Công ty-doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Tìm hiểu cách hoạt động của Nghỉ Phép Có Lương Orgen hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

 
 

Tôi có phải là doanh nghiệp có quy mô nhỏ không?

Quý vị là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nếu trung bình quý vị có ít hơn 25 nhân viên. Tìm hiểu thêm về cách tính quy mô cho công ty-doanh nghiệp của quý vị.

Các doanh nghiệp với quy mô nhỏ sẽ không giống như các cá nhân tự kinh doanh. Tìm hiểu thêm về Nghỉ Phép Có Lương và cá nhân tự kinh doanh.

Những điều mà các doanh nghiệp có quy mô nhỏ cần biết

 • Các doanh nghiệp nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên không phải trả phần đóng góp Nghỉ Phép Có Lương dành cho công ty-doanh nghiệp.
  • Nếu quý vị nhận được một khoản trợ cấp hỗ trợ, quý vị cần phải trả cho phần đóng góp Nghỉ Phép Có Lương dành cho công ty doanh nghiệp trong vòng 8 quý hoặc 2 năm tiếp theo sau khi nhận khoản trợ cấp hỗ trợ.
 • Quý vị phải giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên.
 • Nhân viên của quý vị phải được hưởng quyền lợi Nghỉ Phép Có Lương.
 • Quý vị phải nộp báo cáo bảng lương hàng quý và trả phần đóng góp của nhân viên thông qua tài khoản Frances Online của mình.

Hệ thống Frances Online là gì

Hệ thống Frances Online là trang mạng báo cáo bảng lương của Oregon. Hệ thống Frances Online đã thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Doanh Nghiệp (EAA). Với tư cách là một công ty-doanh nghiệp, hệ thống Frances Online là nơi quý vị cần gửi báo cáo bảng lương hàng quý của mình tại đây.

Tạo tài khoản ngay 
Frances Online

Các trợ cấp hỗ trợ

Là một công ty doanh nghiệp có quy mô nhỏ, quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí, chẳng hạn như thuê nhân viên tạm thời hoặc được trợ giúp các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một nhân viên nghỉ phép. Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp hỗ trợ. Dưới đây là một số điều cần biết:

 • Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ nếu quý vị có nhân viên nghỉ phép có lương. Những khoản trợ cấp này sẽ giúp trang trải các chi phí như thuê nhân viên thay thế tạm thời hoặc hỗ trợ các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi nhân viên nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp hỗ trợ.
 • Quý vị nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ thông qua hệ thống Frances Online.
 • Sau khi chúng tôi chấp thuận đơn xin trợ cấp hỗ trợ của quý vị, quý vị sẽ đóng góp 40% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1% (phần của công ty doanh nghiệp) trong 8 quý (2 năm) vào báo cáo tiền lương hàng quý của quý vị sau khi nhận được trợ cấp hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về cách nộp hồ sơ nhận trợ cấp hỗ trợ bằng cách sử dụng hệ thống Frances Online.

Khoản trợ cấp hỗ trợ

Tìm hiểu thêm về những trách nhiệm của quý vị đối với  Nghỉ Phép Có Lương Oregon

 Quý vị cần phải:

 • Nộp báo cáo bảng lương hàng quý trên hệ thống Frances Online.
 • Khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của nhân viên. Sử dụng Báo cáo thuế hàng quý kết hợp của Oregon. Là một công ty doanh nghiệp nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên, quý vị không phải trả phần đóng góp phần của công ty doanh nghiệp.
 • Quý vị phải trả các khoản đóng góp của nhân viên thông qua Sở Thuế Vụ Oregon. Tìm hiểu thêm về quy trình thực hiện điều đó.
 • Cho phép những nhân viên hội đủ điều kiện nghỉ phép. Quý vị phải cho phép những nhân viên của mình nghỉ phép nếu Nghỉ Phép Có Lương chấp thuận việc nghỉ phép của họ.
 • Giữ chức vụ và vai trò của nhân viên, hoặc một điều gì đó tương tự. Nếu nhân viên của quý vị đã làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục, quý vị phải giao lại cho họ vị trí cũ hoặc một vị trí mới với nhiệm vụ, công việc tương tự và các quyền lợi cũng như mức lương tương tự khi họ trở lại sau kỳ nghỉ phép có lương.
 • Dán áp phích biểu mẫu thông báo ở nơi dễ thấy tại mỗi địa điểm làm việc và cung cấp một bản sao cho tất cả nhân viên làm việc từ xa.
  • Áp phích thông báo mẫu cho các nhân viên biết về các phúc lợi của  Nghỉ Phép Có Lương cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ của họ khi họ sử dụng  nghỉ phép có cương.
  • Áp phích thông báo mẫu phải được gửi bằng (các) ngôn ngữ mà quý vị giao tiếp với các nhân viên.
  • Quý vị có thể tải xuống áp phích bằng 11 ngôn ngữ.
Tải xuống áp phích

Quý vị không cần phải:

 • Nộp phần đóng góp của doanh nghiệp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương trừ khi quý vị đã nhận được sự trợ cấp hỗ trợ.
 • Trả lương cho các nhân viên trong thời gian họ nghỉ phép. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ trả cho các nhân viên của quý vị một phần tiền lương của họ trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Quyết định xem nhân viên có hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi hay không. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ quyết định xem nhân viên có thể nghỉ phép có lương hay không và sẽ quản lý tất cả các hồ sơ xin trợ cấp cũng như các phúc lợi của nhân viên.

Làm cách nào để gửi những đóng góp của nhân viên

Với tư cách là doanh nghiệp quy mô nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên, quý vị cần khấu trừ, báo cáo và nộp các khoản đóng góp của nhân viên, tối đa chỉ số tiền lương an sinh xã hội cho mỗi nhân viên, mỗi năm. Mức lương tối đa mà quý vị sẽ thu các khoản đóng góp của nhân viên cho mỗi nhân viên trong năm 2024 là $168,600 đô la. Các nhân viên nộp 60% trên mức đóng của 1% tỷ lệ đóng góp. Ví dụ: nếu quý vịcó $1 triệu đô la tiền lương trên bảng lương, thì tổng số tiền khấu trừ của nhân viên sẽ là $6,000 đô la (60% của 1% tỷ lệ đóng góp) mỗi năm. 

Dưới đây là cách nộp và thanh toán các khoản đóng góp của nhân viên:

 • Giữ lại các khoản đóng góp của nhân viên từ những khoản tiền lương của họ
 • Tạo tài khoản trên hệ thống Frances Online
 • Nộp các báo cáo bảng lương hàng quý của quý vị trên hệ thống Frances Online
 • Trả các khoản đóng góp của nhân viên thông qua hệ thống trực tuyến của Sở Thuế Vụ.

Sử dụng công cụ tính khoản đóng góp này để ước tính số tiền sẽ khấu trừ của nhân viên.
Máy tính tính toán khoản đóng góp

Việc nộp các báo cáo quý có ý nghĩa gì?

Trong mỗi quý quý vị sẽ: 

 • Báo cáo tổng số những nhân viên mà quý vị có
 • Báo cáo tổng số tiền lương cho phần chủ đề Nghỉ Phép Có Lương mà quý vị đã trả trong quý
 • Nộp các báo cáo này thông qua hệ thống Frances Online

Để biết thêm chi tiết về cách nộp báo cáo:

Quý vị cần thay đổi nội dung báo cáo?

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm