Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Bản Tin Tháng 11 Năm 2022-Số Lượng Nhân Viên - 11/22/2022

Bản tin đặc biệt: Quy định thay đổi về số lượng nhân viên

Chúng tôi vừa đã tạo ra một quy định tạm thời để thay đổi cách tính nhân viên để xác định quy mô người sử dụng lao động cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương của Oregon. 

Nghỉ phép có lương Oregon vừa được thay đổi cách chúng tôi tính nhân viên dựa trên phản hồi của các đối tác và cộng đồng, vì đây là một lĩnh vực thường xuyên hay bị nhầm lẫn kể từ khi chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện cùng cộng đồng và các cuộc họp gắn kết khác. Thay đổi này sẽ điều chỉnh chương trình Nghỉ Phép Có Lương chặt chẽ hơn với cách nhân viên được tính cho chương trình Bảo hiểm Thất Nghiệp. Quý vị có thể tham khảo các quy định có sẵn tại (định nghĩa, phương pháp) và chúng tôi có hướng dẫn và biểu đồ để giúp người sử dụng lao động xác định số lượng nhân viên của họ.

Sau đây là những gì đang thay đổi, và những gì không.

Điều gì đang thay đổi – Chúng tôi đang điều chỉnh lại cách tính nhân viên.
  • Trước đây, chúng tôi tính quy mô người sử dụng lao động là số lượng nhân viên trung bình trong bốn quý trước đó bằng cách sử dụng báo cáo bảng lương.
  • Bây giờ, người sử dụng lao động sẽ tính quy mô của họ bằng cách sử dụng số lượng nhân viên trung bình vào ngày 12 hàng tháng từ mười hai tháng trước. Điều này có nghĩa là có mười hai số để tính trung bình thay vì chỉ bốn.
Điều không thay đổi – 25 nhân viên là ngưỡng giữa nhà tuyển dụng nhỏ và lớn.
  • Đạo luật Oregon quy định quy mô người sử dụng lao động và điều này sẽ không thay đổi.
  • Những hãng sở có từ 25 nhân viên trở lên được coi là lớn và những hãng sở có ít hơn 25 nhân viên được coi là nhỏ.
    • Người sử dụng lao động có từ 25 nhân viên trở lên vẫn sẽ trả mức đóng góp của người sử dụng lao động. 
    • Những chủ nhân nhỏ hơn, những người có ít hơn 25 nhân viên, sẽ không trả phần đóng góp của chủ nhân, nhưng có thể chọn làm như vậy.
Cách đếm nhân viên mới này sẽ giúp người sử dụng lao động phản ánh chính xác hơn số lượng nhân viên thực sự. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà tuyển dụng nhỏ có doanh thu cao. Ngoài ra, phần lớn người sử dụng lao động ở Oregon đã báo cáo số lượng hàng tháng cho mục đích Bảo hiểm Thất nghiệp, vì vậy hầu hết người sử dụng lao động đã quen với phương pháp báo cáo này.

Thời điểm các khoản đóng góp bắt đầu và thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.


Liên hệ với đơn vị Nghỉ phép có lương Oregon

Truyền bá
Nếu quý vị có biết ai đó có thể quan tâm hoặc cần đến việc tìm hiểu về chương trình Nghỉ phép có lương Oregon không?

Gửi cho họ trang web liên kết này của chúng tôi và khuyến khích họ đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm