Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 2 Năm 2023 - 02/21/2023

Ngày 21 tháng 2 năm 2023 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) cung cấp trang mạng bằng sáu ngôn ngữ khác nhau, thêm các tính năng mới 

Chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) đã làm mới lại trang mạng của mình, PaidLeave.Oregon.gov. Đáp lại sự phản hồi của cộng đồng, trang mạng đã được cập nhật và hiện đang có sẵn bằng sáu ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Ngoài ra, các tính năng mới khác bao gồm:

  • Một máy tính tính toán phần đóng góp hữu ích để chủ công ty doanh nghiệp và người lao động có thể tìm ra khoản đóng góp trong phần tiền lương của họ
  • Một nút thoát hiểm an toàn hoặc tính năng "thoát nhanh" – các nút này được sử dụng trên các trang mạng dành cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và bị tấn công tình dục. Nút này sẽ giúp người dùng trang mạng nhanh chóng thoát khỏi trang mạng đang sử dụng và trang mạng sẽ tự động mở một trang mạng khác để trống.
  • Những thông tin chi tiết hơn dành cho tất cả các chủ công ty doanh nghiệp và người lao động , cũng như các phần mới dành cho những người lao động tự do, nhân viên y tế và các nhà cung cấp dịch vụ
  • Các băng ghi hình Vi-Đi-Ô (video) thực tế giới thiệu các chủ công ty doanh nghiệp ở Oregon trong cộng đồng của chúng tôi

Những Sự Kiện Sắp Tới

Chúng tôi đang bắt đầu một chuỗi hội thảo trên mạng Giải thích về Các khoản Đóng Góp. Các chủ công ty doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) và cách nộp báo cáo Hàng Quý (OQ) đầu tiên của họ về các khoản đóng góp cho chương trình nghỉ phép có lương ở Oregon. Tất cả các phiên họp sẽ có thông dịch viên với Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ dành cho những người khiếm thính (ASL) và tiếng Tây Ban Nha.

Những cơ hội được tham gia vào nhóm Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) và OED

Quý vị có đam mê cung cấp dịch vụ cho người khác và đảm bảo các doanh nghiệp, tiểu thương nghiệp và các nhân viên được đối xử công bằng không? Hãy cân nhắc và tham gia vào nhóm Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon) tại Sở Việc làm Oregon.(OED) Tuyển dụng được đăng tải trong Bộ phận Việc làm trong Workday

Xin liên lạc với chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm