Quy trình đơn xin trợ cấp phúc lợi được diễn ra như thế nào

Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi hôm nay, đây là số ngày mà quý vị có thể phải chờ đợi để nhận được trợ cấp nếu quý vị hội đủ điều kiện. Mặc dù đây chỉ là số ngày ước lượng trung bình nhưng yêu cầu phúc lợi của quý vị có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đơn xin trợ cấp phúc lợi của quý vị.

Quy trình đơn xin trợ cấp phúc lợi

Cách nhanh nhất để nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương là sử dụng hệ thống máy tính trực tuyến của chúng tôi, hệ thống Frances Online.

Nộp đơn bằng mẫu giấy

Hệ thống Frances Online là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nộp đơn với chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Bằng cách này quý vị có thể trả lời các câu hỏi từ nhân viên Nghỉ Phép Có Lương và kiểm tra trạng thái đơn ghi danh hoặc các khoản thanh toán tiền của quý vị. Nếu quý vị không thể truy cập vào hệ thống Frances Online hãy gửi cho chúng tôi mẫu đơn bằng giấy, nhưng nếu nộp đơn bằng cách này quý vị có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận được sự phản hồi.

Sau khi quý vị đăng nhập thông tin, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ước tính khoản tiền trợ cấp và ngày bắt đầu nhận trợ cấp của quý vị. Quý vị sẽ thấy thông tin về số tiền và ngày tháng này trên trang chủ của hệ thống Frances Online của mình. Hệ thống sẽ thực hiện những quy trình này  trước khi chúng tôi bắt đầu xem xét đơn ghi danh của quý vị. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận đơn ghi danh của quý vị. Những thông tin này chỉ là một sự ước tính mà thôi.

Để bảo vệ quyền lợi của quý vị khỏi những kẻ có thể đã đánh cắp thông tin của quý vị, chúng tôi cần phải xác minh thông tin danh tính của quý vị. Đơn yêu cầu của quý vị sẽ không thể được tiến hành cho đến khi chúng tôi xác minh được danh tính của quý vị. Nếu quý vị gửi cho chúng tôi những thông tin không chính xác, điều đó có thể làm trì hoãn các quyền lợi của quý vị.

Đôi khi, chúng tôi có thể cần thêm thông tin để xác minh danh tính của quý vị. Chúng tôi có thể vẫn sẽ gửi cho quý vị một lá thư thông qua đường bưu điện Hoa Kỳ, ngay cả khi quý vị đã chọn cách thức nhận các thông báo của chúng tôi là qua hệ thống điện thư khi quý vị ghi danh tài khoản của mình. Xin vui lòng thường xuyên kiểm tra thư từ thông qua đường bưu điện Hoa Kỳ và sẵn sàng để trả lời bất kỳ các câu hỏi tiếp theo nào mà chúng tôi có thể có cho quý vị.

Chúng tôi sẽ liên lạc với công ty doanh nghiệp của quý vị để xác minh quý vị có phải đúng là nhân viên của họ và đảm bảo rằng quý vị đã thông báo cho họ rằng quý vị đã nộp đơn xin nghỉ phép có lương. Chúng tôi sẽ cho các công ty doanh nghiệp 10 ngày làm việc để phản hồi. Nếu họ không phản hồi, chúng tôi sẽ tiếp tục hồ sơ yêu cầu của quý vị mà không cần đến thông tin từ họ.

Chúng tôi sẽ xét duyệt đơn ghi danh của quý vị để đảm bảo rằng quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi. Sẽ có nhiều quy tắc áp dụng đối với chế độ Nghỉ Phép Có Lương Oregon nên chúng tôi phải đảm bảo quý vị hội đủ điều kiện trước khi chấp thuận hồ sơ.

Chúng tôi sẽ xem xét riêng từng phần khác nhau trong đơn ghi danh của quý vị. Quý vị có thể sẽ nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thêmthông tin cùng với nhiều thư quyết định từ Nghỉ Phép Có Lương. Điều quan trọng là quý vị phải đọc tất cả tin nhắn và thư trong tài khoản Frances của quý vị để đảm bảo thông tin của quý vị là chính xác.

Dưới đây là một số loại thông tin liên lạc quý vị có thể nhận được trong tài khoản Frances Online của mình:

  • Trước tiên, chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý vị đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la từ tiền lương chủ thể hoặc thu nhập chịu thuế từ việc tự kinh doanh trong khoảng thời gian năm cơ sở hoặc năm cơ sở thay thế. Nếu quý vị tự kinh doanh, chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý vị cũng đã đóng góp cho chương trình của chúng tôi trong khung thời gian này. Chúng tôi có thể sẽ gửi cho qúy vị tin nhắn trong hệ thống Frances một văn bản ‘ xác nhận khoản tiền trợ cấp.” Đây là những bức thư bao gồm các thông tin chi tiết về thu nhập của quý vị trong năm cơ sở hoặc năm cơ sở thay thế. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị quyết định này trước khi chúng tôi chấp thuận đơn ghi danh của quý vị và cũng sẽ gửi cho quý vị thư quyết định về phúc lợi. Một thông báo xác nhận khoản trợ cấp có thể bao gồm thêm một lá thư yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin. Nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu để hội đủ điều kiện này, thư cũng sẽ bao gồm thông tin về số tiền trợ cấp ước lượng của quý vị. Xin được nhắc lại, việc nhận được những lá thư này không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận đơn ghi danh của quý vị.
  • Tiếp theo, sau khi chúng tôi xác nhận rằng quý vị đã đáp ứng các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập, chúng tôi sẽ xem xét lại các yêu cầu khác liên quan đến hình thức nghỉ phép của quý vị (gia đình, y tế hoặc, an toàn) hoặc các thông tin cần thiết khác. Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho quý vị các bảng câu hỏi, tin nhắn và thư yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sự kiện nghỉ phép của quý vị hoặc các thông tin liên quan khác khi cần. Chúng tôi sẽ gửi những bảng câu hỏi này cho quý vị sau khi chúng tôi chắc chắn rằng quý vị đã đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập nhưng sẽ trước khi chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối đơn ghi danh của quý vị. Với những bức thư này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự kiện trong đời của quý vị đối với loại nghỉ phép của quý vị (nghỉ phép gia đình, y tế hoặc nghỉ phép vì an toàn) hội đủ điều kiện để được nghỉ phép có lương. Ngoài ra, chúng tôi thường cần quý vị điền vào biểu mẫu mà chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị cần phải ký tên. Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi và cung cấp biểu mẫu, quý vị có thể nhận được tin nhắn trên hệ thống Frances Online có liên quan đến những điều này còn được gọi là “quyết định phi tiền tệ.
Khi chúng tôi đã xem xét xong đơn ghi danh của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư quyết định về phúc lợi cuối cùng để cho quý vị biết liệu chúng tôi đã chấp thuận hay từ chối đơn ghi danh của quý vị.

Khi chúng tôi quyết định là quý vị đã hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi, chúng tôi sẽ phê duyệt trợ cấp phúc lợi của quý vị và yêu cầu ngân hàng tiểu bang gửi khoản thanh toán đầu tiên cho quý vị. Nếu quý vị đã chọn cách thanh toán vào thẻ ghi nợ, đây là lúc chúng tôi sẽ yêu cầu ngân hàng gửi thẻ ghi nợ của quý vị qua đường bưu điện.

Khoảng thời gian cần thiết để quý vị nhận được khoản thanh toán này tùy thuộc vào việc quý vị chọn cách gửi tiền trực tiếp hay vào thẻ ghi nợ. Khoản tiền gửi trực tiếp của quý vị cũng còn tùy thuộc vào thời gian giải ngân từ phía ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị chọn thanh toán vào thẻ ghi nợ, quý vị sẽ mất khoảng từ 10-14 ngày làm việc để nhận được thẻ qua đường bưu điện Hoa Kỳ.

Nếu có sai sót trong thông tin từ phía ngân hàng của quý vị hoặc nếu chúng tôi không thể chuyển số tiền phúc lợi của quý vị cho ngân hàng vì một lý do nào đó, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thẻ ghi nợ thay vì sử dụng cách gửi tiền trực tiếp.

Lưu ý: Nếu quý vị yêu cầu xin nghỉ phép gián đoạn, nghĩa là quý vị làm việc một số ngày trong thời gian nghỉ phép, quý vị sẽ không nhận được khoản trợ cấp cho đến khi quý vị xác nhận những ngày mình đã nghỉ cho tuần đầu tiên. Quý vị phải đợi đến cuối tuần để có thể nộp đơn xác nhận những ngày mình đã nghỉ trong tuần để xin trợ cấp phúc lợi.

Nếu chúng tôi nhận được thêm bất kỳ thông tin nào khác về đơn xin phúc lợi của quý vị sau khi chúng tôi đã phê duyệt, quý vị có thể sẽ nhận được thư cho quý vị biết về sự thay đổi trong quyết định trước đó mà chúng tôi đã đưa ra về đơn xin phúc lợi của quý vị.

Luôn luôn kiểm tra tài khoản trong hệ thống Frances Online và thùng thư của quý vị để nhận được thư và để quý vị có thể nhanh chóng trả lời bất kỳ những câu hỏi nào khác mà chúng tôi có thể có về đơn ghi danh của quý vị. Điều này sẽ giúp đơn yêu cầu của quý vị được xúc tiến nhanh nhất có thể.

Giải thích về năm căn bản và năm cản bản thay thế

Chúng tôi sử dụng các quý theo lịch để xác định năm căn bản hoặc năm cản bản thay thế của quý vị. Một quý theo lịch là mỗi ba tháng trong một khung thời gian, và luôn luôn được xác định theo mỗi năm căn bản:

  • Tháng Một-Tháng Ba là quý đầu tiên
  • Tháng Tư-Tháng Sáu là quý thứ hai
  • Tháng Bảy-Tháng Chín là quý thứ ba
  • Tháng Mười-Tháng Mười hai là quý thứ tư

Lưu ý: Quý vị không thể lựa chọn nếu chúng tôi sử dụng năm cản bản hoặc năm cản bản thay thế của quý vị.

Năm cản bản

Năm cản bản của quý vị là bốn quý đầu tiên của năm quý đã hoàn chỉnh cuối cùng theo lịch trước ngày bắt đầu của năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị. Ngày bắt đầu của năm phúc lợi của quý vị là Chủ nhật trước ngày nghỉ phép đầu tiên của quý vị. Chúng tôi luôn sử dụng năm căn bản của quý vị để quyết định nếu quý vị hội đủ điều kiện để nhận phúc lợi trừ khi quý vị đã nhận được ít nhất $1000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do.

Ví dụ:

Năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị bắt đầu vào ngày 4, tháng Hai, 2024. Chúng tôi cần xác định năm quý hoàn chỉnh trước khi năm phúc lợi của quý vị bắt đầu để tính toán năm căn bản của quý vị. Bởi vì ngày 4, tháng Hai, 2024, nằm trong quý đầu tiên của năm 2024, chúng tôi không bao gồm quý đó vào năm căn bản của quý vị bởi vì quý đó chưa hoàn chỉnh.

Năm quý trước quý đầu tiên của năm 2024 là:

  • Bốn quý của năm 2023
  • Quý cuối cùng của năm 2022

Điều đó có nghĩa là bốn quý đầu tiên trong số năm quý này là năm căn bản của quý vị và bao gồm:

  • Quý cuối cùng của năm 2022 (Tháng Mười-Tháng Mười hai)
  • Ba quý đầu tiên của năm 2023 (Tháng Một-Tháng Chín).

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho phúc lợi nếu quý vị nhận được ít nhất $1000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do giữa tháng Mười năm 2022 và tháng Chín năm 2023.

Năm cản bản thay thế

Năm cản bản thay thế của quý vị là bốn quý gần đây nhất, đã hoàn chỉnh theo lịch trước ngày bắt đầu của năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị. Xin nhắc lại, ngày bắt đầu của năm phúc lợi của quý vị là vào ngày Chủ nhật trước ngày nghỉ phép đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị đã thu nhập được ít hơn $1,000 đô vào năm căn bản của quý vị, sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra năm căn bản thay thế nếu quý vị hội đủ điều kiện cho phúc lợi.

Ví dụ:

Năm phúc lợi nghỉ phép có lương của quý vị bắt đầu vào ngày 4, tháng Hai, 2024. Chúng tôi cần xác định bốn quý gần đây nhất, đã hoàn chỉnh trước ngày này. Bởi vì ngày 2, tháng Hai, 2024, là quý đầu tiên của năm 2024, chúng tôi sẽ không bao gồm quý đó vài năm căn bản thay thế của quý vị bởi vì quý đó chưa hoàn chỉnh.

Bốn quý gần đây nhất, đã hoàn thành là bốn quý của năm 2023. Năm căn bản thay thế của quý vị trong ví dụ này là từ tháng Một đến tháng Mười hai năm 2023.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị đã thu nhập ít nhất $1,000 đô trong tiền lương quy định hoặc thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tự do giữa tháng Một đến tháng Mười hai năm 2023.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm