiền lương trước khi trừ thuế hiện tại của quý vị. 
  • Nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh, thì phúc lợi hàng tuần của quý vị còn phụ thuộc vào thời gian quý vị đã đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của quý vị trong Tập Sách Hướng Dẫn dành cho Tự Kinh doanh.

Quý vị có biết quý vị đã nhận được bao nhiêu tổng số tiền lương gộp trong 12 tháng vừa qua không?

Tổng số tiền lương gộp có nghĩa là số tiền trước thuế

Đăng nhập tổng tiền lương gộp của quý vị từ 12 tháng qua:

OK, hãy thử lại bằng một cách khác. Đăng nhập tổng số lương gộp hiện tại của quý vị.

Nếu quý vị có nhiều hơn một công việc, quý vị có thể bổ sung thêm bên dưới

Job
Tôi được trả mỗi
Tiền lương trước thuế của tôi là
Job
Tôi được trả mỗi
Tiền lương trước thuế của tôi là
Một lưu ý về ước tính này
  • Ước tính này sẽ chỉ là tương đối so với số tiền trợ cấp thực tế của quý vị nếu quý vị sử dụng tiền lương của mình trong 12 tháng qua. 
     
  • Nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh, thì phúc lợi hàng tuần của quý vị còn phụ thuộc vào thời gian quý vị đã đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của quý vị trong Tập Sách Hướng Dẫn dành cho Tự Kinh doanh.

Các bước tiếp theo

Sẵn sàng để nộp đơn? Bắt đầu bằng cách tạo ra một tài khoản trong hệ thống Frances Online.

Frances Online

Hãy truy cập vào trang Bộ Công Cụ Dành Cho Người lao động để được trợ giúp.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm