Làm thế nào để liên lạc với Nghỉ Phép Có Lương Oregon

 
 

Để nhận trợ giúp về các phúc lợi của quý vị

Nếu quý vị có một tài khoản trên hệ thống Frances Online

Cách tốt nhất và an toàn nhất để liên lạc với chúng tôi là gửi tin nhắn thông qua tài khoản Frances Online của quý vị. Nếu quý vị gửi một tin nhắn khi đang đăng nhập trong tài khoản, chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng xác minh thông tin của quý vị và phản hồi ngay. Hệ thống cũng sẽ giữ các thông tin mà quý vị gửi được kết nối an toàn với tài khoản của quý vị.

Cách hướng dẫn cách gửi tin nhắn cho chúng tôi từ tài khoản Frances Online của quý vị:

 1. Truy cập vào trang mạng frances.oregon.gov và tìm tiêu mục dành cho “Nhân Viên và Người Nôp Đơn”. Chọn “Đăng nhập vào hệ thống Frances trực tuyến.” Trong màn hình mới mở ra, nhập tên tài khoản và mật khẩu của quý vị để đăng nhập vào hệ thống Frances Online.
 2. Từ Màn Hình Chính, tìm tới mục (tab) Tôi Muốn......  
 3. Trong bảng Tin Nhắn, chọn “Gửi Tin Nhắn”.
 4. Màn hình Chọn Tài Khoản sẽ mở ra, và màn hình sẽ hỏi quý vị là tin nhắn này liên quan đến tiêu mục tài khoản nào. Chọn “Phúc Lợi Nghỉ Phép Có Lương”.
 5. Chọn khoảng thời gian cụ thể mà tin nhắn của quý vị đề cập đến. Nếu không chắc chắn, quý vị có thể chọn “Thông điệp này không liên quan đến khoảng thời gian cụ thể”.
 6. Chọn vấn đề cụ thể mà thông điệp của quý vị đề cập tới. Nếu không chắc chắn, quý vị có thể chọn “Lựa Chọn Khác”.
 7. Viết thông điệp chi tiết về vấn đề của quý vị. Xin hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin chi tiết nhất có thể để chúng tôi có thể phản hồi một cách phù hợp. Quý vị có thể đính kèm những tài liệu nếu có vào tin nhắn này để cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin. Thêm tài liệu của bạn bằng cách chọn “Thêm vào tệp đính kèm”.
 8. Nếu quý vị muốn lưu hoặc hủy tin nhắn của mình trước khi gửi, quý vị có thể chọn nút “Hủy” hoặc “Lưu Lại Bản Nháp” ở cuối màn hình.
 9. Khi quý vị đã hoàn tất, xin hãy chọn Gửi. Một màn hình xác nhận sẽ mở ra, cho quý vị biết rằng tin nhắn của quý vị đã được gửi.

Nếu quý vị không có tài khoản trong hệ thống Frances Online, quý vị có thể chọn những cách sau:

 • Xin hãy gọi cho chúng tôi: 833-854-0166 (miễn cước phí)
 • Điền vào biểu mẫu Liên Lạc Với Chúng Tôi  – Biểu mẫu này hiện nay chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, xin vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ paidleave@oregon.gov và viết ngôn ngữ ưa chuộng của quý vị vào dòng chủ đề. Bao gồm mọi thông tin để giúp chúng tôi liên lạc với quý vị, như số điện thoại của quý vị và thời gian tốt nhất để gọi liên lạc được với quý vị. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn bằng ngôn ngữ đã chọn của quý vị.

Báo cáo gian lận

Nếu quý vị nhận được thư liên quan đến việc yêu cầu phúc lợi mà quý vị cho là gian lận hoặc nếu quý vị cho rằng ai đó đã sử dụng danh tính đã bị đánh cắp để nộp đơn yêu cầu phúc lợi, xin hãy sử dụng Biểu Mẫu Báo Cáo Gian Lận này.

Mời chúng tôi đến sự kiện của quý vị

Nếu quý vị muốn nhân viên tiếp cận của chương trình Nghỉ Phép Có Lương tham dự vào một sự kiện hoặc một thuyết trình của quý vị, xin vui lòng điền vào Biểu Mẫu Liên Lạc Với Chúng Tôi và trên màn hình ba, trong danh mục thả xuống “Danh mục”, chọn “Yêu cầu thuyết trình chương trình.”

Các thành viên của giới truyền thông

Nếu quý vị là thành viên của giới truyền thông và muốn hỏi thông tin về chương trình Nghỉ Phép Có Lương hoặc muốn lên lịch phỏng vấn, xin vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ communications@employ.oregon.gov.