Hỗ trợ khi quý vị cần nhất

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon đảm bảo rằng quý vị có thể nghỉ phép có lương để chăm sóc bản thân hoặc những người thân yêu vào những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Tìm hiểu thêm về chương trình, ý nghĩa của chương trình đối với quý vị và gia đình cũng và cách ghi danh ngay hôm nay.

 
 

Nộp hồ sơ cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Các phúc lợi đã bắt đầu ngay bây giờ. Xin vui lòng sử dụng bộ dụng cụ giành cho nhân viên để có một hướng dẫn bắt đầu nhanh về những gì quý vị cần. Sau đây là một vài điểm cần ghi nhớ khi quý vị sẵn sàng:

Quý vị có thể sử dụng máy tính tính toán quyền lợi để biết được số tiền ước lượng quý vị có thể nhận được hàng tuần nếu quý vị sử dụng nghỉ phép có lương.

Các doanh nghiệp thu giữ khoản đóng góp từ tiền lương của quý vị.


Hệ thống Frances Online là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để ghi danh cho Nghỉ Phép Có Lương. Quý vị có thể trả lời các câu hỏi từ trang Nghỉ Phép Có Lương và kiểm tra tình trạng của đơn ghi danh hoặc các khoản thanh toán của mình. Nếu quý vị không thể truy cập vào hệ thống Frances Online, xin hãy gửi đơn xin trợ cấp bằng giấy cho chúng tôi hoặc gọi chúng tôi tại 833-854-0166. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để quý vị nhận được sự phản hồi.

Tôi có được bảo hiểm không?

Hầu hết những người lao động tại Oregon đều được bảo hiểm theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Hãy tìm hiểu thêm trong tập sách hướng dẫn nhân viên của chúng tôi.

Quý vị sẽ nhận được bảo hiểm nếu:

 • Quý vị làm việc cho một hãng sở tại Oregon
 • Quý vị đã kiếm được ít nhất $1,000 của năm trước khi đăng ký nhận phúc lợi của chương trình
 • Quý vị gặp một sự kiện cuộc sống đã khiến quý vị hội đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình (tìm hiểu thêm về những sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn)

Nếu quý vị làm việc ở nhiều hơn một tiểu bang, vui lòng xem tờ Thông tin về nơi làm việc.

 Loại công việc nào hợp lệ với chương trình? 

 Chương trình chấp nhận loại công việc:

 • Làm một công việc thời vụ tại Oregon
 • Làm một công việc toàn thời gian tại Oregon 
 • Làm một công việc bán thời gian tại Oregon
 • Làm việc cho một hoặc nhiều hãng sở ở Oregon

Quý vị không được tự động bảo hiểm nếu quý vị là:  

 • Cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập
 • Chính quyền bộ lạc hoặc người lao động của Chính quyền bộ lạc
 • Người lao động liên bang
 • Người tham gia trong một chương trình đào tạo việc làm như một phần của chương trình hỗ trợ của tiểu bang hoặc liên bang
 • Người tham gia trong một chương trình vừa học vừa làm, cung cấp cho học sinh tại các tổ chức giáo dục trung học hoặc sau trung học các cơ hội việc làm để được hỗ trợ tài chính hoặc đào tạo nghề
 • Người lao động ngành đường sắt được miễn trừ theo Đạo Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đường Sắt Liên Bang
 • Tình nguyện viên
Quý vị có thể chọn gói bảo hiểm nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, nhà thầu độc lập hay hãng sở của Chính quyền bộ lạc

Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương và Chương Trình OFLA

Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể có những thắc mắc và câu hỏi về các thể loại nghỉ phép mà các chương trình áp dụng khác nhau như thế nào. Ví dụ, với Bộ Luật Nghỉ Phép Gia Đình Oregon (OFLA) bao gồm loại nghỉ phép dành cho việc mất người thân trong gia đình được một sự bảo vệ, nhưng lại không được trả lương trong khi nghỉ phép. Nghỉ Phép Có Lương thì không bao gồm loại nghỉ phép dành cho việc mất người thân.

Để biết thêm thông tin, xin lui lòng xem lại một số tờ thông tin sau đây.
Sử Dụng Nghỉ Phép Được Hưởng Lương, Ofla, Và Nghỉ Phép Có Lương Oregon
Tải xuống
Các câu hỏi thường gặp liên quan đến OFLA / Nghỉ Phép có lương
Tải xuống

Hình thức nghỉ phép nào thuộc phạm vi của chương trình?

Nghỉ phép vì công việc gia đình
Nghỉ phép vì công việc gia đình

Chăm sóc cho thành viên trong gia đình:

Nghỉ phép vì lý do y tế
Nghỉ phép vì lý do y tế

Để chăm sóc bản thân khi quý ví có một:

Nghỉ phép vì lý do an toàn
Nghỉ phép vì lý do an toàn

Để chăm sóc cho bản thân hoặc con của quý vị nếu quý vị hoặc con của quý vị là nạn nhân của:

 • Xâm hại tình dục
 • Bạo lực gia đình
 • Quấy rối
 • Tội thiên vị
 • Rình rập

Những thuật ngữ chính

Thành viên gia đình

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon được tạo ra dành cho mọi gia đình, đảm bảo mọi người có thể tiếp cận chương trình vào thời điểm cần thiết và theo định nghĩa bao hàm về “thành viên gia đình”. Thành viên gia đình theo chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon có thể là bất kỳ đối tượng nào dưới đây:

 • Vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị
 • Con (con đẻ, con riêng hoặc con nuôi), con của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của con của quý vị
 • Cha/mẹ (cha/mẹ ruột, cha/mẹ nuôi, cha/mẹ kế hoặc người giám hộ hợp pháp), cha/mẹ của vợ/chồng/bạn đời của quý vị hay vợ/chồng/bạn đời của cha/mẹ của quý vị
 • Anh/chị/em ruột hoặc anh/chị/em kế của quý vị hay phối ngẫu/bạn đời của họ
 • Ông/bà của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của ông/bà của quý vị
 • Cháu của quý vị hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của cháu của quý vị
 • Bất cứ ai quý vị có quan hệ giống như một thành viên của gia đình

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn

Sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn là bất kỳ sự kiện nào sau đây:

Phúc Lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon

Thời gian nghỉ phép có lương và sự bảo vệ công việc

Quý vị có thể xin nghỉ phép có lương lên tới 12 tuần trong khoảng thời gian 52 tuần (bắt đầu từ Chủ nhật trước khi thời gian nghỉ phép của quý vị bắt đầu). Quý vị có thể nghỉ phép một tuần hoặc một ngày mỗi lần tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của quý vị.

Quý vị có thể được nghỉ thêm tối đa 2 tuần (tổng cộng tối đa 14 tuần) nếu quý vị mang thai, sinh con hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe do sinh con.

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon sẽ chi trả cho quý vị hàng tuần trong suốt thời gian quý vị nghỉ phép. Tìm hiểu thêm.

Trong thời gian nghỉ phép có lương, luật pháp sẽ bảo vệ công việc của quý vị nếu quý vị làm việc cho hãng sở của mình ít nhất 90 ngày liên tục.

Hãng sở không được sa thải hay đe dọa quý vị nếu quý vị đủ điều kiện nghỉ phép có lương và họ phải cho phép quý vị nghỉ phép theo luật định.

Nếu vị trí của quý vị không còn tồn tại khi quý vị trở lại từ thời gian nghỉ phép có lương và công ty của quý vị có 25 nhân viên hoặc nhiều hơn, họ bắt buộc phải bổ nhiệm quý vị vào một vị trí tương tự. Nếu công ty của quý vị có ít hơn 25 nhân viên và ví trị của quý vị không còn nữa, họ có thể bổ nhiệm quý vị vào một ví trí khác khi quý vị trở lại với nhiệm vụ công việc tương tự và quyền lợi và tiền lương giống như trước.

Tôi phải đóng góp bao nhiêu vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương?

Hãng sở và người lao động chia sẻ chi phí đóng góp vào chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

 • Tổng tỷ lệ đóng góp năm 2024 là 1% (mức này có thể thay đổi qua các năm nhưng sẽ không bao giờ vượt quá 1%). Tổng tỷ lệ đóng góp là số tiền mà cả hãng sở và người lao động của họ cùng nộp vào chương trình.
 • Người lao động nộp 60% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp. Mức này không lớn hơn 0,6% tổng tiền lương của quý vị, tối đa là $168,600 (trong năm 2024). Điều này có nghĩa là sau khi tiền lương của quý vị đạt đến $168,600 (đối với 1 hãng sở) trong năm theo lịch, quý vị sẽ không phải đóng góp bất kỳ khoản nào tính trên phần tiền lương cao hơn con số đó. (Số tiền này có thể điều chỉnh vì lý do lạm phát theo từng năm.)
 • Hãng sở quy mô lớn có 25 nhân viên trở lên nộp 40% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1%. 
 • Các thương nghiệp đã bắt đầu giữ khoản đóng góp từ tiền lương của quý vị vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2023. Quý vị có thể sử dụng bảng tính khoản đóng góp để tìm ra số tiền gần đúng.
Bảng tính khoản đóng góp

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Thời điểm gửi thông báo cho hãng sở của quý vị về việc sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương

Thông báo trước 30 ngày
Thông báo trước 30 ngày

Nếu quý vị biết quý vị cần sử dụng Nghỉ Phép Có Lương, quý vị cần thông báo cho công ty của quý vị biết trước ít nhất 30 ngày trước khi quý vị xin nghỉ phép, trừ khi việc đưa ra thông báo trước thời hạn là không thể cho quý vị.

Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ
Thông báo khẩn cấp trước 24 giờ

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị phải thông báo cho hãng sở (không yêu cầu gửi văn bản thông báo) về dự định sử dụng chương trình Nghỉ Phép Có Lương của quý vị trong vòng 24 giờ. 3 ngày sau khi bắt đầu nghỉ phép, quý vị phải gửi văn bản thông báo cho hãng sở.

Nếu quý vị không thông báo cho công ty của quý vị, tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị có thể sẽ bị giảm 25%.  

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm