Dành thời gian chăm sóc sức khỏe vào thời điểm cần thiết nhất

Chăm sóc bản thân mà không lo lắng về tiền lương.

 
 

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền ?

Nghỉ phép vì lý do y tế là hình thức nghỉ phép có lương khi quý vị mắc:

Bệnh trạng nghiêm trọng 

Bệnh trạng nghiêm trọng là gì theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon?

Bệnh trạng nghiêm trọng là bệnh tật, chấn thương, suy yếu hoặc tình trạng thể chất hay tinh thần:

 • Cần được chăm sóc nội trú
 • Gây ra nguy cơ tử vong tất yếu hoặc khả năng tử vong trong tương lai gần
 • Cần được chăm sóc ngay lập tức hoặc liên tục
 • Dẫn đến một khoảng thời gian mất năng lực
 • Trải qua nhiều phương pháp điều trị
 • Dẫn đến một khoảng thời gian ốm yếu do mang thai

Tìm định nghĩa đầy đủ về bệnh trạng nghiêm trọng
 

Cách thức xin nghỉ phép vì lý do y tế

Bước 1: Thu thập giấy tờ

Quý vị sẽ cần chuẩn bị một số giấy tờ trước khi nộp đơn xin. Quý vị sẽ cần ít nhất một trong các giấy tờ dưới đây: 

 • Mẫu đơn nhập viện
 • Giấy tờ chứng minh bệnh trạng nghiêm trọng của quý vị do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp, bao gồm bản mô tả ngắn gọn về bệnh trạng và ngày bắt đầu và kết thúc bệnh

Bước 2: Thông báo cho hãng sở của quý vị

 • Thông báo trước 30 ngày: Nếu quý vị biết sắp tới mình cần sử dụng chương trình nghỉ phép có lương để thực hiện một thủ thuật y tế, sinh con, nhận con nuôi hay vì bất kỳ sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn nào khác, hãy thông báo cho hãng sở của quý vị ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ phép.
 • Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ: Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị phải thông báo cho hãng sở (không yêu cầu gửi văn bản thông báo) về nhu cầu sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương trong vòng 24 giờ. 3 ngày sau thời điểm bắt đầu nghỉ phép, quý vị phải gửi văn bản thông báo cho hãng sở.

Bước 3: Đăng ký nhận phúc lợi

Khi sẵn sàng nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi, quý vị phải truy cập Frances Online. Người lao động có thể bắt đầu tạo tài khoản trên Frances Online vào tháng 8 năm 2023. Hãy đảm bảo:

 • Đăng ký không sớm hơn 30 ngày trước thời điểm cần nghỉ phép, hoặc
 • Đăng ký không muộn hơn 30 ngày sau thời điểm nghỉ phép

Bước 4: Cập nhật đơn đăng ký

 • Sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, hãy cập nhật đơn đăng ký bất cứ khi nào có sự thay đổi về khung thời gian nghỉ phép. Tìm hiểu thêm về cách thức cập nhật đơn đăng ký.
 • Nếu hãng sở có một chương trình tương đương, thay vì tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon của tiểu bang, quý vị phải đăng ký riêng theo chương trình tương đương. Hãy yêu cầu hãng sở hướng dẫn quy trình nộp đơn đăng ký. 

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Tạo tài khoản: 
Frances Online

Tôi có thể nghỉ phép vì lý do y tế trong thời gian bao lâu?

 • Quý vị có tối đa 12 tuần nghỉ phép có lương kéo dài trong thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày quý vị nghỉ phép). Quý vị có thể nghỉ phép một tuần hoặc một ngày mỗi lần tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của quý vị.
 • Quý vị có thể được nghỉ thêm tối đa 2 tuần (tổng cộng tối đa 14 tuần) nếu quý vị mang thai, sinh con hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe do sinh con.

Nghỉ phép vì lý do y tế là gì?

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ chi trả cho quý vị hàng tuần trong suốt thời gian quý vị nghỉ phép. Số tiền đó phụ thuộc vào tổng số tiền mà quý vị kiếm được trong năm trước. Một số người lao động sẽ nhận được 100% tiền lương. Quy trình thanh toán sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm quý vị bắt đầu nghỉ phép. 

Sau đây là một ví dụ: phiên bản của bảng kê số tiền trợ cấp mẫu hiện tại của OED 

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi quay trở lại làm việc?

 • Trong thời gian nghỉ phép có lương, luật pháp sẽ bảo vệ công việc của quý vị nếu quý vị làm việc cho hãng sở của mình ít nhất 90 ngày liên tục.
 •  Hãng sở không được sa thải hay đe dọa quý vị nếu quý vị đủ điều kiện được nghỉ phép có lương.
 • Quý vị có quyền trở lại vị trí công việc từng đảm nhận trước khi nghỉ phép nếu quý vị đã làm việc cho hãng sở ít nhất 90 ngày liên tục theo luật. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không bị mất chức vụ hay vai trò của mình trong thời gian nghỉ phép có lương, nếu vẫn còn vị trí công việc đó hay thậm chí được đảm nhiệm bởi người lao động thay thế tạm thời trong thời gian quý vị nghỉ phép.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm