Tạo dựng chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Làm việc để tạo ra một chương trình phản ánh và mang lại nhiều phúc lợi cho mọi người, gia đình và hãng sở ở Oregon.

 
 

Cùng nhau tạo dựng chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Thông qua quan hệ đối tác cởi mở và liên tục với các cộng đồng, hãng sở, người lao động và nhóm người vận động, chúng tôi cam kết mang lại những kết quả tốt nhất có thể cho tất cả cộng đồng của mình.

Luôn cập nhật những thông tin mới nhất của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý vị sẽ luôn nhận được những thông tin và tin tức mới nhất khi triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Đăng ký nhận bản tin, thông báo, các thông tin cập nhật quan trọng của chúng tôi và nhiều thông tin khác. Quý vị cũng có thể đọc các bản tin cũ.
 

Chúng tôi đang thành lập Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) như thế nào

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bắt đầu và kết thúc bởi con người. Những điều chúng tôi làm và cách thức chúng tôi thực hiện đều được xây dựng dựa trên kinh nghiệm phong phú, năng lực và nhu cầu của cộng đồng chúng tôi.

Chúng tôi đang thành lập Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) như thế nào

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hỗ trợ người lao động, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc điều hành các tổ chức ở Oregon dễ dàng tiếp cận các phúc lợi nghỉ phép có lương để họ nhận được hỗ trợ, nguồn tài liệu và an tâm vào những thời điểm quan trọng của cuộc đời. Chúng tôi hình dung ra tương lai của Oregon mà tại đó mọi cá nhân, hãng sở và gia đình có thời gian và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để chăm sóc bản thân và chăm sóc những người thân yêu của họ khi những sự kiện trong cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của họ.​

Khi đưa ra quyết định, tạo các quy trình và đặt mục tiêu, chúng tôi lắng nghe và xây dựng chương trình dựa trên những trải nghiệm phong phú của các cộng đồng Oregon, vì mọi người đều xứng đáng được an toàn, tôn trọng và trao quyền.

Ngoài ra, quý vị có thể tìm hiểu thêm về lịch sử và trạng thái hiện tại của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon thông qua các nguồn sau:

Quy chế hiện hành​​
Nguyên tắc hiện tại​​

Lịch sử lập pháp:
SB 1515​ (2022)​
HB 3398​ (2021)​​
HB 2005 (2019)

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, chương trình bắt đầu tiếp nhận các khoản đóng góp. 

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, người lao động có thể bắt đầu đăng ký nhận các phúc lợi và các hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên có thể đăng ký nhận trợ cấp. 

Để tìm hiểu thêm về quy trình cho đến nay và các kế hoạch trong tương lai, vui lòng xem dòng thời gian​.​​​​

Phạm vi thiết lập chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được vạch rõ trong Chương 657B của ORS. Dự án này rất lớn và bao gồm việc xây dựng một ban hoàn chỉnh thuộc Bộ Việc Làm Oregon để phát triển và quản lý chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Có một số luồng công việc quan trọng bao gồm các kế hoạch quản lý dự án chi tiết phác thảo nhiều phạm vi, lịch biểu và sản phẩm phân phối. Mục tiêu cuối cùng đó là mang lại nhiều phúc lợi cho người dân Oregon đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình quan trọng này. Để làm được điều đó, chúng tôi cần:

  • Thành lập Ban Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon
  • Xây dựng các quy tắc, chính sách và tiêu chuẩn chính thức cho chương trình
  • Xây dựng toàn bộ công nghệ cần thiết để nhận khoản đóng góp và cung cấp phúc lợi
  • Tiến hành tiếp cận hãng sở, người lao động, cộng đồng thiếu sự bảo trợ và tiếng nói, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức dựa vào cộng đồng khác trên phạm vi toàn tiểu bang
  • Đảm bảo không gian vật lý và thuê nhân viên vận hành trước khi mỗi giai đoạn đi vào hoạt động

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là thành quả hợp tác chuyên sâu giữa Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon, các chuyên gia kỹ thuật bên trong và bên ngoài của Bộ Việc làm Oregon và các nhà hoạch định chính sách. Ban Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon mới được thành lập sẽ phụ trách quản lý dự án, xây dựng chính sách và quy tắc, đồng thời hợp tác với Chương trình hiện đại hóa cũng như các ban khác thuộc Bộ Việc làm Oregon và các đối tác bên ngoài. Trong khi đó, chúng tôi sẽ nỗ lực chia sẻ thông tin với các hãng sở và người lao động trên khắp Oregon về cách thức hoạt động của chương trình này và đảm bảo rằng chúng tôi có các công cụ phù hợp để thu các khoản đóng góp của họ và cung cấp các phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương.​

Giống như nhiều chương trình trên toàn tiểu bang, có rất nhiều kế hoạch—từ tạo lập các chính sách và quy tắc, đến đào tạo người lao động và đảm bảo rằng chúng tôi có công nghệ phù hợp để hỗ trợ chương trình. Để tìm hiểu thêm về công việc mà chúng tôi đang chuẩn bị nhằm ra mắt chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hay nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình, vui lòng đọc Kế hoạch ra mắt.

Ban cố vấn nghỉ phép có lương

Ủy ban Cố vấn của chương trình Nghỉ Phép Có Lương là một nhóm người đại diện cho các cộng đồng ở Oregon và đóng góp ý kiến cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Ủy ban bao gồm 9 người đưa ra những lời khuyên quan trọng về các chính sách, quy tắc, quản lý chương trình và hơn thế nữa. Bốn thành viên đại diện cho người lao động, 4 thành viên đại diện cho hãng sở, bao gồm hãng sở quy mô nhỏ có ít hơn 25 nhân viên, và 1 đại diện đến từ Bộ Việc làm Oregon.

Ủy ban cố vấn sẽ tổ chức họp vào thứ Tư đầu tiên mỗi tháng từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều (ngày và thời gian có thể thay đổi). Hiện tại, tất cả các cuộc họp đều được tổ chức trực tuyến qua Zoom​ và công khai cho mọi người theo dõi. Người dân được mời tham gia chỉ để lắng nghe; tuy nhiên, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, lo ngại hay phát biểu nào cần chia sẻ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Paidleave@oregon.gov. Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng. Lịch trình, ghi chép và tài liệu họp đều được công khai trước thời điểm cuộc họp diễn ra từ 5 đến 7 ngày.​

Nếu muốn đọc lịch trình hay ghi chép của cuộc họp, quý vị có thể tìm thấy ở đây:

Ban tư vấn xây dựng quy luật, điều lệ

Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc là một nhóm người hỗ trợ xây dựng các quy tắc và chính sách của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Ủy ban đóng góp thông tin để thiết lập các quy tắc mới của chương trình và những thay đổi về quy tắc khi chúng có tác động tài chính. Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc bao gồm một bộ phận người lao động và hãng sở từ rất nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi thường xuyên mờicông chúng đóng góp ý kiến và đề xuất về việc thiết lập các quy tắc mới của chương trình hay thay đổi các quy tắc hiện tại. Tìm hiểu thêm về các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Thiết lập quy tắc. ​

Tìm hiểu thêm về quy trình thiết lập quy tắcvà cách thức quý vị có thể tham gia.

Tham gia

Quý vị có đề xuất và ý kiến nào về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon không? Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1-833-854-0166 (miễn cước) hoặc
gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ Paidleave@employ.oregon.gov

Hãy tham gia với chúng tôi trong sự kiện sắp tới.

Hãy tham gia với đội ngũ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Quý vị quan tâm đến các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương và muốn đảm bảo hãng sở, hãng sở quy mô nhỏ và người lao động được đối xử công bằng? Hãy tham gia đội ngũ của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon tại Bộ Việc Làm Oregon. 

Xem cơ hội tìm việc làm hiện đang được mở với Nghỉ phép có lương Oregon.