Đã đến lúc khởi động cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Đã đến lúc khởi động cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon giúp quý vị dành thời gian để đón nhận một số khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là một chương trình mới, đảm bảo cho mọi cá nhân, hãng sở và gia đình của người lao động có thời gian và nhận được hỗ trợ cần thiết để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ vào thời điểm khi họ cần nhất.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bắt đầu từ khi nào?

Những cột mốc thời gian quan trọng cần nhớ.

Các khoản đóng góp hỗ trợ chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bắt đầu từ
Các khoản đóng góp hỗ trợ chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bắt đầu từ

Ngày 1 tháng 1 năm 2023: Các Nhân Viên và Các chủ Công Ty-Doanh Nghiệp lớn có từ 25 nhân viên trở lên bắt đầu trả tiền vào cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Các cá nhân tự kinh doanh có thể chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon
Các cá nhân tự kinh doanh có thể chọn gói bảo hiểm Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Ngày 1 tháng 1 năm 2023: Những người tự làm chủ kinh doanh và các nhà thầu độc lập có thể chọn tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương.

Người lao động có thể bắt đầu nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
Người lao động có thể bắt đầu nhận phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Ngày 3 tháng 9 năm 2023: Các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương bắt đầu

Những điều quý vị cần biết về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Tổng quan về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon là một chương trình mới hỗ trợ người lao động nghỉ phép có lương vào thời điểm họ cần chăm sóc bản thân hoặc những người thân yêu.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hoạt động như thế nào?

 • Chương trình này cho phép người lao động nghỉ việc hưởng lương vào nhiều khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe và sự an toàn của họ. Tìm hiểu về những sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn.
 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cả người lao động và hãng sở có quy mô lớn bao gồm từ 25 nhân viên trở lên có thể bắt đầu nộp tiền vào chương trình.
 • Các hãng sở có quy mô lớn thanh toán 40% của 1% tỷ lệ đóng góp (số tiền quý vị nộp vào chương trình) và người lao động thanh toán 60% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp. Tìm hiểu thêm về các khoản đóng góp.
 • Nếu quý vị là hãng sở có ít hơn 25 người lao động, quý vị sẽ được coi là hãng sở có quy mô nhỏ. Quý vị có thể chọn đóng góp nhưng không bắt buộc phải nộp tiền vào chương trình. Quý vị phải thu và nộp các khoản tiền đóng góp của người lao động bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tìm hiểu thêm về vai trò của hãng sở có quy mô nhỏ.
 • Các phúc lợi bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3 tháng 9 năm 2023. Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ chi trả cho những người lao động đủ tiêu chuẩn một phần lương của họ trong thời gian nghỉ phép có lương.
Tìm hiểu thêm về cách thức chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon xác định hãng sở có quy mô lớn và nhỏ

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon hoạt động như thế nào?
Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

Nếu ai đó hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi, điều đó có nghĩa là họ có thể tham gia vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương. Người lao động tại Oregon kiếm được ít nhất là $1,000 trong năm trước thời điểm đăng ký tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương mới có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi.

 • Chương trình này cũng áp dụng nếu quý vị đang làm công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc làm nhiều hơn một công việc hay quý vị là hãng sở.
 • Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập, quý vị không được tự động được bảo hiểm—nhưng quý vị có thể chọn gói bảo hiểm. Tìm hiểu cách chọn gói bảo hiểm và định nghĩa về cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập.
 • Các chính quyền bộ lạc không được tự động bảo hiểm và không bắt buộc tham gia, nhưng có thể chọn cung cấp gói bảo hiểm.
 • Người lao động làm việc trong chính quyền liên bang không đủ điều kiện để hưởng các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương.
 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương cung cấp cho người lao động những phúc lợi gì?

 • Người lao động có tối đa 12 tuần nghỉ phép hưởng lương kéo dài trong khoảng thời gian 52 tuần (bắt đầu từ ngày nghỉ phép) vì lý do công việc gia đình, y tế hoặc an toàn. Đối với sản phụ, trong một số trường hợp, người lao động được nghỉ thêm tối đa 2 tuần, nghĩa là có tổng cộng 14 tuần nghỉ hưởng lương.
 • Người lao động có thể chọn thời điểm và cách thức nghỉ phép. 
 • Chương trình Nghỉ Phép Có Lương sẽ chi trả cho người lao động một tỷ lệ phần trăm trong lương của họ trong thời gian nghỉ.
 • Nghỉ phép có lương sẽ bảo vệ công việc và vị trí của nhân viên nếu họ đã làm việc cho cùng một chủ công ty-doanh nghiệp trong ít nhất 90 ngày liên tục.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương cung cấp cho người lao động những phúc lợi gì?

Các loại nghỉ phép

Nghỉ phép vì công việc gia đình
Nghỉ phép vì công việc gia đình

Bao gồm:

 • Sinh con
 • Tạo mối gắn kết với trẻ trong năm đầu tiên:
  • Sau khi sinh
  • Nhận con nuôi
  • Khi trẻ được đưa đến gia đình quý vị thông qua dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng
 • Chăm sóc cho một thành viên gia đình mắc bệnh trạng nghiêm trọng

Nghỉ phép vì lý do y tế
Nghỉ phép vì lý do y tế

Bao gồm:

Nghỉ phép vì lý do an toàn
Nghỉ phép vì lý do an toàn

Dành cho:

 • Những nạn nhân sống sót sau khi bị xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối hoặc rình rập

Đăng ký nhận bản tin

Duy trì cập nhật để nhận được những tin tức mới nhất khi chúng tôi triển khai chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.