Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Bản Tin Tháng 7 Năm 2022-Công Bố Trên Trang Mạng - 07/13/2022

Trang web Nghỉ Có Lương mới

Nghỉ có Lương Oregon đã tân trang lại trang web của mình và hiện có tại: paidleave.oregon.gov

Trang web sẽ thân thiện hơn với người sử dụng và quý vị sẽ dễ dàng tìm kiếm được thông tin mình muốn. Trong đó có:
 • Thông tin cho chủ thuê lao động, nhân viên và những người tự kinh doanh
 • Các câu hỏi thường gặp
 • Quy tắc về cách chương trình sẽ hoạt động
 • Tài liệu về chương trình và giấy thông tin
 • Bộ phận “Tham Gia"sẽ có:
  • Thông tin về các cơ hội tham gia chương trình sắp tới
  • Một cách để yêu cầu đại nhiện của nhóm Nghỉ Có Lương trình bày với doanh nghiệp hoặc tổ chức của quý vị
  • Một biểu mẫu liên hệ, nơi bất kỳ ai cũng có thể gửi câu hỏi đến và sẽ nhận được phản hồi trong vòng hai ngày làm việc. Chúng tôi khuyến khích những chủ thuê lao động, nhân viên và công chúng sử dụng biểu mẫu này để liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc.
Trang web mới cũng có các tính năng thông dịch của Google, dễ tiếp cận hơn và thân thiện với thiết bị di động.

Vào mùa đông này, Nghỉ Có Lương Oregon sẽ ra mắt một trang web toàn diện mới bằng 11 ngôn ngữ, bao gồm các công cụ tương tác cho chủ thuê lao động và nhân viên. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi có trang web đó.


Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Nghỉ Có Lương?

Thông tin thêm về Nghỉ Có Lương Oregon sẽ có trực tuyến tại paidleave.oregon.gov

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm