Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 7 Năm 2022 - 07/15/2022

Trọng tâm của tháng Bảy: Các kế hoạch tương đương


“Kế hoạch tương đương” là gì?
Kế hoạch tương đương là kế hoạch cung cấp các quyền lợi nghỉ phép có lương bằng hoặc nhiều hơn các quyền lợi do Chương trình Nghỉ phép Có lương Oregon cung cấp. Các doanh nghiệp với các chương trình tương đương đã được chấp thuận, và nhân viên làm việc cho doanh nghiệp có chương trình tương đương, không phải trả phần đóng góp của họ cho Chương trình Nghỉ phép có lương ở Oregon. Nếu quý vị đã đưa ra việc nghỉ có lương cho nhân viên của mình hoặc có ý định làm như vậy, quý vị có thể đăng ký cho một kế hoạch tương đương.


Vào tháng 8, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về cách đăng ký cho kế hoạch tương đương, bao gồm sách hướng dẫn về kế hoạch tương đương. Hiện tại, đây là câu trả lời cho ba câu hỏi thường gặp về các kế hoạch tương đương.
 1. Những gì cần có trong kế hoạch tương đương của doanh nghiệp để được chấp thuận từ Bộ Việc làm?
  • Các kế hoạch tương đương phải: 
   • Cung cấp các quyền lợi bằng hoặc nhiều hơn các quyền lợi do chương trình của tiểu bang cung cấp, bao gồm:
    • Cho phép nghỉ việc vì lý do gia đình, y tế, and các lý do nghỉ phép vì sự an toàn
    • Cung cấp tối đa 12 tuần nghỉ phép có lương mỗi năm (cộng thêm hai tuần cho kỳ nghỉ y tế liên quan đến thai kỳ)
    • Cho phép nhân viên nghỉ phép có lương một ngày hoặc nhiều hơn cho mỗi lần
   • Không áp đặt thêm bất kỳ điều kiện nào hoặc hạn chế đối với những nhân viên sử dụng chế độ nghỉ phép có lương
   • Cung cấp cho tất cả nhân viên đã làm việc liên tục với doanh nghiệp ít nhất 30 ngày theo lịch
   • Bảo đảm việc đóng góp từ nhân viên sẽ không nhiều hơn việc đóng góp từ nhân viên cho Chương trinh Nghỉ có lương Oregon.
 2. Doanh nghiệp có thể cung cấp các loại kế hoạch tương đương nào?
  • Có hai loại kế hoạch tương đương.
   • Các kế hoạch tương đương do doanh nghiệp điều hành (Employer administered) – Doanh nghiệp chịu mọi rủi ro tài chính liên quan đến những quyền lợi và việc quản lý kế hoạch tương đương, cho dù doanh nghiệp hoặc quản trị viên của bên thứ ba quản lý kế hoạch.
   • Các kế hoạch tương đương được bảo hiểm hoàn toàn – Doanh nghiệp mua một hợp đồng bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm, và chính sách bảo hiểm điều hành các quyền lợi cho nhân viên.
 3. Khi nào doanh nghiệp nên yêu cầu phê duyệt các kế hoạch tương đương của họ và có chi phí không?
  • Các doanh nghiệp có thể nộp đơn bắt đầu từ tháng 9 năm 2022. Lệ phí đăng ký cho một chương trình tương đương mới là $250.

Quý vị có thắc mắc về các gói tương đương không?

Tham gia một trong những phiên họp giải đáp thắc mắc về chương trình Oregon Nghỉ Phép Có Lương của chúng tôi, “Giải thích về các kế hoạch tương đương,” 
từ 10 a.m. đến 11 a.m. mỗi thứ Ba, từ ngày 18 tháng Tám năm 2022, cho đến tháng ngày Sept. 13, 2022. Tất cả những phiên họp của chúng tôi bằng Anh Ngữ vớingôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp.  

Vui lòng ghi danh trước cho cuộc họp này:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscuisrz8iHE-fZRqwHnJh1qAqsXZp9Fs

Tham gia trực tuyến với chúng tôi tại Các buổi trò chuyện cộng đồng!

Cho đến cuối tháng 8 năm 2023, chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện cộng đồng hàng tuần qua Trực Tuyến (Zoom), nơi quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave). Đăng ký ở các link ở bên dưới:
 • Thứ Ba, 3-4 giờ chiều, (Họp Trực Tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha với ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Anh sẽ được cung cấp)
 • Thứ Năm, 3-4 p.m., bằng Anh Ngữ (Họp Trực Tuyến ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp)
 • Thứ Sáu, 10-11 a.m., bằng Anh Ngữ (Họp Trực Tuyến ngôn ngữ Ký Hiệu tiếng Mỹ và thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp)
Nếu quý vị cần chỗ ở trọ, bao gồm cả bản dịch bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gửi email tới địa chỉ paidleave@oregon.gov không trễ hơn ba ngày làm việc trước khi buổi họp mà quý vị dự định tham dự cùng với yêu cầu về chỗ ở trọ của mình.

Trang nguồn thông tin cho Doanh Nghiệp của Frances Online

Một phần mới trên trang web của Sở Việc làm Oregon với thông tin dành riêng cho doanh nghiệp và khách hàng, những người sẽ bắt đầu sử dụng Frances Online vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Frances Online sẽ hỗ trợ cả Bảo hiểm Thất nghiệp và Nghỉ việc có Trả lương tại Oregon. Trang tài nguyên nhà tuyển dụng cho Frances Online.

Bắt đầu với việc nộp hồ sơ quý ba trong năm 2022, Frances Online sẽ thay thế Hệ thống Báo cáo Bảng lương Oregon (Oregon Payroll Reporting System OPRS) và cổng Truy cập Tài khoản Doanh Nghiệp (Employer Account Access EAA). Hệ thống sẽ bắt đầu hỗ trợ các khoản đóng góp có trả lương tại Oregon vào tháng 1 năm 2023. Hãy truy cập trang web Francesinfo.oregon.gov để tìm các tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp, bao gồm các câu hỏi thường gặp và thông tin dành cho hệ thống mới.

Cơ hội làm việc cho chương trình Nghỉ được Trả Lương của Oregon (Paid Leave Oregon) và OED

Quý vị mong muốn làm công việc cung cấp những phúc lợi cho người khác, bảo đảm an toàn doanh thương, doanh nghiệp nhỏ và những người lao động được đối xử một cách công bằng không? Hãy nghĩ đến tham gia làm việc cho nhóm Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave). Thông tin tuyển dụng được đăng trên Employment Department in Workday.

Liên lạc chúng tôi

Có câu hỏi về chương trình Paid Leave? Xin vui lòng gởi email hoặc lời nhắn, và chúng tôi sẽ rất vui để liên lạc và trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có. 

Email: paidleave@oregon.gov
Điện thoại: 503-370-5800

Muốn biết thêm về chương trình Nghỉ có Lương?

Thông tin thêm về chương trình Nghỉ Được Trả lương của Oregon (Oregon Paid Leave) được đăng trực tuyến tại paidleave.oregon.gov.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm