Cách thức chọn phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương dành cho cá nhân tự kinh doanh.

 
 

Bắt đầu từ đây

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận những thông tin mới nhất về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Tạo tài khoản cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Nếu quý vị chọn gói bảo hiểm, trước tiên quý vị cần tạo tài khoản trên Frances Online.

Frances Online là gì?

Frances Online là hệ thống báo cáo bảng lương của Oregon và là hệ thống trực tuyến để đăng ký nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và bảo hiểm thất nghiệp. 

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản ngay: 
Frances Online

Cách chọn chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Bước 1: Chuẩn bị chứng từ sẵn sàng

Quý vị sẽ cần những thông tin và chứng từ sau đây trước khi quý vị có thể tạo một tài khoản và chọn gói bảo hiểm:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị hoặc Số Nhận Dạng Của Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN). Nghỉ phép có lương cần thông tin này để xác minh thu nhập của quý vị.
 • Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của liên bang và tiểu bang năm trước của quý vị để xác minh thu nhập sau thuế của quý vị từ việc kinh doanh tự do từ năm tính thuế gần nhất. Nếu quý vị không có bản sao, quý vị có thể yêu cầu một bản sao từ Cục Doanh Thu Oregon (DOR).

Bước 2: Đăng ký nhận phúc lợi

Khi quý vị sẵn sàng để chọn gói bảo hiểm, quý vị sẽ cần sử dụng hệ thống mạng Frances Online để tạo một tài khoản. Hãy nhớ:

 • Đăng ký không sớm hơn 30 ngày trước khi quý vị cần nghỉ phép
 • Đăng ký không muộn hơn 30 ngày sau khi quý vị nghỉ phép 

Bước 3: Kiểm tra trên hệ thống mạng Frances Online

 • Sau khi quý vị yêu cầu gói bảo hiểm, Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employement Department) sẽ quyết định để chấp thuận hay từ chối yêu cầu của quý vị.
 • Nếu bộ phận chấp thuận yêu cầu của quý vị, gói bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu từ ngày chúng tôi nhận yêu cầu từ quý vị.

Các bước tiếp theo

Sau khi Sở Việc Làm Oregon (Oregon Employment Department) chấp thuận yêu cầu của quý vị cho gói bảo hiểm, quý vị sẽ cần làm những điều sau đây:

 • Trả phần đóng góp của quý vị mỗi quý trên hệ thống mạng Frances Online – những người tự kinh doanh trả phần đóng góp của nhân viên.
 • Quý vị sẽ nhận hóa đơn cho khoản thanh toán của quý vị mỗi quý. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn này đến quý vị, và quý vị cũng có thể xem hóa đơn này trên hệ thống mạng Frances Online. Quý vị có thể trả khoản thanh toán qua mạng hoặc quý vị có thể gửi khoản thanh toán đến chúng tôi. Quý vị có thể sử dụng máy tính tính toán phần đóng góp để ước lượng khoản thanh toán của quý vị.
 • Mỗi năm, vào ngày 30 tháng 4, báo cáo thu nhập sau thuế của quý vị từ kinh doanh tự do trên hệ thống mạng Frances Online và cung cấp một bản sao của hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của liên bang và tiểu bang bằng cách nộp mẫu đơn xác minh thu nhập hàng năm trên hệ thống mạng Frances Online.
Có câu hỏi? Vui lòng kiểm tra danh mục tự kinh doanh.

Thời điểm quý vị có thể đăng ký nhận phúc lợi

Quý vị sẽ có thể đăng ký nhận phúc lợi vào ngày 3 tháng 9 năm 2023. Sau đây là những điều quý vị cần biết:

 • Quý vị sẽ hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi tương tự như người lao động. Tìm hiểu thêm về các phúc lợi đó và hình thức nghỉ phép dành cho quý vị.
 • Trong hầu hết trường hợp, cá nhân tự kinh doanh phải nộp tiền ít nhất được 1 quý thì mới hội đủ điều kiện để nhận một số phúc lợi.
 • Số tiền trợ cấp mà quý vị sẽ nhận được phụ thuộc vào thời điểm quý vị bắt đầu đóng góp tiền. Ví dụ: nếu quý vị bắt đầu đóng góp từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quý vị sẽ nhận được một số tiền trợ cấp khác so với người có cùng mức thu nhập nhưng bắt đầu đóng góp từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.
 • Sau khi chọn đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và có thời gian đóng góp được một năm, cá nhân tự kinh doanh có thể nhận được toàn bộ số tiền trợ cấp trên tổng thu nhập. Nếu thời gian đóng góp dưới một năm, số tiền trợ cấp của quý vị sẽ ít hơn. 

Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của gói bảo hiểm đối với cá nhân tự kinh doanh.

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật trang này trong những tháng tới khi chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được ra mắt, vậy nên quý vị hãy chú ý theo dõi!
Đăng ký nhận bản tin

Làm thế nào để đăng ký quyền lợi 

Khi quý vị sẵn sàng để đăng ký cho quyền lợi, quý vị sẽ sử dụng hệ thống mạng Frances Online và tạo một tài khoản của người đăng ký. Tài khoản này là tài khoản khác với tài khoản quý vị đã tạo ra để chọn gói bảo hiểm.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm