Tính toán khoản đóng góp của quý vị

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để ước tính số tiền quý vị đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Cách tính khoản đóng góp của quý vị

Công nhân viên chức
Công nhân viên chức

Các nhân viên đóng 60% trên tổng tỷ lệ của 1% đóng góp.

Ví dụ, nếu tổng số tiền lương của quý vị là $1,000 đô la trong một kỳ trả lương, thì quý vị sẽ phải nộp là $6 đô la (60% của 1%) là phần đóng góp của quý vị cho kỳ lương đó. Mức lương tối đa của nhân viên đóng góp được quy định theo chỉ số tiền lương an sinh xã hội (thay đổi theo từng năm). Vào năm 2024, nó sẽ là $ 168,600 đô la. Quý vị sẽ không phải nộp khoản đóng góp trên mức lương vượt quá mức lương tối đa.

Các cá nhân tự kinh doanh
Các cá nhân tự kinh doanh

Nếu quý vị là cá nhân tự kinh doanh, quý vị có thể chọn gói bảo hiểm của chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. Gói bảo hiểm của quý vị sẽ dựa trên thu nhập ròng từ hoạt động tự kinh doanh (thu nhập sau khi trừ đi các chi phí) trên tờ khai thuế của năm ngoái, lên đến $168,600 đô la. Ví dụ: nếu thu nhập ròng của quý vị từ hoạt động tự kinh doanh trên tờ khai thuế thu nhập của năm ngoái là $10,000 đô la, quý vị sẽ phải nộp $60 (60% của tổng tỷ lệ đóng góp 1%) trong năm. Phần đóng góp của quý vị sẽ được đóng theo quý, tức là quý vị phải nộp $15 đô la mỗi quý cho Sở Việc Làm Oregon.

Công ty Doanh Nghiệp
Công ty Doanh Nghiệp

Những công ty doanh nghiệp quy mô lớn có 25 nhân viên trở lên trung binh sẽ trả 40% trong tổng tỷ lệ đóng góp 1% trên tiền lương tối đa từ chỉ số tiền lương an sinh xã hội cho mỗi nhân viên là $168,600 đô la. Ví dụ: nếu quý vị có trung bình từ 25 nhân viên trở lên và tiền lương là $1 triệu đô la, quý vị phải nộp $4,000 đô la (40% của 1%) mỗi năm và các nhân viên sẽ nộp $6,000 đô la (60% của 1%) mỗi năm. $10,000 đô la sẽ là tổng số tiền đóng góp trong năm. Sử dụng bảng tính khoản đóng góp để ước tính số tiền quý vị sẽ nộp. Lời nhắc nhở: Các công ty doanh nghiêp quy mô nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên không phải đóng khoản đóng góp của hãng sở. Trừ khi họ đã nhận được một khoản trợ cấp hỗ trợ trong 2 năm qua.

Bảng tính

Cách sử dụng bảng tính khoản đóng góp

Nhập số tiền lương của một kỳ lương. Ví dụ: nếu quý vị nhận lương $1,000 đô la mỗi tháng, hãy nhập $1,000 đô la và chọn Calculate (Tính toán). Bảng tính sẽ cung cấp các khoản đóng góp ước tính của hãng sở và nhân viên cũng như tổng số tiền đóng góp.

*Mức lương tối đa của nhân viên cho khoản đóng góp được xác định là $168,600 cho năm 2024. Quý vị không phải nộp khoản đóng góp dựa trên tiền lương vượt quá tiền lương tối đa.

Các khoản đóng góp cho một kỳ lương:

Lưu ý: Các khoản tính toán chỉ là một con số ước lượng và sẽ không phải là một con số chính xác, nhưng ít ra những con số ấy sẽ giúp cho quý vị có một khái niệm về khoản đóng góp mà quý vị phải trả là bao nhiêu.

Lưu ý

Hãng sở quy mô nhỏ có trung bình ít hơn 25 nhân viên không bắt buộc phải nộp khoản đóng góp của hãng sở. Tìm hiểu thêm.

Nếu tự làm chủ hoặc kinh doanh tự do, hãy sử dụng số tiền lương sau khi trừ thuế. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại thuế, xin vui lòng xem tờ thông tin liệt kê tất cả về khả năng lợi tức chịu thuế. Taxability fact sheet.

Những điều mà các hãng sở cần thực hiện

Tìm hiểu thêm về những điều mà quý vị cần thực hiện khi tham gia chương trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm