Giúp quý vị có thời gian chăm sóc

Nghỉ Phép Có Lương Oregon giúp quý vị hỗ trợ nhân viên của mình vào thời điểm khi họ cần nhất. Tìm hiểu về những điều quý vị cần thực hiện và cách thức Nghỉ Phép Có Lương Oregon có thể hỗ trợ cho quý vị.

 
 

Nghỉ Phép Có Lương Oregon hỗ trợ cho những người lao động

Các công ty-doanh nghiệp cần làm gì để luôn cập nhật về Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Bộ công cụ dành cho doanh nghiệp

Bộ công cụ dành cho các công ty-doanh nghiệpcó các công cụ và các nguồn tài liệu có thể tải xuống để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn về vai trò của mình và chia sẻ thông tin về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon với các nhân viên của mình.
Bộ công cụ
Tìm hiểu thêm

Sơ lược về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Một cái nhìn sơ lược về cách thức vận hành của Nghỉ Phép Có Lương dành cho doanh nghiệp

Các khoản đóng góp của doanh nghiệp
Các khoản đóng góp của doanh nghiệp

 • Tất cả các doanh nghiệp phải khấu trừ các khoản đóng góp vào tiền lương của người lao động và nộp thay cho họ. 
 • Các doanh nghiệp có quy mô lớn (trung bình từ 25 nhân viên trở lên) phải nộp phần đóng góp của doanh nghiệpvào Nghỉ Phép Có Lương. 
 • Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ (trung bình có ít hơn 25 nhân viên) không trả phần đóng góp của doanh nghiệp vào Nghỉ Phép Có Lương. Nhưng quý vị vẫn cần phải khấu trừ các khoản đóng góp từ tiền lương của các nhân viên.
 • Tất cả những công ty-doanh nghiệp phải bảo vệ công việc và chức vụ của người lao động nếu nhân viên đó đã làm việc hơn 90 ngày liên tục. Điều này có nghĩa là họ không bị mất chức danh hoặc vai trò công việc trong thời gian nghỉ phép có lương, nếu vị trí đó vẫn tồn tại, ngay cả khi vị trí đó đã được nhân viên thay thế tạm thời đảm nhiệm trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Tìm hiểu thêm về các yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và nhỏ.

Các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương
Các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương

 • Người lao động có thể nghỉ phép tối đa 12 tuần (hoặc 14 tuần đối với các tình trạng liên quan đến thai kỳ) trong khung thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày Chủ Nhật trước khi họ bắt đầu nghỉ phép). 
 • Người lao động có thể chọn thời điểm và cách thức nghỉ phép-một ngày hoặc một tuần cho một thời điểm.
 •  Nghỉ Phép Có Lương trả lương cho nhân viên của quý vị trong thời gian họ nghỉ phép.
 • Quý vị phải đảm bảo việc làm và chức vụ của người lao động nếu họ làm việc cho quý vị hơn 90 ngày liên tục và vị trí công việc đó vẫn còn tồn tại.

Ai sẽ hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi?
Ai sẽ hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi?

Hội đủ điều kiện có nghĩa là một ai đó có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi. 

 • Nếu nhân viên của quý vị làm việc ở Oregon, và kiếm được ít nhất là $1,000 đô la ở Oregon trong năm cơ sở trước khi họ nộp đơn xin Nghỉ Phép Có Lương thì họ có thể hội đủ điều kiện nhận các trợ cấp phúc lợi.
 • Nếu một nhân viên đang làm công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc làm nhiều hơn một công việc hay làm việc cho nhiều doanh nghiệp thì chương trình cũng sẽ được áp dụng.
 • Những cá nhân tự kinh doanh, nhà thầu độc lập và các chính quyền Bộ Lạc không được tự động được bảo hiểm, nhưng có thể chọn tham gia bảo hiểm.
*Các nhân viên làm trong chính phủ liên bang , thẩm phán, quan chức nhà nước liên bang, và các quan chức được bầu cử không hội đủ điều kiện nhận cáctrợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương.

Cách thức Nghỉ Phép Có Lương Oregon hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô lớn và nhỏ

Quy mô của doanh nghiệp trong năm 2024 được xác định dựa trên số lượng người lao động hàng tháng của quý vị trong năm trước (tháng 1 đến tháng 12 năm 2023). Chúng tôi tính cả nhân viên làm việc trong và ngoài tiểu bang để xác định quy mô của doanh nghiệp. Sau đây là cách xác định:

Doanh nghiệp có quy mô lớn

 • Nếu trung bình quý vị có từ 25 nhân viên trở lên,thì quý vị sẽ được xem làmột doanh nghiệp có quy mô lớn. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả khoản đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 
 • Tất cả các công ty-doanh nghiệp phải bảo vệ vị trí và công việc của nhân viên nếu họ đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục và vị trí đó vẫn còn tồn tại khi họ trở lại sau thời gian nghỉ phép có lương.
 • Nếu quý vị thuê một công ty đại diện bên thứ ba chuyên môn quản trị lo bảng lương để hỗ trợ xử lý bảng lương, hãy tìm hiểu thêm về vai trò của họ.

Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp có quy mô lớn
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ

 • Nếu trung bình quý vị có ít hơn 25 nhân viên, quý vị sẽ được coi là doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Điều này có nghĩa là quý vị không phải trả khoản đóng góp của phầncông ty-doanh nghiệp cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon. 
 • Quý vị vẫn cần phải giữ lại các khoản đóng góp từ tiền lương của nhân viên và báo cáo, đồng thời gửi lại các khoản đóng góp đó.
 • Quý vị phải bảo vệ vị trí và công việc của nhân viên nếu họ đã làm việc cho quý vị ít nhất 90 ngày liên tục và vị trí đó vẫn  tồn tại khi họ trở lại sau thời gian nghỉ phép có lương.
 • Nếu quý vị thuê một công tyđại diện bên thứ ba chuyên môn lo quản trị bảng lương để hỗ trợ xử lý bảng lương, hãy tìm hiểu thêm về vai trò của họ.
 • Tìm hiểu thêm về Nghỉ Phép Có Lương và doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tìm hiểu thêm

Nghỉ Phép Có Lương Oregon hướng tới đối tượng nào?

Những người lao động

 • Những người lao động làm việc tại Oregon và kiếm được ít nhất $1,000 đô ở Oregon trong năm cơ sở trước ngày dự kiến nghỉ phép mới có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương.
 • Công việc hội đủ điều kiện có thể là công việc toàn thời gian, bán thời gian, theo mùa vụ hay làm việc với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách Nghỉ Phép Có Lương hỗ trợ đối với người lao động.

Tìm hiểu thêm

Những người lao động
Cá nhân tự kinh doanh

Cá nhân tự kinh doanh

Những người tự kinh doanh không tự động được hưởng chế độ Nghỉ Phép Có Lương Oregon nhưng có thể chọn để tham gia vào chương trình. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Nghỉ Phép Có Lương Oregon đối với những người tự làm chủ kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Nghỉ PhépCóLương Oregon được thanh toán như thế nào?

Cả người lao động và các doanh nghiệp có quy mô lớn đều đóng góp vào Nghỉ Phép Có Lương. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ đóng góp của quý vị (số tiền quý vị nộp) vào chương trình:

 • Tổng tỷ lệ đóng góp của năm 2024 là 1% trên tổng tiền lương lên tới $168,600 đô la (Mức tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng năm nhưng sẽ không vượt quá 1%.) 
 • Những công ty-doanh nghiệp lớn có (trung bình 25 nhân viên trở lên) đóng 40% trên tổng mức đóng góp của 1% và các nhân viên sẽ đóng 60% tổng mức đóng góp của 1%.
 • Các công ty-doanh nghiệp và các nhân viên có thể sử dụng máy tính đóng góp này để ước tính khoản đóng góp của họ.
 • Ngoài ra, các công ty-doanh nghiệp cũng có thể chọn thanh toán toàn bộ hoặc một phần khoản đóng góp của nhân viên dưới dạng phúc lợi bổ sung.

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Nghỉ Phép Có Lương Oregon và các chương trình khác của Oregon

Nghỉ Phép Có Lương Oregon khác so với các hình thức nghỉ phép khác, chẳng hạn như Bộ Luật Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình của Oregon (OFLA) vàBộ Luật Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế (FMLA). Sau đây là những điểm khác biệt chính:
Biểu đồ cho chương trình OFLA và FMLA
Tải xuống

Các chương trình tương đương với Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Các chương trình tương đương là gì?

Chương trình tương đương là một chương trình  được cung cấp trực tiếp từ công ty-doanh nghiệp:
 • Có phúc lợi tương đương hoặc nhiều hơn so với Nghỉ Phép Có Lương Oregon
 • Áp dụng cho tất cả người lao động
 • Được Sở Việc làm Oregon (OED) phê duyệt
Tìm hiểu thêm về các chương trình tương đương.
Cẩm Nang Hướng Dẫn Chương Trình Tương Đương
Tải xuống
Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán
Tìm hiểu thêm

Quản trị bảng lương của bên thứ ba

Quản trị bảng lương của bên thứ ba làgì?

Đây là một cá nhân hoặc công ty hỗ trợ doanh nghiệp xử lý bảng lương. Tìm hiểu thêm về những việc mà quản trị viên bên thứ ba cần thực hiện.
Những điều mà hãng sở cần thực hiện
Tìm hiểu thêm

Chính quyền Bộ Lạc

Các chính quyền Bộ Lạc không tự động được bảo hiểm và không cần  phải tham gia vào bất kỳ phần nào của chương trình, nhưng họ có thể chọn gói bảo hiểm. Sau đây là những thông tin về bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương mà các chính quyền Bộ Lạc cần biết.
Chính quyền bộ lạc
Tìm hiểu thêm

Các khoản trợ cấp hỗ trợ

Là một công ty-doanh nghiệp nhỏ, có trung bình ít hơn 25 nhân viên, quý vị không cần phải trả phần đóng góp của công ty-doanh nghiệp cho Nghỉ Phép Có Lương, trừ khi quý vị đã nhận được trợ cấp hỗ trợ trong 2 năm qua. Với tư cách là một công ty-doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể nhận được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí, chẳng hạn như thuê nhân viên tạm thời hoặc nhận trợ giúp về các chi phí khác liên quan đến tiền lương khi một nhân viên nghỉ phép bằng cách nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ. Tìm hiểu cách nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ bằng cách sử dụng hệ thống Frances Online.
Khoản trợ cấp hỗ trợ
Tìm hiểu thêm

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm