Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Bản Tin Tháng 8 Năm 2022-Sự Bồi Hoàn Cho Các Công Ty/Doanh Nghiệp - 08/11/2022

Tin Tức Cho Các Công Ty, Hãng Xưởng: Thông Tin Về Việc Hoàn Trả Tiền Cho Các Công Ty, Hãng Xưởng

Frances, hệ thống mới, hiện đại từ Cơ Quan Việc Làm của Oregon (Oregon Employment Department), sắp được ra mắt.
Hầu hết các thương nghiệp ở Oregon đều trả thuế thất nghiệp, nhưng những cơ quan phi lợi nhuận và những cơ quan nào tham gia vào Quỹ Uỷ Thác Lợi Ích của Các Hãng Xưởng của Chính Quyền Địa Phương (Local Government Employer Benefit Trust Fund), hoàn trả tiền lại vào quỹ tín thác cho tiền phụ cấp đã được trả ra.

Chúng ta chỉ còn vài tuần ngắn nữa là hệ thống Frances sẽ được ra mắt.  Hệ thống sẽ hỗ  trợ cho cả hai chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance) và chương trình mới Nghỉ phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) để chăm sóc gia đình và bệnh tật. Bắt đầu từ quý thứ ba năm 2022, hệ thống Frances sẽ thay thế cho Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (Oregon Payroll Reporting System) và Hệ Thống Tài Khoản của Doanh Nghiệp (Employer Account Access). Hệ thống sẽ bắt đầu hỗ  trợ Thuế Di Chuyển của Tiểu Bang (Statewide Transit Tax) và sự đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương  Oregon vào quý đầu tiên của năm 2023. 


Những cập nhật ảnh hưởng tới những thương nghiệp cần hoàn lại tiền

Xin vui lòng  kiểm tra những chủ đề  phía bên dưới để biết thêm về những thay đổi về quy trình và điều lệ.


Chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance)

Những cập nhật sau đây sẽ được áp dụng vào những thương nghiệp cần hoàn lại tiền.

Là một phần trong cam kết của chúng tôi để thực hiện sự cải cách trong quy trình kinh doanh nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng và với hệ thống hiện đại hóa sẽ cung cấp chế độ linh hoạt hơn, sự thích ứng, và nâng cao hiệu quả, chúng tôi đang sử dụng hệ thống thông minh và tự động hóa.

Trong hệ thống mới của chúng tôi, quý vị có thể  truy cập vào tải khoản để xem trực tiếp thông tin bao gồm thư từ, các mẫu đơn, và nhiều hình thức liên lạc khác giữa quý vị và cơ quan của chúng tôi.

Đây cũng có nghĩa là sau khi hệ thống Frances ra mắt, quý vị sẽ có thể thấy được nếu quý vị có báo cáo quá hạn hoặc có số tiền nợ nào không, bao gồm tiền phạt cho báo cáo chậm trễ (sẽ được tự động áp dụng vào một ngày sau khi báo cáo tiền lương của doanh nghiệp tới hạn), hoặc 10% phí phạt cho việc trả tiền trễ (được áp dụng ngay sau ngày đến hạn thanh toán). Thêm vào đó, quý vị sẽ có thể tham khảo mẫu đơn 237B đã được nâng cấp, vẫn được gọi dưới tên “Bảng Tường Trình về các Khoản Phí Phúc Lợi trên Tài Khoản của các Doanh Nghiệp” (Statement of Benefit Charges to Employer’s Account), trong đó bao gồm sự giải thích về bất cứ lãi xuất và hình phạt được áp dụng.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về hệ thống Frances trên trang chủ dành cho các thương nghiệp (Employer Resource) của chúng tôi tại francesinfo.oregon.gov


Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Với vai trò là doanh nghiệp hoàn lại tiền (reimbursing employer), quý vị hiện tại có đủ điều kiện để hoàn trả lại cho quỹ Thất Nghiệp của Tiểu Bang cho những phúc lợi/tiền phụ cấp mà nhân viên của quý vị đã được nhận thay vì trả theo quý hoặc theo năm cho quỹ thất nghiệp. Chương trình Nghỉ Phép Có Trả Lương Oregon (Paid Leave Oregon) sẽ không có sự chọn lựa cho việc hoàn trả lại tiền vào quỹ. Tất cả các nhà tuyển dụng/thương nghiệp sẽ phải liệt kê chương trình Nghỉ Phép Có Lương  Oregon vào bảng báo cáo tiền lương và đóng góp vào quỹ của chương trình nghỉ phép có lương trên bảng báo cáo bảng lương vào mỗi quý. Xin quý vị lưu ý là quý vị vẫn tiếp tục duy trì là doanh nghiệp hoàn lại tiền (reimbursing employer) cho chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

Quý vị có câu hỏi liên quan tới chương trình Nghỉ Phép Có Lương  Oregon (Paid Leave Oregon)? Xin vui lòng điền vào mẫu đơn Liên Lạc Paid Leave (Contact Paid Leave) của chúng tôi, gửi thư điện tử cho chúng tôi, hoặc nhắn cho chúng tôi một tin nhắn thoại, và chúng tôi sẽ vui lòng kết nối và trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị đang thắc mắc.

Trang web: Paid Leave Oregon
Mẫu Đơn: Liên Lạc (Contact) Paid Leave
Email/Thư điện tử: paidleave@oregon.gov
Gọi vào: 833-854-0166 (không trả phí)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm