Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Thông Cáo Cho Tháng 5 Năm 2022 - 05/26/2022

Chương trình nghỉ được trả lương Oregon đang đặt tỷ lệ đóng góp cho các doanh nghiệp và người lao động ở tỉ lệ 1% khi việc đóng góp bắt đầu vào năm 2023

Nghỉ phép có lương Oregon sẽ cho phép người lao động nghỉ việc có lương trong một số thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời. Nó bao gồm nghỉ phép khi sinh hoặc nhận con nuôi, vì bệnh hoặc bị thương nặng, để chăm sóc thân nhân trong gia đình bị bệnh nặng và hỗ trợ những người vừa vượt qua việc bị tấn công tình dục, bạo lực gia đình, quấy rối hoặc bị rình rập.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người lao động sẽ trả 60% và người sử dụng lao động sẽ trả 40% của tỷ lệ đóng góp kết hợp là 1 phần trăm. Ví dụ, nếu một nhân viên kiếm được 1.000 đô la tiền lương, nhân viên đó sẽ trả 6 đô la và người sử dụng lao động sẽ trả 4 đô la cho khoản lương này. Người sử dụng lao động có thể chọn trả phần dành cho nhân viên như khoản phúc lợi cho nhân viên của họ.

Các khoản đóng góp cho chương trình nghỉ có lương sẽ được chuyển vào quỹ ủy thác, từ đó, sẽ cung cấp lợi nhuận vào chương trình phúc lợi nghỉ phép có lương cho nhân viên bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2023. Luật Oregon cho biết Giám đốc Sở Việc làm Oregon sẽ ấn định tỷ lệ đóng góp vào chương trình nghỉ phép có lương hàng năm. Luật cũng yêu cầu quỹ tín thác phải có đủ tiền để chi trả quyền lợi trong tối đa sáu tháng.

Chương trình Nghỉ có lương của Oregon đã sử dụng dữ liệu thống kê để tính toán và dự đoán rằng tỷ lệ đóng góp 1 % sẽ bảo đảm chương trình sẽ có đủ tiền để vừa đáp ứng yêu cầu pháp lý vừa trả các phúc lợi cho công nhân Oregon.

 “Sắp xếp việc đóng góp ở mức 1 % có nghĩa Chương trình Nghỉ có lương của Oregon có thể trả lại cho những người nhân công có mức lương thấp lên  đến 100 % tỉ lệ hoàn trả khi họ cần nghỉ phép trong khi chắc chắn có đủ tiền để hỗ trợ chương trình lâu dài," Giám đốc Paid Leave Oregon Karen Madden Humelbaugh cho biết.

Chương trình Nghỉ có lương của Oregon dự kiến tỷ lệ đóng góp sẽ được giảm xuống trong tương lai khi quỹ trở nên trung hòa.

Thông tin thêm về Chương trình Nghỉ có lương của Oregon tại paidleave.oregon.gov. Có một số nguồn thông tin mới ở trang web, bao gồm thông tin về đóng góp, những lợi ích, Những kế hoạch tương đương và tổng quát chương trình mới.

Điện thoại: 503-370-5800
Email: PaidLeave@oregon.gov


Để tìm hiểu thêm

Xem tổng quát về chương trình của chúng tôi, cũng như tờ thông tin của chúng tôi về các kế hoạch tương đương và các lợi ích của chương trình đăng trực tuyến trực tuyến.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tìm hiểu thêm
Liên lạc với chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Tìm hiểu thêm