Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 10 Năm 2022 - 10/17/2022

Tiêu điểm tháng 10: Áp phích “Thông báo mẫu” hiện đã có

Các doanh nghiệp hiện có một công cụ mới để chia sẻ thông tin với nhân viên của họ về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon (Paid Leave Oregon). Áp phích thông báo mẫu sẽ cho nhân viên về các quyền lợi và nhiệm vụ của họ đối với chương trình.

Doanh nghiệp phải dán áp phích thông báo về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon tại mỗi địa điểm làm việc, và họ phải chia sẻ nó qua điện tử hoặc qua đường bưu điện cho tất cả nhân viên làm việc trực tuyến. Doanh nghiệp phải đăng và gửi thông báo về mô hình không muộn hơn ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Doanh nghiệp được yêu cầu dán thông báo mô hình ở nơi dễ nhìn thấy, nơi nhân viên thường xuyên nhìn thấy nó. Thông báo mẫu phải được hiển thị hoặc gửi đi bằng (các) ngôn ngữ mà doanh nghiệp sử dụng để giao tiếp với nhân viên. Áp phích có sẵn bằng 11 ngôn ngữ và có thể được tải xuống hoặc in từ phần Tài Nguyên của trang web Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp

  • Sổ tay hướng dẫn cho các doanh nghiệp: Sách hướng dẫn hiện có sẵn trên trang web của chúng tôi bằng sáu ngôn ngữ và được tìm thấy trên trang tài nguyên của chúng tôi. Sách hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết cho doanh nghiệp về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bao gồm trách nhiệm của doanh nghiệp cùng thông tin chi tiết về đóng góp và phúc lợi.

  • Biểu đồ so sánh OFLA-FMLA: Biểu đồ này, được thiết kế với sự hợp tác của Cục Lao Động & Công Nghiệp (BOLI), cho thấy sự khác biệt giữa chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, Đạo luật Nghỉ phép Gia Đình và Y tế (FMLA) và Đạo luật Nghỉ Phép Gia Đình Oregon (OFLA) . Hiện tại đang có sẵn trên trang tài nguyên của chúng tôi.

Tin tức cho các doanh nghiệp từ Sở Doanh Thu Oregon

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu bắt đầu khấu lưu các khoản đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2023, các doanh nghiệp sẽ báo cáo tiền lương của nhân viên cho chương trình Nghỉ phép có lương ở Oregon, đóng góp của nhân viên dựa trên mức lương và đóng góp của các doanh nghiệp sẽ báo cáo trên biểu mẫu-OQ đã qua sửa đổi (Báo Cáo Hàng Quý Kết Hợp Oregon). Biểu mẫu OQ được nộp cho OED trực tuyến thông qua Frances.

Cũng bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2023, các khoản thanh toán đóng góp sẽ được thực hiện cho Sở Doanh Thu Oregon (DOR) vào hạn hoặc trước ngày đến hạn của Báo Cáo Hàng Quý Kết Hợp Oregon (ngày cuối cùng của tháng tiếp theo quý mà báo cáo có liên quan).

Bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2023, các doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu báo cáo khấu trừ Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang (Statewide Transit Tax) trên Báo cáo Hàng Quý Kết hợp. Tuy nhiên, những người khai thuế Di Chuyển của Tiểu Bang hàng năm sẽ tiếp tục nộp qua phần mềm báo cáo trực tuyến của sở Doanh Thu (Revenue Online) hoặc bằng Mẫu STT-A. Báo cáo Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang cho các kỳ tính thuế trước quý đầu tiên năm 2023 vẫn được báo cáo theo quy trình hiện tại trực tiếp cho DOR trong Phần Mềm Báo Cáo Trực Tuyến Của Sở Doanh Thu (Revenue Online) hoặc sử dụng các báo cáo giấy cũ (ví dụ: Mẫu STT-1, Mẫu STT-2, Mẫu STT-A).

Chứng từ thanh toán, Mẫu OR-OTC-V, và phần mềm báo cáo trực tuyến của sở Doanh Thu (Revenue Online), đã được sửa đổi để bao gồm một dòng để các doanh nghiệp thực hiện các khoản thanh toán Tiền Nghỉ phép Có lương ở Oregon và Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang (Statewide Transit Tax). Các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn cách thanh toán tương tự với những lựa chọn vốn có — ACH, phần mềm báo cáo trực tuyến của sở Doanh Thu, tiền mặt, séc, hoặc bưu phiếu. Cách tốt nhất để thanh toán là thanh toán điện tử trên phần Mềm Báo Cáo Trực Tuyến Của Sở Doanh Thu (Revenue Online).

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Sở Doanh Thu (DOR) Oregon: 503-930-5206joil.a.southwell-jr@dor.oregon.gov

Sự kiện sắp tới

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon (Paid Leave Oregon) tiếp tục các cuộc Đàm Thoại Cộng Đồng cho đến hết năm 2022. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, người lao độngvà các thành viên cộng đồng tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Hội thảo trực tuyến bao gồm phần trình bày tổng quát về chương trình kéo dài 20 phút của một nhân viên của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, sau đó là thời gian cho các câu hỏi và trả lời.

Tất cả các buổi học đều có thông dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) và tiếng Tây Ban Nha. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cũng sẽ tổ chức các sự kiện trực tiếp trên Facebook vào tháng 11. Hãy theo dõi để biết thêm về các sự kiện chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Cơ hội làm việc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và OED

Quý vị có đam mê giúp đỡ mọi người và đảm bảo các doanh nghiệp lớn và nhỏ và người lao động được đối xử công bằng không? Hãy cân nhắc tham chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon tại Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department). Việc làm được đăng trên Sở Việc Làm trong Workday.

Liên hệ với chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Chia sẻ thông tin 

Quý vị có biết ai đó đang quan tâm và muốn tìm hiểu về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon không?

Gửi cho họ liên kết đến trang web của chúng tôi và khuyến khích họ đăng ký để được nhận cập nhật qua e-mail!

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm