Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 12 Năm 2022 - 12/20/2022

This message is online in: English, Español, Русский, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文.


Tiêu điểm của tháng 12: Người lao động tự do và chương trình nghỉ phép có lương Oregon 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, những người tự kinh doanh có thể tự chọn bảo hiểm cho chương trình nghỉ phép có lương của Oregon.

Những người tự kinh doanh cần biết những gì?
Nếu quý vị tự làm chủ kinh doanh, quý vị sẽ không tự động được vào chương trình bảo hiểm cho chương trình nghỉ phép có lương Oregon.

Quý vị có thể chọn bảo hiểm nếu :
  • Quý vị làm việc ở Oregon; và
  • Quý vị đã kiếm được ít nhất $1,000 đô la thu nhập ròng (sau khi trừ thuế) tại Oregon từ việc tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ các chi phí) trong năm tính thuế trước khi bạn nộp đơn.

Làm thế nào đễ những người tự làm chủ kinh doanh có thể nộp đơn xin chương trình nghỉ phép có lương tại Oregon ?

Quý vị có thể chọn bảo hiểm cho chương trình nghỉ phép có lương của Oregon bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản trên trang mạng Frances Online. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:
  • Quý vị sẽ tạo tài khoản “Tự kinh doanh” và chọn bảo hiểm trên trang mạng Frances Online.
  • Quý vị sẽ phải đồng ý đóng góp cho chương trình trong ít nhất ba năm.
  • Quý vị sẽ cần một bản sao tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Oregon và liên bang cho năm trước.
Thông tin chi tiết sẽ tìm thấy trên trang mạn của chúng tôi tại Danh mục kiểm tra cho những quý vị tự làm chủTờ thông tin.


Người sử dụng lao động – Hãy nhớ giữ lại các khoản đóng góp cho chương trình nghỉ phép có lương của Oregon vào tháng Giêng

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, chủ Công Ty/Doanh Nghiệp sẽ phải bắt đầu khấu trừ các khoản đóng góp cho chương trình nghỉ phép có lương tại Oregon. chủ Công Ty/Doanh Nghiệp sẽ báo cáo tiền lương của nhân viên, các khoản đóng góp  dựa trên những khoản tiền lương đó và các khoản đóng góp của chủ Công Ty/Doanh Nghiệp trên báo cáo thuế của chủ Công Ty/Doanh Nghiệp hàng quý đã  sửa  đổi (Mẫu OQ). Chủ Công Ty/Doanh Nghiệp cần phải giữ lại những khoản đóng góp trong các séc lương của nhân viên được phát hành sau ngày 1 tháng 1.

Các Công Ty/Doanh Nghiệp sẽ phải thanh toán số tiền đóng góp cho Sở Doanh thu Oregon (DOR) vào hoặc trước ngày đến hạn đối với Mẫu OQ (ngày cuối cùng của tháng mà báo cáo có liên quan của quý tiếp theo). DOR sẽ chuyển tiền cho OED sau đó. 

DOR đã sửa đổi chứng thực thanh toán của mình, Mẫu đơn OR-OTC-V, và trang mạng của nó sẽ là, Thu Doanh Trực Tuyến, để bao gồm một hàng dòng dành cho chủ Công Ty/Doanh Nghiệp để thực hiện các khoản thanh toán đóng góp cho chương trình nghỉ phép có lương Oregon và thuế Giao Thông Vận Tải trên Toàn Tiểu bang của họ. Các Công Ty/Doanh Nghiệp sẽ có các tùy chọn thanh toán tương tự hiện có ­­ — ACH (Hệ Thống Thanh Toán Tự Động), Thu Doanh Trực Tuyến, tiền mặt, chi phiếu, hoặc măng đa/phiếu chuyển tiền. Cách tốt nhất để thanh toán là trả trên mạng điện tử tại Thu Doanh Trực Tuyến.


Mẫu bích chương dành cho các chủ Công Ty/Doanh Nghiệp có kế hoạch cho chương trình tương đương

Chúng tôi đã tạo ra một mẫu dành cho các chủ Công Ty/Doanh Nghiệp có kế hoạch cho chương trình tương đương đã được phê duyệt để sử dụng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch nghỉ phép có lương của riêng họ cho nhân viên. các chủ Công Ty/Doanh Nghiệp phải đăng thông báo nêu chi tiết các quyền lợi của nhân viên theo kế hoạch chương trình tương đương đã được phê duyệt của họ. Mẫu áp phích trực tuyến dưới dạng Word có thể điền và các bản dịch có sẵn trên trang mạng kế hoạch tương đương.

Xin lưu ý: Các chủ Công Ty/Doanh Nghiệp không có chương trình kế hoạch tương đương vẫn phải đăng Áp phích thông báo mô hình chương trình nghỉ phép có lương của Oregon  ngày 1 tháng 1 năm 2023.


Các hội thảo trực tuyến qua mạng về Frances Online của  tháng 12

OED xin mời các Công Ty/Doanh Nghiệp tham gia hội thảo trực tuyến trên mạng cho Frances Online. Sẽ nhận được những câu trả lời cho câu hỏi của quý vị và học hỏi từ kinh nghiệm của người khác.

Hội thảo trực tuyến trên mạng về Frances
2 giờ chiều Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 | Ghi Danh ngay bây giờ

Nếu quý vị cần hỗ trợ trong buổi hội thảo, bao gồm thông dịch bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư như sau: employment.modernization@employ.oregon.gov để yêu cầu dàn xếp ít nhất 48 giờ trước sự kiện.


Sắp diễn ra: Trang mạng Nghỉ phép có lương mới

Chương trình nghỉ phép có lương Oregon sẽ sớm ra mắt một trang mạng được làm mới, được dịch sang sáu ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Trung Hoa phổ thông. Trang mạng sẽ có các tính năng mới, bao gồm chức năng giúp cách tính đóng góp, băng ghi hình, nút thoát nhanh, v.v. Trang mạng liên kết chính, paidleave.oregon.gov, hoặc permisopagado.oregon.gov, sẽ được giữ nguyên, nhưng các liên kết đến nguồn phương sách từ trang mạng hiện tại có thể thay đổi.


Những cơ hội có thể tham gia vào chương trình Nghỉ phép có lương Oregon và OED

Quý vị có đam mê mang lại lợi ích cho người khác và đảm bảo các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhỏ và nhân viên được đối xử công bằng không? Xin quý vị cân nhắc để tham gia vào nhóm Nghỉ phép có lương Oregon tại Sở Việc làm Oregon. Cơ hội việc làm được đăng trong Phòng Việc làm tại Trang Mạng Ngày Làm Việc
 
Xin Liên Lạc với Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon tai
Hình Thức:  Liên Lạc Với Chúng Tôi 
Điện Thư: paidleave@oregon.gov 
Gọi Số: 833-854-0166 (miễn phí)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm