Đã đến lúc khởi động cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Đã đến lúc khởi động cho Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Nghỉ Phép Có Lương Oregon giúp quý vị dành thời gian để đón nhận một số khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là gì?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon là một chương trình nhằm đảm bảo cho mọi cá nhân, doanh nghiệp và gia đình của tất cả mọi người có thời gian và nhận được hỗ trợ cần thiết để chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ vào thời điểm khi họ cần nhất.

Cách báo cáo gian lận

Hãy sử dụng biểu mẫu trực tuyến này để báo cáo gian lận.

Những cập nhật mới nhất về chế độ Nghỉ Phép Có Lương Oregon do Dự Luật Thượng Viện 1515 tạo ra

Cơ quan lập pháp Oregon đã thông qua Dự Luật Thượng Viện (SB) 1515 vào Tháng 3 Năm 2024. Có một số thay đổi quan trọng trong dự luật ảnh hưởng đến cách nhân viên có thể sử dụng Đạo Luật Nghỉ Phép Gia Đình Oregon (OFLA), thời gian nghỉ phép được trả lương (PTO) và chương trình bồi thường tổn thất thời gian dành cho người lao động cùng với trợ cấp phúc lợi của họ từ chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon. Những thay đổi này có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 7 năm 2024.
Tìm hiểu thêm

Những điều quý vị cần biết về Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Người lao động
Người lao động

Tìm hiểu thêm

Cá nhân tự kinh doanh
Cá nhân tự kinh doanh

Tìm hiểu thêm

Tổng quan về Nghỉ Phép Có Lương Oregon

Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương?

Đối tượng nào đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Nghỉ Phép Có Lương?

Nếu ai đó hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phúc lợi, điều đó có nghĩa là họ có thể tham gia vào Nghỉ Phép Có Lương. Người lao động hiện tại đang làm việc ở Oregon và kiếm được ít nhất là $1,000 trong năm căn bản của họ trước thời điểm họ nộp đơn cho Nghỉ Phép Có Lương mới có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi.

 • Chương trình này cũng áp dụng nếu quý vị đang làm công việc toàn thời gian, bán thời gian,hoặc làm nhiều hơn một công việc hoặc doanh nghiệp.
 • Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập, quý vị không được tự động được bảo hiểm—nhưng quý vị có thể chọn gói bảo hiểm. Tìm hiểu cách chọn gói bảo hiểm và định nghĩa về cá nhân tự kinh doanh hoặc nhà thầu độc lập.
 • Các chính Bộ lạc không được tự động bảo hiểm và không bắt buộc tham gia, nhưng có thể chọn cung cấp gói bảo hiểm cho nhân viên của họ.
 • Người lao động làm việc trong  liên bang không đủ điều kiện để hưởng các phúc lợi của  Nghỉ Phép Có Lương.
 • Các dân biểu, thẩm phán, và những người nắm giữ chức vụ cộng đồng sẽ không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Nghỉ Phép Có Lương.

Nghỉ Phép Có Lương cung cấp cho người lao động những phúc lợi gì?

 • Người lao động có thể được lấy lên tới 12 tuần nghỉ phép hưởng lương kéo dài trong khoảng thời gian 52 tuần (bắt đầu từ Chủ nhật trước ngày nghỉ phép cúa họ bắt đầu ) vì lý do gia đình, y tế hoặc an toàn. Đối với sản phụ, trong một số trường hợp, người lao động được nghỉ thêm tối đa 2 tuần, nghĩa là có tổng cộng 14 tuần nghỉ hưởng lương.
 • Người lao động có thể chọn thời điểm và cách thức nghỉ phép, miễn là họ lấy nguyên ngày hoặc tuần. 
 • Nghỉ Phép Có Lương sẽ chi trả cho người lao động một tỷ lệ phần trăm trong lương của họ trong thời gian nghỉ.
 • Nghỉ phép có lương sẽ bảo vệ công việc và vị trí của nhân viên nếu họ đã làm việc cho cùng một chủ công ty-doanh nghiệp trong ít nhất 90 ngày liên tục.

Nghỉ Phép Có Lương cung cấp cho người lao động những phúc lợi gì?
Nghỉ Phép Có Lương Oregon hoạt động như thế nào?

Nghỉ Phép Có Lương Oregon hoạt động như thế nào?

 • Nghỉ Phép Có Lương cho phép người lao động nghỉ phép hưởng lương vào nhiều khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe và sự an toàn của họ. Tìm hiểu về những sự kiện cuộc sống đủ tiêu chuẩn.
 • Những người lao động , bất kể quy mô của doanh nghiệp,và doanh nghiệp lớn cótrung bình từ 25 nhân viên trở lên phải trảkhoản đóng góp.
 • Các doanh nghiệp có quy mô lớn trả 40% của 1% tỷ lệ đóng góp (số tiền quý vị nộp vào chương trình) và người lao động trả 60% của 1% tổng tỷ lệ đóng góp. Tìm hiểu thêm về các khoản đóng góp.
 • Nếu quý vị là doanh nghiệp có trung bình ít hơn 25 nhân viên, quý vị được coi là doanh nghiệp nhỏ. Quý vị không phải trả khoản đóng góp doanh nghiệp.,. Quý vị phải thu thập và gửi các khoản đóng góp của các nhân viên. Tìm hiểu thêm về vai trò của hãng sở có quy mô nhỏ.
 • Những người lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi thông qua hệ thống Frances Online.
Tìm hiểu thêm về cách thức chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon xác định doanh nghiệp có quy mô lớn và nhỏ.

Các loại nghỉ phép

Nghỉ phép vì lý do gia đình
Nghỉ phép vì lý do gia đình

Bao gồm:

 • Sinh con
 • Tạo mối gắn kết với trẻ trong năm đầu tiên:
  • Sau khi sinh
  • Nhận con nuôi
  • Khi trẻ được đưa đến gia đình quý vị thông qua chương trình chăm sóc nuôi dưỡng
 • Chăm sóc cho một thành viên gia đình mắc bệnh trạng nghiêm trọng

Nghỉ phép vì lý do y tế
Nghỉ phép vì lý do y tế

Bao gồm:

Nghỉ phép vì lý do an toàn
Nghỉ phép vì lý do an toàn

Dành cho:

 • Những nạn nhân sống sót sau khi bị xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối, phân biệt đối xử, hoặc rình rập

Ghi danh để nhận bản tin

Xin ghi danh để nhận và cập nhật những bản tin mới nhất về  Nghỉ Phép Có Lương Oregon.