Nguồn tài liệu

Quý vị có thể tải xuống, in và sử dụng các nguồn tài liệu này của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon để tìm hiểu thêm về chương trình hoặc chia sẻ với người lao động.

 
 

Áp phích thông báo kiểu mẫu

Áp phích thông báo mẫu cho người lao động biết về các phúc lợi mà chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon cunng cấp cũng như các quyền và nghĩa vụ của họ theo chương trình. Hãng sở phải dán/treo áp phích thông báo mẫu tại mỗi cơ sở làm việc và gửi một bản sao cho người lao động làm việc từ xa. 

Thông báo mẫu sẽ được trình bày hoặc được gửi đi bằng (các) ngôn ngữ mà chủ Công Ty Doanh Nghiệp sử dụng để truyền đạt chia sẻ với các nhân viên.
 
Áp phích thông báo có kích thước hợp pháp là 8,5 in-sơ x 14 in-sơ (8,5 inch x 14 inch) sẽ có sẵn để tải xuống và in ra bằng 11 ngôn ngữ khác nhau.
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Việt
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Anh
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Tây Ban Nha
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Amharic
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Ả Rập
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Ba Tư
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Hàn Quốc
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Lào
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Nga
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Hoa Quang Thoại
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Xô-Ma-Li-A
Tải xuống
Áp phích thông báo kiểu mẫu-Tiếng Hoa Phổ Thông
Tải xuống

Tờ thông tin

Giải đáp nhanh các thắc mắc của quý vị về cách thức hoạt động của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.
Ấn phẩm tài liệu quảng cáo về chương trình nghỉ phép có lương
Tải xuống
Những điều cần biết về khoản đóng góp
Tải xuống
Những điều cần biết về quyền lợi
Tải xuống
Những điều cần biết về chương trình tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Những điều cần biết cho các tiểu thương nghiệp
Tải xuống
Những điều cần biết về bảo hiểm cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Tờ Thông Tin Về Tính Chất Chịu Thuế
Tải xuống
Thông tin về Nơi Làm Việc
Tải xuống
Làm Cách Nào Để Kiểm Tra Các Khoản Đóng Góp Của Nhân Viên
Tải xuống
Dự luật SB 1515 Thay đổi đối với OFLA và Nghỉ Phép Có Lương
Tải xuống
Bảo Vệ Việc Làm Những Câu Hỏi Thường Gặp
Tải xuống

Sách hướng dẫn

Tìm thông tin hữu ích về chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon và cách thức hoạt động của chương trình.
Tập Sách Hướng Dẫn Cho Người Lao Động
Tải xuống
Tập Sách Hướng Dẫn Dành Cho Công Ty Doanh Nghiệp
Tải xuống
Cẩm Nang Hướng Dẫn Chương Trình Tương Đương
Tải xuống
Sự hướng dẫn về khả năng thanh toán
Tìm hiểu thêm
Tập Sách Hướng Dẫn dành cho các cá nhân Tự Làm Chủ
Tải xuống

Danh mục kiểm tra

Tải xuống hoặc in ra danh mục kiểm tra để giúp quý vị nhớ các bước tiếp theo.
Danh mục kiểm tra cho chương trình tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Danh mục kiểm tra cho tự làm chủ kinh doanh
Tải xuống
Bảng Kiểm Tra Các Chứng Từ Cần Thiết Cho Việc Đăng Kí Các Quyền Lợi
Tải xuống

Các hình thức

Tìm các biểu mẫu của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở cùng một nơi, vì vậy quý vị có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy những biểu mẫu cần thiết.   
Đơn đăng ký Gói Tương đương (Equivalent Plan)
Tải xuống
Báo cáo Chương trình Bảo hiểm Tương đương
Tải xuống
Yêu cầu cung cấp Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Xác minh thu nhập hàng năm đối với Bảo hiểm nghỉ có lương dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Yêu cầu chấm dứt Bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh
Tải xuống
Đơn xin Quyền lợi
Tải xuống
Mẫu Xác minh Khai sinh
Tải xuống
Mẫu Xác minh Tình trạng Sức khỏe Nghiêm trọng
Tải xuống
Yêu cầu Phiên điều trần
Tải xuống
Mẫu Đại Diện Được Ủy Quyền Của Người Yêu Cầu
Tải xuống
Mẫu Giải Quyết Về Tranh Chấp Cho Kế Hoạch Tương Đương
Tải xuống
Đơn Xin Tài Trợ Hỗ Trợ và Thỏa Thuận Hỗ Trợ
Tải xuống
Đơn Ủy Quyền Gửi Tiền Bằng Điện Tử
Tải xuống
Mẫu Đơn Bổ Sung Thêm Công Ty Doanh Nghiệp
Tải xuống
Mẫu Xác Minh Nghỉ Phép An Toàn
Tải xuống
Ủy Quyền Khấu Trừ Thuế
Tải xuống

Nhiêu tài nguyên hơn

Tài nguyên bổ sung
Biểu đồ cho chương trình OFLA và FMLA
Tải xuống
Những yêu cầu tối thiếu cho chương trình dành cho thương nghiệp quản lý
Tải xuống
Hướng dẫn về quy mô của thương nghiệp
Tải xuống
WA-OR Place of Performance Letter October 2022
Tải xuống
Danh mục của các nguồn dự trữ tài liệu
Tải xuống
Bản mẫu của thông báo mẫu giành cho Chương Trình Tương Đương
Tải xuống
Department of Revenue Tax Memo
Tải xuống
Thẻ ghi nợ trả trước
Tìm hiểu thêm
Approved Equivalent Plan Insurance Carriers
Tải xuống

Video

Lắng nghe nhận xét của các hãng sở ở Oregon về việc chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân họ và người lao động.

Nội quy hành chính

Tìm hiểu về các quy tắc hành chính của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon tại Các quy tắc của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. (Liên kết này sẽ điều hướng quý vị sang trang web khác.)
Nội quy hành chính
Tìm hiểu thêm

Kháng cáo

Nếu quý vị cần nộp đơn kháng cáo, các thông tin hướng dẫn về cách nhận trợ giúp sẽ có trong trang này.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.