Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 3 Năm 2023 - 04/18/2023

18 Tháng Tư, 2023  

Tiêu điểm tháng 4: Năm câu hỏi hàng đầu của quý vị đã được trả lời

Gần 1,000 người đã kết nối với chúng tôi vào tháng 3 bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ câu trả lời cho năm câu hỏi hàng đầu mà chúng tôi đang nghe nhiều nhất.

1.Tôi sẽ sinh con trước khi trợ cấp bắt đầu vào tháng 9. Tôi có thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương không? 

Đúng! Ngay cả khi thành viên mới trong gia đình của quý vị chào đời trước khi các khoản trợ cấp bắt đầu, quý vị có thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương bất kỳ lúc nào trong vòng năm đầu tiên sau khi con quý vị chào đời để có thời gian chăm sóc và gắn kết tình cảm. Điều này cũng tương tự nếu quý vị đang nhận con nuôi hoặc sắp xếp để chăm sóc nuôi dưỡng – quý vị có thể nộp đơn xin nghỉ phép có lương trong năm đầu tiên khi đứa trẻ được sắp xếp nhận nuôi. Lợi ích bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023.

2. Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) hoạt động như thế nào với Bộ Luật Nghỉ Phép Gia Đình Oregon (OFLA) vàBộ Luật Nghỉ Phép Y tế Gia Đình (FMLA), Nghỉ Đau Ốm và thời gian nghỉ có lương?

Người lao động phải nghỉ phép theo chế độ Nghỉ phép có lương Oregon (Paid Leave Oregon) và OFLA và FMLA cùng một lúc, nếu lý do nghỉ phép giống nhau cho cả hai. Các khoản trợ cấp nghỉ phép có lương bổ sung cho các loại thời gian nghỉ có lương khác, chẳng hạn như nghỉ vì đau ốm, thời gian nghỉ phép, khuyết tật ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc bất kỳ loại thời gian nghỉ phép có lương nào khác. Biểu đồ này, được thiết kế với sự hợp tác của Sở Lao động & Công nghiệp (BOLI), cho thấy sự khác biệt giữa Nghỉ phép có lương Oregon,(Paid Leave Oregon), Bộ luật Nghỉ phép vì Gia đình và Y tế (FMLA) và Bộ luật Nghỉ phép vì Gia đình Oregon (OFLA).

3. Là một người lao động, tôi có thể chọn không tham gia trả tiền cho chương trình nghỉ có lương không?

Không. Luật quy định nghỉ phép có lương áp dụng cho tất cả người lao động. Không có cách nào để một cá nhân lao động nào có thể từ chối không tham gia. Hầu hết chúng ta đều sẽ trải qua những biến cố trong cuộc sống khi cần thời gian để chăm sóc bản thân hoặc những người thân yêu. Mục tiêu của chương trình là để tất cả những người dân lao động Oregon có thể nhận được trợ cấp khi họ cần.

4. Điều gì xảy ra nếu tôi không bao giờ sử dụng những lợi ích này?

Các đóng góp của quý vị cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) được chuyển vào quỹ tín dụng của tiểu bang. Đổi lại, quỹ tín dụng này sẽ trả tiền trợ cấp khi quý vị hoặc những người dân lao động Oregon khác cần đến chúng. Nó giống như một chính sách bảo hiểm. Cũng giống như bảo hiểm xe hơi, quý vị sẽ không nhận lại được các khoản thanh toán của mình nếu quý vị không gặp tai nạn. Tuy nhiên, bất kỳ ai yêu cầu trợ cấp nghỉ phép có lương sẽ phải đáp ứng các quy tắc và điều kiện nhất định để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện.

5. Làm cách nào để chúng tôi biết liệu ngân quỹ có đủ tiền để trang trải cho tất cả những người yêu cầu trợ cấp nghỉ phép có lương hay không?

Người lao động và các chủ Công Ty-Doanh Nghiệp đã đóng tiền vào quỹ ủy thác kể từ tháng 1 năm 2023. Tại thời điểm này, chúng tôi kỳ vọng quỹ tín dụng sẽ đủ lớn để bắt đầu chi trả các khoản trợ cấp vào tháng 9 năm 2023. Đây được gọi là khả năng thanh toán. Chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 397 triệu đô la trong quỹ tín dụng này trước khi các khoản trợ cấp bắt đầu.

Truy cập ngôn ngữ và Frances Online

Khi hệ thống Frances Online ra mắt cho người lao động ở Oregon vào ngày 14 tháng 8, hệ thống sẽ có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, vì hai ngôn ngữ này phổ biến nhất ở tiểu bang của chúng ta.

Bộ Sở Việc làm Oregon (The Oregon Emloyment Department) hiện đang làm việc để thiết lập các mốc thời gian cho nhiều ngôn ngữ hơn. Cho đến lúc đó, hiện nay chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để hỗ trợ tiếp cận đến khách hàng với các ngôn ngữ khác nhau khi các đơn xin trợ cấp Nghỉ Phép Có Lương của Oregon bắt đầu hoạt động vào tháng 8.

Các bước đó bao gồm:

  • Mở rộng trang mạng của chúng tôi, hiện có sẵn bằng sáu ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông) lên tám ngôn ngữ (tiếng Hàn Quốc và tiếng Ả Rập) vào tháng 8 này
  • Tiếp tục dịch tất cả các tài liệu và tài nguyên dành cho người lao động sang 12 ngôn ngữ và tài liệu dành cho các Công Ty-Doanh Nghiệp sang sáu ngôn ngữ khác nhau
  • Đang dịch cho hệ thống trò chuyện trên Frances Online cho người lao động sang các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở Oregon
  •  Đang tạo các Vi-Đê-Ô (video) hướng dẫn về các quy trình của chương trình nghỉ phép có lương ở Oregon, bao gồm cách ghi danh nhận trợ cấp bằng hệ thống Frances Online, bằng tám ngôn ngữ có sẵn trên trang mạng Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon của chúng tôi
  • Hướng dẫn các khách hàng với các số điện thoại để được trợ giúp bằng ngôn ngữ cụ thể của họ

Việc có hệ thống Frances Online bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha chỉ là điểm khởi đầu. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc sử dụng các nguồn lực hiên đang bị hạn chế của mình để đảm bảo việc triển khai các lợi ích trong tháng 8 diễn ra suôn sẻ. Khi chúng tôi tìm hiểu những gì phù hợp nhất với các khách hàng của mình, chúng tôi sẽ triển khai nhiều ngôn ngữ hơn dựa trên tỷ lệ sử dụng của họ ở Oregon.

Oregon sẽ tiếp tục dẫn đầu về khả năng tiếp cận ngôn ngữ và khả năng tiếp cận các chương trình nghỉ phép có lương trên toàn quốc bằng cách dịch thuật trang mạng của mình, biểu mẫu và tất cả các tài liệu bên ngoài của chúng tôi. Chúng tôi vẫn cam kết xây dựng một chương trình tập trung vào sự bình đẳng và kết quả tốt nhất cho người dân Oregon.

Lời nhắc nhở dành cho các Công Ty-Doanh Nghiệp và Các Quản trị viên đại diện thứ ba: Đừng chờ đợi, hãy hoàn thành báo cáo ngay hôm nay.

Đăng nhập vào trang mạng trực tuyến Frances: Nếu quý vị chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản với trang mạng trực tuyến Frances Frances Online và đảm bảo rằng quý vị có thể đăng nhập trở lại. Quý vị có thể tìm thấy những câu hỏi thường gặp, các tài liệu và các hỗ trợ cho hệ thống trang mạng Frances Online online. Nếu quý vị muốn nộp hồ sơ bằng giấy, quý vị có thể tìm thấy tại cập nhật biểu mẫu trực tuyến. Thông tin chi tiết đã có trong bản tin tháng 3 của chúng tôi tại Nghỉ phép có lương Oregon.

Các cơ hội tham gia vào đội ngũ Nghỉ phép có lương Oregon và OED

Quý vị có đam mê mang lại lợi ích cho người khác và đảm bảo các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và người lao động được đối xử công bằng không? Xin cân nhắc tham gia vào nhóm Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Các cơ hội việc làm bổ sung của Sở Việc làm Oregon được đăng trong trang ngày làm việc (Workday).   

Liên lạc với Nghỉ phép Có Lương Oregon
Biểu mẫu: Contact Us  
Điện Thưpaidleave@oregon.gov  
Gọi : 833-854-0166 (Số Miễn Phí)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm