Báo Cáo Gian Lận

Các Nhân Viên và những Chủ Công Ty Doanh Nghiệp, tìm hiểu thêm về cách báo cáo gian lận.

 
 

Cách báo cáo gian lận

Hãy sử dụng biểu mẫu trực tuyến này để báo cáo gian lận.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đang làm gì về vấn đề gian lận

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon đang tích cực làm việc để ngăn chặn và xác định các yêu cầu phúc lợi được xem là gian lận. Chúng tôi có các hệ thống và quy trình để ngăn chặn và ngăn chặn gian lận, đồng thời chúng tôi liên tục cập nhật chúng để đi trước những người đang cố gắng thực hiện hành vi gian lận này.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi báo cáo gian lận?

Nếu quý vị có thông tin về  gian lận trong đơn yêu cầu trợ cấp, chúng tôi muốn biết về thông tin đó. Chúng tôi sẽ xem xét theo mọi hình thức mà chúng tôi nhận được. Quý vị càng cung cấp nhiều thông tin thì thông tin đó sẽ càng giúp chúng tôi điều tra nhanh và nhiều hơn. Luật bảo mật ngăn chúng tôi chia sẻ kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào dựa trên thông tin quý vị cung cấp, nhưng chúng tôi  trân trọng sự giúp đỡ của quý vị.

 • Nếu quý vị là nguyên đơn báo cáo tình trạng gian lận trong yêu cầu phúc lợi của mình:
  • Chúng tôi sẽ dừng ngay yêu cầu phúc lợi của quý vị nếu chúng tôi phát hiện thấy dấu hiệu tiềm ẩn của sự gian lận.
  • Chúng tôi sẽ không thanh toán trợ cấp phúc lợi cho đến khi chúng tôi có thể xác minh danh tính của quý vị và đảm bảo rằng quý vị chứ không phải bất kỳ ai khác sẽ nhận được tiền phúc lợi của quý vị. Cuộc điều tra có thể mất một thời gian và có thể trì hoãn việc thanh toán phúc lợi của quý vị.
 • Nếu quý vị chưa gửi đơn yêu cầu trợ cấp, chúng tôi sẽ sửa hồ sơ của mình để hành vi gian lận không ảnh hưởng đến bất kỳ yêu cầu trợ cấp nào mà quý vi sẽ gửi trong tương lai.

Tôi có thể làm gì?

Nếu quý vị nghi ngờ rằng ai đó đã đánh cắp danh tính của mình, chúng tôi khuyến khích quý vị nên báo cáo hành vi trộm cắp danh tính cho sở cảnh sát địa phương và các cơ quan liên bang khác. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước tại trang mạng của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang tại identitytheft.gov.

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách bảo vệ để tránh khỏi bị đánh cắp danh tính của quý vị:

 • Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị thường xuyên để phát hiện những hoạt động đáng ngờ hoặc hạn mức của tín dụng mà quý vị chưa mở bao giờ.
 • Sử dụng mật khẩu hoặc mã PIN duy nhất cho tài khoản của quý vị. Nếu quý vị đã sử dụng lại mật khẩu hoặc mã PIN, hãy thay đổi chúng. Đối với các trang mạng hay sử dụng các câu hỏi bí mật, hãy nên và đảm bảo quý vị sử dụng các câu hỏi và câu trả lời khác nhau.
 • Đối với tất cả các trang mạng quý vị hay truy cập, hãy kiểm tra xem địa chỉ trang mạng có chính xác không.
 • Không nên nhấp vào các liên kết trong các điện thư hoặc các tin nhắn trước khi đảm bảo rằng chúng an toàn khi sử dụng.
 • Luôn kiểm tra để đảm bảo rằng những thanh toán của quý vị đến đúng hạng.
  • Quý vị có thể kiểm tra yêu cầu phúc lợi của mình một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng hệ thống mạng Frances Online. Nếu thấy có gì đó không ổn, hãy liên lạc ngay với chúng tôi.
  • Nếu quý vị nhận được khoản thanh toán theo hình thức mà quý vị không mong đợi, hãy liên lạc ngay với chúng tôi. Một ví dụ là quý vị nhận được thẻ ghi nợ trả trước qua thư mà quý vị không yêu cầu trong khi quý vị yêu cầu nhận tiền gửi bằng điện tử hàng tuần.
 • Liên lạc với nhà cung cấp tài chính của quý vị (ngân hàng và công ty thẻ tín dụng) để cho họ biết về các giao dịch mua hàng hoặc các loại giao dịch khác mà quý vị không hề thực hiện.
 • Đóng băng tín dụng của quý vị lại, điều này hạn chế quyền truy cập vào báo cáo tín dụng của quý vị. Chính phủ liên bang có hướng dẫn về cách đóng băng tín dụng của quý vị tại trang mạng usa.gov/credit-freeze.
 • Thông báo cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra, tại trang mạng oig.ssa.gov/report, nếu ai đó không phải quý vị đã sử dụng Số An Sinh Xã Hội của quý vị (SSN).
 • Hãy liên lạc với IRS để báo cáo hành vi trộm cắp danh tính và cho họ biết rằng ai đó đã sử dụng số SSN của quý vị để nộp đơn xin yêu cầu Nghỉ Phép Có Lương gian lận. Hãy truy cập trang mạng IRS website để tìm hiểu them về cách nộp thuế cho Nghỉ Phép Có Lương sau khi bị gian lận hoặc trộm cắp danh tính.
 • Nếu quý vị nhận được mẫu 1099-G không chính xác do tình trạng gian lận, hãy làm việc trực tiếp với chuyên gia khai thuế hoặc làm theo hướng dẫn của IRS để nộp thuế.

Những câu hỏi thường gặp

Nếu ai đó nộp đơn yêu cầu trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương Oregon dưới tên tôi, họ đã đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân nào?

Vì Nghỉ Phép Có Lương Oregon không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị, chúng tôi không biết có bao nhiêu thông tin của quý vị đã bị đánh cắp. Những gì chúng tôi có thể cho quý vị biết là yêu cầu trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương đòi hỏi các thông tin sau, vì vậy bất kỳ ai nộp đơn yêu cầu trợ cấp rất có thể đã sử dụng những thông tin này.

 • Tên pháp lý đầy đủ
 • Ngày sinh
 • Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc Mã số thuế Nhận dạng Cá nhân (ITIN)
 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ cư ngụ và địa chỉ gửi thư.
 
Thông tin nhận dạng cá nhân của tôi bị đánh cắp như thế nào?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon không tiết lộ thông tin của quý vị, vì vậy chúng tôi không biết ai đó đã đánh cắp thông tin của quý vị như thế nào hoặc ở đâu.
 

Làm thế nào để tôi có thêm thông tin về những gì đang xảy ra với cuộc điều tra trộm cắp danh tính của tôi?

Chúng tôi thấu hiểu quý vị có thể lo lắng như thế nào khi danh tính của quý vị bị đánh cắp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết về cuộc điều tra với quý vị. Chúng tôi không muốn thông báo cho những người phạm tội gian lận về cách chúng tôi xác định và điều tra những sự cố này. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng thông tin này để điều tra hoặc truy tố tội phạm và chúng tôi không muốn làm tổn hại đến cuộc điều tra của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra người chịu trách nhiệm. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng thu hồi lợi ích bị đánh cắp, truy tố khi có thể, và chuyển hồ sơ tới cơ quan thực thi pháp luật khi thích hợp.
 

Điều này có liên quan đến vi phạm dữ liệu được công khai không?
Thật không may, hành vi trộm cắp danh tính là một thách thức đang diễn ra. Chúng tôi không thể liên kết bất kỳ trường hợp trộm cắp danh tính với một hành vi vi phạm hoặc tấn công cụ thể nào khác.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm