Cách thức chọn phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương dành cho cá nhân tự kinh doanh.

 
 

Ghi danh nhận bản tin mới

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 

Tạo tài khoản cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, trước tiên quý vị cần tạo tài khoản trên Frances Online.

Frances Online là gì?

Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon và là hệ thống trực tuyến để đăng ký nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bảo hiểm thất nghiệp. 

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản ngay: 
Frances Online

Cách chọn chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Bước 1: Chuẩn bị chứng từ sẵn sàng

Quý vị sẽ cần những thông tin và chứng từ sau đây trước khi quý vị có thể tạo một tài khoản và chọn gói bảo hiểm:

  • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị hoặc Số Nhận Dạng Của Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN). Nghỉ phép có lương cần thông tin này để xác minh thu nhập của quý vị.
  • Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của liên bang và tiểu bang năm trước của quý vị để xác minh thu nhập sau thuế của quý vị từ việc kinh doanh tự do từ năm tính thuế gần nhất. Nếu quý vị không có bản sao, quý vị có thể yêu cầu một bản sao từ Cục Doanh Thu Oregon (DOR).

Bước 2: Đăng ký nhận phúc lợi

  • Khi quý vị sẵn sàng để chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ cần sử dụng hệ thống mạng Frances Online để tạo một tài khoản.

Bước 3: Kiểm tra trên hệ thống mạng Frances Online

  • Sau khi quý vị yêu cầu gói bảo hiểm, Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employement Department) sẽ quyết định để chấp thuận hay từ chối yêu cầu của quý vị.
  • Nếu bộ phận chấp thuận yêu cầu của quý vị, gói bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu từ ngày chúng tôi nhận yêu cầu từ quý vị.

Các bước tiếp theo

Sau khi Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) chấp thuận yêu cầu của quý vị cho gói bảo hiểm, quý vị sẽ cần làm những điều sau đây:

Có câu hỏi? Vui lòng kiểm tra danh mục tự kinh doanh.

Thời điểm quý vị có thể đăng ký nhận phúc lợi

Các phúc lợi đã bắt đầu ngay bây giờ. Sau đây là những điều quý vị cần biết:

  • Quý vị sẽ hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi tương tự như người lao động. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi đó và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.
  • Trong hầu hết trường hợp, cá nhân tự kinh doanh phải nộp tiền ít nhất được 1 quý thì mới hội đủ điều kiện để nhận một số phúc lợi.
  • Số tiền trợ cấp mà quý vị sẽ nhận được phụ thuộc vào thời điểm quý vị bắt đầu đóng góp tiền.
  • Sau khi chọn đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và có thời gian đóng góp được một năm, cá nhân tự kinh doanh có thể nhận được toàn bộ số tiền trợ cấp trên tổng thu nhập. Nếu thời gian đóng góp dưới một năm, số tiền trợ cấp của quý vị sẽ ít hơn.

Làm thế nào để đăng ký quyền lợi 

Khi quý vị sẵn sàng để đăng ký cho quyền lợi, quý vị sẽ sử dụng hệ thống mạng Frances Online và tạo một tài khoản của người đăng ký. Tài khoản này là tài khoản khác với tài khoản quý vị đã tạo ra để chọn gói bảo hiểm.

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản ngay: 
Frances Online
Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của gói bảo hiểm đối với cá nhân tự kinh doanh.

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm