Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Vai trò quan trọng của quý vị trong chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

 
 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là một chương trình mới hỗ trợ người lao động nghỉ phép có lương vì lý do công việc gia đình, y tế và an toàn. Tìm hiểu thêm về các hình thức nghỉ phép mà cá nhân có thể đăng ký.

Y tá pháp y thảo luận về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đã giúp đỡ cho những bệnh nhân như thế nào

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những điều quý vị cần biết

Là một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe làm việc với Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), vai trò của quý vị rất quan trọng. Người lao động đang trải qua một vấn đề sức khỏe nghiệm trọng hoặc những ai chăm sóc sức khỏe cho một thành viên trong gia đình với một vấn đề sức khỏe nghiệm trọng có thể đủ điều kiện để xin trợ cấp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Là một nhà cung cấp, khi có ai đó đang nhận được sự chăm sóc từ quý vị có thể đủ điều kiện cho Nghỉ Phép Có Lương, quý vị có thể nhận một yêu cầu từ họ để hoàn thành Mẫu Xác Minh Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng (Serious Health Condition Verification Form). Người lao động bắt buộc phải cung cấp tài liệu này khi họ nộp đơn xin trợ cấp quyền lợi.

Vai trò của quý vị đối với bệnh nhân

 • Xác định nếu tình trạng của bệnh nhân của quý vị đủ điều kiện cho một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và họ cần bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho bản thân hoặc cần sự chăm sóc từ một thành viên trong gia đình. Khoảng thời gian nên dựa trên nhu cầu y tế.
 • Giúp đỡ bệnh nhân của quý vị với những mẫu đơn hoặc tài liệu họ cần để điền để làm rõ một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Nếu bệnh nhân của quý vị hoặc thành viên trong gia đình của họ hỏi quý vị để điền vào mẫu đơn xác minh, xin vui lòng trả lại mẫu đơn cho bệnh nhân của quý vị sớm nhất có thể.

Người lao động có thể sử dụng bất kỳ các mẫu đơn xác minh nào dưới đây:

 • Mẫu Xác Minh Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon Verification of Serious Health Condition Form). Nghỉ phép có lương cung cấp mẫu đơn này. Các mẫu đơn sẽ có sẵn trên trang các mẫu đơn khi chương trình bắt đầu.
 • Chứng nhận Nhà cung cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Nghỉ Phép vì Gia Đình và Y Tế của Oregon và Liên Bang (Oregon and Federal and Medical Leave Health Care Provider Certification). Sở Lao Động và Công Nghiệp Oregon (BOLI) cung cấp mẫu đơn này.
 • Các chứng từ khác từ một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe cần phải bao gồm một mô tả ngắn ngọn về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, thời gian tình trạng bệnh bắt đầu, và thời gian dự kiến sẽ kết thúc.
Rất là hữu ích nếu có sẵn các bản sao của các mẫu đơn được chấp nhận để hỗ trợ bệnh nhân của quý vị và các thành viên trong gia đình của họ.
Health Care Providers: Family and Medical Leave Fact Sheet
Tải xuống
Health Care Providers: Safe Leave Fact Sheet
Tải xuống

Thuật ngữ chính

Bệnh trạng nghiêm trọng là gì theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng là khi một người hoặc người thân trong gia đình của họ có một căn bệnh hoặc bị chấn thương:

 • Cần được chăm sóc nội trú
 • Gây ra nguy cơ tử vong hoặc khả năng tử vong trong tương lai gần
 • Cần được chăm sóc ngay lập tức hoặc liên tục
 • Dẫn đến một khoảng thời gian mất năng lực
 • Trải qua nhiều phương pháp điều trị
 • Dẫn đến một khoảng thời gian ốm yếu do mang thai
Vui lòng đọc định nghĩa đầy đủ và toàn bộ các bệnh trạng mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon xem là bệnh trạng nghiêm trọng.

Nhà cung cấp dịch vụ

Những điều quý vị cần biết

Các nhà cung cấp dịch vụ như cung cấp dịch vụ cho nạn nhân, nhân viên xã hội, cảnh sát, điều phối viên bộ luật IX, và nhân viên làm việc trong các cơ quan nhận con nuôi hoặc tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng rất là quan trọng cho sự thành công của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon).

Vai trò của quý vị

Là một người cung cấp dịch vụ, quý vị có thể hỗ trợ bệnh nhân quý vị phục vụ khi họ xin trợ cấp quyền lợi Nghỉ phép có lương. Người lao động đủ tiêu chuẩn để xin trợ cấp quyền lợi Nghỉ phép có lương bao gồm:

 • Nạn nhân sống sót hoặc cha mẹ của nạn nhân của tấn công tình dục, bạo hành gia đình, bị đối xử thiên vị, quấy rối hoặc theo dõi
 • Người chăm sóc hoặc cha mẹ nuôi chăm sóc cho hoặc muốn có thời gian kết nối với con cái của họ trong năm đầu tiên sau khi nhận nuôi hoặc đưa vao gia đình để chăm sóc.

Khi một người lao động xin trợ cấp cho Nghỉ Phép Có Lương,có thể họ cần phải cung cấp những chứng từ để xác minh lý do họ cần xin nghỉ phép. Là một người cung cấp dịch vụ, quý vị có thể giúp đỡ họ sắp xếp các đơn hoặc chứng từ họ cần phải cung cấp.

Nạn nhân sống sót hoặc cha mẹ của nạn nhân sống sót xin trợ cấp ghỉ phép vì lý do an toàn có thể sử dụng bất kỳ hình thức xác minh nào dưới đây:

 • Mẫu Xác Minh Nghỉ Phép Vì Lý Do An Toàn của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon Verification of Safe Leave Form). Đây là một hình thức tự chứng thực nạn nhân sống sót có thể sử dụng nếu họ không thể truy cập các chứng từ được đề cập đến dưới đây hoặc nếu họ bận tâm cho sự an toàn của họ hoặc con cái của họ.
 • Một bản sao của báo cáo từ cảnh sát của một cơ quan liên bang, địa phương hoặc cơ quan bộ lạc.
 • Một khiếu nại chính thức tới điều phối viên bộ luật IX của trường học
 • Một bản sao của một lệnh bảo vệ
 • Một vài chứng từ khác từ một cơ quan của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc tòa án bộ lạc, cơ quan hành chính, điều phối viên bộ luật IX của trường học, hoặc luật sư
 • Một vài chứng từ khác từ một luật sư, nhân viên thi hành pháp luật, người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chuyên gia tư vấn tâm lí được cấp phép hoặc cố vấn, một đại diện được công nhận của một cộng đồng tôn giáo, hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân

Người chăm sóc hoặc cha mẹ nuôi, xin trợ cấp nghỉ phép vì lý do gia đình để chăm sóc hoặc kết nối với con cái của họ có thể sử dụng bất kỳ hình thức xác minh nào dưới đây:

 • Một bản sao của lệnh từ tòa án để xác nhận nơi nhận nuôi đứa bé
 • Một lá thư được ký bởi luật sư đang đại diện cho người chăm sóc hoặc cha mẹ nuôi để xác nhận nơi nhận nuôi đứa trẻ
 • Một chứng từ từ nơi chăm sóc, cơ quan nhận con nuôi, hoặc nhân viên xã hội liên quan tới việc nhận nuôi đứa trẻ để xác nhận nơi nuôi dưỡng
 • Một chứng từ cho đứa trẻ đến từ Sở Di Trú và Quốc Tịch Hoa Kỳ (USCIS)

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị

Tạo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cho tất cả chúng ta. Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị về chương trình. Nếu quý vị muốn tham gia một sự kiện hay muốn nhóm chúng tôi trình bày, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ PaidLeave@oregon.gov