Cách đăng ký nhận phúc lợi

Việc đăng ký rất đơn giản và sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon.

Cách đăng ký nhận phúc lợi

Quý vị có thể tìm thấy toàn bộ thông tin mới nhất về đăng ký nhận phúc lợi trên trang này. Khi sẵn sàng nộp đơn đăng ký, quý vị sẽ truy cập Frances Online. Người lao động có thể bắt đầu tạo tài khoản trên Frances Online vào tháng 8 năm 2023.

Frances Online là gì?

Frances Online là trang web báo cáo bảng lương của Oregon. Frances Online thay thế Hệ Thống Báo Cáo Bảng Lương Oregon (OPRS) và cổng thông tin Truy Cập Tài Khoản Hãng Sở (EAA).

Quý vị có thắc mắc? Truy cập phần những câu hỏi thường gặp về Frances Online.

Frances Online

Người lao động có thể đăng ký nhận phúc lợi từ tháng 9 năm 2023. Xin xem Vi-Đê-Ô (video) này quý vị sẽ thấy cách hướng dẫn nộp đơn dễ dàng trên hệ thống Frances Online.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm