Hãy tham gia vào nhóm nghỉ phép có lương 

Cám ơn quý vị đã xem xét Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) là một nhà tuyển dụng mà quý vị lựa chọn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi!

Rất tiếc, tại thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ cơ hội việc làm nào. Xin vui lòng trở lại và kiểm tra trang mạng này thường xuyên vì chúng tôi hiện đang có kế hoạch tuyển dụng cho nhiều vị trí!

Để xem tất cả các cơ hội các vị trí việc làm của Sở Việc làm Oregon (Oregon Employment Department), hãy truy cập vào trang mạng Cơ Hội Việc Làm Oregon (Oregon Job Opportunities). Bên dưới mục tìm kiếm, trước tiên hãy nhấn vào mục Thêm, sau đó nhấp vào Công ty để tìm các vị trí tuyển dụng tại Phòng Việc làm (Employment Department).

Nếu quý vị hiện đang là nhân viên của Bang Oregon, hãy tìm kiếm và ghi danh thông qua tài khoản Ngày Làm Việc (Workday) của quý vị. Có thể có những vị trí công việc chỉ dành riêng cho các ứng viên trong nội bộ.

Tham gia vào nhóm nghỉ phép có lương Oregon

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của quý vị trong việc trở thành một phần của nhóm Nghỉ phép có lương Oregon. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng chương trình Nghỉ phép có lương tốt nhất trên toàn quốc và chúng tôi biết rằng bước đầu tiên đó là bắt đầu bằng việc xây dựng một nhóm thực sự đại diện cho các cộng đồng của chúng tôi trên khắp Oregon.

Chúng tôi thúc đẩy sự công bằng, bình đẳng, hòa nhập và thuộc về để duy trì một nơi làm việc nơi mà mọi người được đối xử tôn trọng và nhân phẩm bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, vị trí địa lý, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, hoặc tình trạng là nạn nhân của tấn công tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối hoặc rình rập. Chính sách này áp dụng cho mọi khía cạnh trong hoạt động tuyển dụng của chúng tôi bao gồm tuyển dụng, duy trì, thăng chức và đào tạo. 

Đối với tất cả các ứng viên, quý vị sẽ cần tạo một tài khoản trong Ngày Làm Việc (Workday) của Bang Oregon. Quý vị sẽ cần tạo ra một hồ sơ trong Ngày Làm Việc (Workday profile) của mình bằng tiếng Anh. Để tạo được tài khoản này, xin vui lòng theo sự liên kết sau đây để được hướng dẫn bằng văn bản Recruiting_ExternalCandidateApplication.pdf (oregon.gov). Nếu quý vị muốn xem video và tìm hiểu cách tạo tài khoản trong Ngày Làm Việc (Workday) của mình, hãy nhấn vào đường liên kết này Workday Recruitment for External Job Applicants - YouTube

Để đảm bảo, xin vui lòng đọc kỹ những điều kiện tuyển dụng và cho biết quý vị có thể đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cũng như các thuộc tính mong muốn trong hồ sơ trong Ngày Làm Việc (Workday) cũng như trong thư xin việc và sơ yếu lý lịch của quý vị. 

Nếu quý vị đã có tài khoản trong Ngày Làm Việc (Workday) của tiểu bang, hãy nhớ cập nhật hồ sơ của quý vị và đính kèm bất kỳ tài liệu cần thiết nào cho vị trí công việc cụ thể.

Điều chỉnh hợp lý có thể được yêu cầu tại bất kỳ thời điểm nào của quá trình ghi danh. Điều này có thể bao gồm trong quá trình nộp đơn, phỏng vấn và đào tạo. Mọi yêu cầu về điều chỉnh hợp lý sẽ được giải quyết một cách công bằng, tôn trọng và thông qua quá trình tương tác và đánh giá cá nhân.

Để xem tất cả các cơ hội việc làm của Sở Lao động Oregon (Oregon Employment Department), hãy truy cập trang mạng Cơ hội việc làm Oregon (Oregon Job Opportunities). Bên dưới mục tìm kiếm, trước tiên hãy nhấn vào mục Thêm, sau đó nhấn vào Công ty để tìm các vị trí hiện đang tuyển dụng tại Sở Việc làm (Employment Department). 

Nếu quý vị hiện đang là nhân viên của Bang Oregon, hãy tìm kiếm và ghi danh thông qua tài khoản Ngày Làm Việc (Workday) của quý vị. Có thể có những vị trí công việc chỉ dành riêng cho các ứng viên trong nội bộ.

Thông tin liên lạc

Nếu quý vị có thắc mắc về vị trí hoặc cần một sự điều chỉnh để ứng tuyển, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 503-947-1289 hoặc gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ OEDHR.OED_INFO_OEDHR@employ.oregon.gov. Nếu quý vị cần gọi điện hoặc gửi điện thư cho chúng tôi về các vấn đề liên quan đến việc ghi danh, xin vui lòng đảm bảo bao gồm số hồ sơ yêu cầu công việc có thể tìm thấy ở góc trên cùng bên phải của mỗi bài đăng với định dạng: REQ-XXXXXX.