Bộ Công Cụ dành cho Người Lao Động

Bộ công cụ “khởi đầu nhanh” này là để quý vị hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon và cách xin nộp đơn trợ cấp phúc lợi. Bộ công cụ này bao gồm những liên kết căn bản và các nguồn tài liệu để giúp quý vị bắt đầu.

Bộ Công Cụ dành cho Người Lao Động
 
 

Tìm hiểu thêm về chương trình và mong đợi điều gì

Tờ Thông Tin về Khoản Đóng Góp

Xem nhanh khoản đóng góp của quý vị góp phần gây dựng cho chương trình và quý ví có thể mong đợi điều gì.

Tờ Thông Tin về Quyền Lợi

Giải thích các quyền lợi của nghỉ phép có lương.

Tập hướng dẫn dành cho những người lao động

Cung cấp câu trả lời chi tiết cho tất cả các khía cạnh của chương trình.

Bảng Kiểm Tra Các Chứng Từ Cần Thiết Cho Việc Đăng Kí Các Quyền Lợi

Một danh sách kiểm tra hữu ích để giúp cho quý vị chuẩn bị trước khi nộp đơn xin Trợ Cấp Nghỉ Phép Có Lương.

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không và ước tính phúc lợi của quý vị

Bài kiểm tra tính đủ điều kiện

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện với chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon không.
Bài kiểm tra tính đủ điều kiện

Máy tính tính toán quyền lợi

Nhận một ước lượng số tiền quý vị sẽ được trả trong khi nghỉ phép.
Máy tính tính toán quyền lợi

Ghi danh cho quyền lợi Nghỉ Phép Có Lương

Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp bằng cách sử dụng hệ thống Frances Online — Trang mạng nộp đơn trực tuyến của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Xin xem Vi-Đê-Ô (video) này quý vị sẽ thấy cách hướng dẫn nộp đơn dễ dàng trên hệ thống Frances Online.

Tìm hiểu thêm trên các trang chủ bên dưới cho các hướng dẫn cách để ghi danh cho:

Hệ thống Frances Online là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để ghi danh cho Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể trả lời các câu hỏi từ trang Nghỉ Phép Có Lương và kiểm tra tình trạng của đơn ghi danh hoặc các khoản thanh toán của mình. Nếu quý vị không thể truy cập vào hệ thống Frances Online, xin hãy gửi đơn xin trợ cấp bằng giấy cho chúng tôi hoặc gọi chúng tôi tại 833-854-0166. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để quý vị nhận được sự phản hồi.

Hãy Nộp Đơn Ngay Bây Giờ

Nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi hàng tuần cho thời gian nghỉ phép gián đoạn bằng cách sử dụng hệ thống yêu cầu trợ cấp phúc lợi qua điện thoại tự động của chúng tôi

Nếu quý vị không có khả năng hoặc không thể truy cập vào mạng Internet thường xuyên, xin hãy thử hệ thống yêu cầu trợ cấp phúc lợi bằng hệ thống điện thoại tự động của chúng tôi theo số 833-854-1122.

Quý vị sẽ phải cần những thông tin sau đây để có thể sử dụng hệ thống nầy:

  1. Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc là Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) của quý vị
  2. Mã số cá nhân (PIN)

    Nếu quý vị vẫn chưa có một mã số cá nhân (PIN) dùng cho hệ thống xin phúc lợi qua điện thoại, quý vị có thể tự tạo mã số nầy trên hệ thống Frances Online hoặc là gọi cho chúng tôi qua số 833-854-0166 và một chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ có thể giúp quý vị về việc này.

Đường dây báo cáo phúc lợi qua điện thoại nầy CHỈ xử dụng để báo cáo hàng tuần nếu quý vị nghỉ phép có lương gián đoạn mà thôi. Quý vị không thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương bằng cách gọi vào số điện thoại nầy.

Kháng cáo

Nếu quý vị cần nộp đơn kháng cáo, các thông tin hướng dẫn về cách nhận trợ giúp sẽ có trong trang này. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm